]]>

Hvad kan du?

Ved at beskrive dine succeshistorier og hvad du har bidraget med, kan du identificere dine kompetencer og sætte ord på, hvad du kan tilbyde.

Step 1: Hvad kan du?

Forestil dig, at alle dine erfaringer og kompetencer er i en værktøjskasse, som du ikke alene har og kan bruge, men hvis indhold du også kan beskrive for andre.

Klik på emnerne herunder og se eksempler til videre inspiration. Eller udfyld dine egne svar. Du kan gemme det hele på din egen computer til sidst ved at klikke på knappen 'Opret PDF'.

Denne side gemmer ikke tekst undervejs. Derfor: hvis du går i gang med at udfylde felter, så vær indstillet på at skrive færdig og opret PDF, inden du lukker browseren eller fortsætter til en anden webside. Dette for at sikre dit privatliv.

Beskriv mindst tre succesoplevelser, hvor du havde det godt og udrettede noget, som du kan være stolt af.

Vejledning:

Tag udgangspunkt i dine konkrete erfaringer. Tænk på de opgaver, du har løst med succes. De er gode eksempler på, hvordan du bruger dine kompetencer, hvad du har udrettet, og hvilke resultater du har opnået.

Eksempler på succesoplevelser:

  • Jeg udviklede kurser for en ny målgruppe og fik løbende ansat undervisere til at overtage konceptet. Det var en tilfredsstillelse at udvikle noget nyt og få det sat i system.
  • Jeg har været med til at øge salget i min afdeling. Det er blandt andet sket gennem en ændret lønstruktur, som jeg implementerede som chef for afdelingen.

Succesoplevelser

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Beskriv eksempler på, hvad du har bidraget med i nuværende og tidligere ansættelser.

Vejledning:

Tag udgangspunkt i de succesoplevelser, du har haft. Hvilke resultater har du opnået eller været med til at opnå? Hvilke faglige, metodiske eller personlige kompetencer har du anvendt i forskellige opgaveløsninger?

Eksempler på hvad jeg har bidraget med:

  • Jeg har i en række sammenhænge struktureret og planlagt diverse projektforløb. Jeg er logisk tænkende og struktureret, hvilket jeg oplever som anvendeligt, når jeg har projektlederopgaver.
  • Gennem min evne til at skabe tillidsfulde og solide samarbejdsrelationer, internt såvel som eksternt, har jeg ofte være den, der har rettet op på en opgave og fået den rette kurs igen.

Bidrag

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Beskriv hvad du kan tilbyde din nuværende eller kommende arbejdsgiver.

Tænk eventuelt på det som en beskrivelse af, hvad du har i din værktøjskasse. Hvad er du særligt dygtig til? Hvad kendetegner din måde at løse opgaver på?

Du kan her beskrive faglige og personlige kompetencer, som du kan stille til rådighed, og du kan give eksempler på opgaver, du kan løse.

Eksempler på hvad jeg kan tilbyde fremadrettet: 

  • Løsning af en lang række opgaver inden for controlling, og bogføring mv. med afsæt i cand.scient.adm. og mere end 7 års erfaring fra diverse private arbejdspladser
  • Jeg er en leder, der med drive og entusiasme formår at samle og motivere medarbejdere og kolleger i forhold til mine projekter og arbejdsopgaver 

Kompetencer

Husk, tekster gemmes ikke undervejs - klik 'Opret PDF' i bunden til sidst.

Opret PDF

Gå videre til step 2 eller 3

Hvad vil du?

Hvor er der brug for dine kompetencer?


Jeg trængte til kortere vej fra tanke til handling. Jeg ville gerne træffe min egne beslutninger og jeg kunne ikke se den samme stejle udviklingskurve fortsætte i mit gamle job. Jeg sagde mit job op og stiftede min egen virksomhed, og nu har jeg et arbejde, som jeg brænder for.
Rikke Sønder Larsen
Rikke Sønder Larsen, stifter af samfundsinvestor.dk

Jeg ville skabe udfordrende og erfaringsgivende studiejobs for medstuderende og hjælpe både små og store virksomheder, der havde brug for analyser til fornuftige priser. Jeg stiftede et konsulenthus med en studiekammerat, hvor kandidatstuderende løser analyseprojekter inden for marketing, organisation, drift og IT til en god pris.
Mikkel Bjødstrup
Mikkel Bjødstrup, medstifter af Young & Bright Consult

Jeg fandt arbejdsprocessen med mit speciale spændende og derfor drømte jeg om et job som ph.d.-studerende. Jeg tog nogle omveje gennem undervisningsjob, praktik, kurser, midlertidig ansættelse og et fuldtidsjob som konsulent inden jeg søgte og fik job som forskningsassistent med fokus på arbejdsmarkedet, hvilket førte til drømmejobbet som ph.d.-studerende.
Nana Wesley Hansen
Nana Wesley Hansen, ph.d.-studerende