]]>

Medledelse: Giv magten til arbejdsfællesskabet

Interview med Mette Aagaard, forfatter til bogen 'Medledelse'.

Organisationsdesign

24.08.23

I den medledende organisation får de arbejdsfællesskaber, der er samlet om at løse de enkelte opgaver, magten til at træffe beslutninger uden chefens indblanding. Det er et af elementerne i en ledelsesfilosofi og organisationsform, som vinder frem, også i Danmark. Mette Aagaard, forfatter til en ny bog om medledelse, forklarer her om principper, gevinster og benspænd.

Af journalist Tina Juul Rasmussen

Her er et tankeeksperiment:

Forestil dig, at du som leder ikke længere behøver sanktionere beslutninger eller tage stilling til, om model A eller B er bedst at gå videre med. Du skal i stedet bruge dine ledelsesmæssige kompetencer på at udvikle organisationen og løfte medarbejderne. Og frem for at diktere skal du spørge, forholde dig til ’hvorfor’ fremfor ’hvordan’, gå bagest og facilitere processer samt gribe enhver lejlighed til at skabe læring.

Forestil dig samtidig, at dine medarbejdere går sammen i arbejdsfællesskaber om at løse de daglige opgaver. Arbejdsfællesskabet  har fuldt mandat til at beslutte, hvilken vej det vil gå for at få løst dem. Du skal ikke godkende noget. For nu er teamet chef, og arbejdsfællesskabet har magten.

Formålet definerer samarbejdet

Lyder det besnærende, men også en smule utopisk – og måske tilmed lidt skræmmende? Så vov at læse videre. For denne måde at organisere sig og arbejde sammen på om virksomhedens overordnede formål har et navn: Medledelse. Og det er en organisationsform og ledelsesmetode, som vinder frem, også i Danmark.

- Medledelse bygger på et såkaldt formåls- og opgavehierarki fremfor et personhierarki. Det betyder, at alt samarbejde om opgaver og de roller, som knytter sig til at løse dem, udspringer af organisationens formål: Hvad er vores fælles opgave, og hvilket perspektiv – lovgivning, faglighed, borgeren eller kundens behov – definerer den, forklarer Mette Aagaard, partner i konsulentsammenslutningen Agora, tidligere leder i store offentlige og private virksomheder – og senest forfatter til bogen 'Medledelse – Når teamet er chef', som netop er udkommet på Djøf Forlag.

Teamet overtager chefens rolle

Hvis du ikke er stået helt af endnu, er det her, du som leder skal spænde mavemusklerne og være klar til at tage imod det første ’punch’For ’medledelse uden et personhierarki’ betyder i praksis, at der ikke er en chef for den enkelte driftsopgave.

- Teamet overtager i fællesskab chefens rolle, derfor siger vi i medledelse, at ’teamet er chef’. Og medledende teams fungerer på en anden måde end de fleste teams, vi kender i dag, fordi deres måde at organisere sig og træffe beslutninger på, rolle- og magtfordelingen og det, at de kan opløses, når opgaven er løst, er en grundlæggende anderledes måde at arbejde på end i traditionelle, hierarkiske organisationer. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at alle formelle ledere forsvinder helt. De får bare andre opgaver og roller – og ja, i nogle tilfælde bliver der med tiden færre af dem, siger Mette Aagaard.

Skaber menneskelige arbejdspladser

Inden vi bevæger os dybere ind i medledelsens strukturer og processer, vil du måske gerne vide: Men HVORFOR medledelse?

- Medledelse styrker organisationens og medarbejdernes samlede evne til at løse opgaver. Og medledelse skaber menneskelige arbejdspladser, fordi det giver medarbejderne større indflydelse på deres eget arbejde og den måde, de bruger deres faglighed på. Al forskning viser, at medbestemmelse og indflydelse på eget arbejde styrker trivsel, motivation og derfor også de resultater, medarbejderne leverer, siger Mette Aagaard.

Og vi har, mener hun, et akut behov for at gøre op med de industrilogikker, vi i de seneste 100 år har bygget vores organisationer og måder at arbejde på. Ganske enkelt fordi vi ikke kan tåle dem længere.

- Vi er nødt til at se på de systemer, vi har skabt, men som ikke længere er bæredygtige, og skabe nogle nye, som hjælper os – også selvom det måske tager de næste 100 år, siger hun og fortsætter:

- En logik fra industrisamfundet er for eksempel, at mennesker er maskiner. Den antagelse ved vi godt i dag ikke passer. Vi har fænomener som bored out, the big quit, quiet quitting, etisk stress osv. Fordi vi beder medarbejdere om at udføre opgaver uden de nødvendige ressourcer og rammer, overlader vi dem alene i mødet med skuffede kunder eller borgere, som ikke får, hvad de forventer. Det er i min optik uanstændigt, og vi kan se i stressstatistikkerne, hvad det gør ved folk. Alligevel tager vi ikke konsekvensen af det – vi fortsætter med at bede dem om at løbe endnu hurtigere og yde mere og mere – selvom de siger, at de ikke kan.

Magt korrumperer

Den magt, hierarkier tilbyder enkeltpersoner, understøtter heller ikke bæredygtige arbejdsfællesskaber, mener Mette Aagaard.

Vi er nødt til at se på de systemer, vi har skabt, men som ikke længere er bæredygtige, og skabe nogle nye, som hjælper os

- Vi ved, at magt kan korrumpere. Og som chef får man meget magt. Jeg har selv prøvet det – man bliver privilegieblind. Bag hver eneste krænkelsessag, chikane og mobning, korruption, hvidvask, svindel osv. står en person, som har fået for meget magt, og som mener, at den adfærd er legitim. Derfor er det første princip i medledelse også, at vi skal fordele magten i vores arbejdsfællesskaber, så ingen føler afmagt eller oplever magtfuldkommenhed. Og af samme grund, at alle beslutninger i arbejdsfællesskaberne tages gennem samtykke – ikke konsensus.

Bottom line er, mener Mette Aagaard, at vi er nødt til at skrælle alt kødet af skelettet og sige tingene, som de er, og indrette vores arbejdspladser efter dem. Og det tilbyder medledelse med sin forholdsvis rigide struktur og formelle form at hjælpe med.

- Fordi fokus i medledelse er på opgaven og på arbejdsfællesskabernes evne til at løse den.

Medarbejderne får indflydelse på eget arbejde, og de får magt til at gøre en forskel. De bliver hørt som de relevante individer, de er på arbejdspladsen. Og man får arbejdsfællesskaber, hvor man er samlet om opgaven. Men først og fremmest får man et mandat til at sætte sin faglighed, sin erfaring og sin sunde fornuft i spil til at træffe beslutninger. Hvilket jo burde være en menneskeret.

En anden af de helt store gevinster ved medledelse er, mener Mette Aagaard, at det giver en mulighed for at tale om tingene, som de er.

- Medledelse løser IKKE alle problemer, men det bringer spændinger op til overfladen. Og de ting, man ikke kan gøre noget ved, bliver man enig om, at man ikke kan gøre noget ved. Så man siger ikke ’borgeren i centrum’ eller ’kunden i centrum’, hvis det reelt ikke er muligt. Vi kommer ikke til at love for meget. For det må vi ikke. Det er hjerteskærende at pålægge den enkelte medarbejder den byrde, fordi de står alene med den derude.

Medledelse i en dansk kontekst

Nu forlader vi tankeeksperimentet og går ud i virkeligheden. For medledelse som tendens breder sig langsomt, men sikkert både i udlandet og i Danmark. Her har både offentlige og private organisationer og virksomheder taget tankesættet til sig og omsat til det praksis på forskellig vis.

Medledelse skaber menneskelige arbejdspladser, fordi det giver medarbejderne større indflydelse på deres eget arbejde og den måde, de bruger deres faglighed på

I Slagelse Kommune var Mette Aagaard som udviklingschef selv med til at introducere medledelse, stærkt inspireret af sociokratiet. Over et par år bredte medledelse sig til flere dele af kommunens forvaltningen og institutioner, blandt andet plejecentret Blomstergården. Organisationen Børns Vilkår er også nået meget langt i at indføre og udbrede medledelse, og hos Danfoss tog man skridtet fuldt ud i eSteering, en adskilt startup i virksomheden, som afprøvede en helt lederløs model.

- Fælles for disse tre organisationer, som alle optræder i bogen, er, at hierarkiet har brugt sig selv til at udfordre sig selv. Her har ledere på et vist niveau truffet en beslutning om, at 'det her må vi kunne gøre bedre'. At de ikke længere vil lede på den måde, de har gjort hidtil af forskellige årsager. Og så er de gået i gang med at lave en tilpasset model ved at tage det fra medledelse, som virker for dem. Og jeg er imponeret over alle tre organisationer, fordi de både er gået radikalt, konsistent og forbilledligt til værks – på hver sin måde.

Lederne smides ikke på porten

Som den eneste har Danfoss’ eSteering valgt den lederløse model, men medledelse betyder ikke, understreger Mette Aagaard, at alle ledere skal væk. Det betyder derimod som tidligere beskrevet, at ledelsesopgaven forandrer sig – fra det direkte styrende til det faciliterende og udviklende.

- Medledelse er en pragmatisk model og bevægelse, som handler om at prøve sig frem, langsomt og lidt ad gangen ud fra devisen om: Er det godt nok for nu, er det sikkert nok at prøve, og kan vi lave det om, hvis det ikke virker? Ledernes opgaver bliver derfor i højere grad at facilitere den tilgang ved at afprøve, lære og justere – og så vogte over den nye kultur, sikre læring og sikre, at alle holder fokus på organisationens overordnede formål.

For en grundlæggende præmis i medledelse er, tilføjer Mette Aagaard, at alle kan se en lige linje fra sit arbejdsfællesskab op til organisationens overordnede formål.

- Hvis du ikke ved, hvad vi er fælles om, kan du ikke træffe fornuftige beslutninger eller udføre dit arbejde godt.

Principperne i medledelse

De grundlæggende pejlemærker i medledelse er seks principper, som former tænkningen. De lyder:

 • At fordele magt balanceret, så ingen føler sig magtfuldkomne og ingen føler afmagt.
 • At prioritere fælles formål over enkeltpersoners præferencer.
 • At sikre individets deltagelse, medbestemmelse og oplevede kompetence.
 • At styrke arbejdsfællesskaber og deres duelighed.
 • At fremme psykologisk tryghed.
 • At sikre udvikling gennem handling

- Dem gør jeg meget ud af at forklare i bogen, fordi de skal bo i baghovedet, når man går i gang med at arbejde med medledelse. Medledelse er en bevægelse, ikke en statisk tilstand eller et slutprodukt. Vi ved godt, hvad vi vil væk fra – industrisamfundets logikker, som gør os syge og overforbruger ressourcer af enhver art, men vi ved ikke præcist, hvor vi skal ende henne. Derfor er det en bevægelse i retning af ’noget’. Og til at styre os på vejen har vi de seks principper – der også kun skal opfattes som bud. De kan se ud på mange måder.

Det vigtigste er, understreger Mette Aagaard, at hvis ledelsen fatter interesse for medledelse, skal man give sig tid til at lære og forstå principperne bag, gå langsomt frem og frem for alt være villig til at opgive sin traditionelle magt som leder.

- Når formelle ledere træder ind i medledende teams, gør de det på samme vilkår som alle andre. Det stiller altså krav om, at lederen aflægger sig den tillærte chefadfærd og er opmærksom på, hvornår og hvordan man navigerer i det medledende rum – på lige fod med alle andre. Og det er erfaringsmæssigt lettere sagt end gjort, men ikke umuligt.

6 trin til at komme i gang med medledelse

Medledelse er på samme tid en formaliseret måde at arbejde og samarbejde på med en række begreber og strukturer knyttet til, som alle skal lære at kende og forstå betydningen af. Og en pragmatisk model, som kan tilpasses den enkelte organisation eller virksomheds dna.

 

 1. Lær de seks principper at kende, og bliv enige om, at det er den vej, I gerne vil gå, inden I kommunikerer det ud til hele organisationen.
 2. Få afklaret, hvad det vil betyde for jer som ledere, når I ikke længere skal bestemme på samme måde. I skal tage jeres egen medledende medicin.
 3. Vær bevidst om, at medledelse er en bevægelse – en opdagelsesrejse uden et fast defineret slutmål.
 4. Start med de letteste og mindst sensitive opgaver, det vil sige ikke lønforhandlinger, fyringer og så videre.
 5. Træning er vejen frem. Prøv at fordel magten, split ansvaret, stå på mål for formålet og faciliter læringen.
 6. Gå langsomt frem! Ellers risikerer I at kløjes i det, blive utrygge og rulle tilbage.

Om Mette Aagaard

Mette Aagaard

Mette Aagaard er medledelsesekspert og -rådgiver, underviser, forfatter og forandringsfacilitator. Hun har arbejdet med organisationsforandring og ledelsesudvikling i både det private og offentlige i over 30 år, blandt andet som corporate vice president i Novo Nordisk, global HR-direktør i arkitektvirksomheden BIG og som en del af den øverste ledelse i det kommunale. Hun har selv arbejdet medledende og har praksiserfaring med at indføre medledelse i en stor organisation. I dag er hun partner i Agora – organisationer gentænkt.

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer