]]>

Djøf

Løn- og ansættelsesvilkår for FGU institutionens direktør

Løn- og ansættelsesvilkår for chefer ved FGU-institutioner. Se også FAQ og Djøfs anbefalinger vedrørende virksomhedsoverdragelser fra VUC til FGU-institutioner.

Løn- og ansættelsesvilkår for chefer på FGU-institutioner er reguleret af en chefaftale, der er indgået mellem Djøf, Lærernes Centralorganisation og Moderniseringsstyrelsen.  

Chefaftalen fastsætter, at Djøf har forhandlingsretten for FGU-institutionernes øverste chefer og for de chefer, som er blevet virksomhedsoverdraget til FGU-institutionerne, og som er medlemmer af Djøf på overdragelsestidspunktet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkårene for alle chefer på FGU-institutionerne følger det, som gælder for de øvrige chefer ved uddannelses- og undervisningsinstitutioner.

Da institutionerne er helt nye, er der i øjeblikket ikke løndata til at understøtte en selvstændig lønstatistik. Det er Djøfs vurdering, at det er mest korrekt at tage udgangspunkt i de nuværende vilkår, som gælder på voksenuddannelsescentrene. Det skyldes, at en række opgaver er overført fra voksenuddannelsescentrene til FGU-institutionerne, og det bør være de konkrete arbejdsopgaver - og ikke den organisatoriske ramme - som er styrende for løn- og ansættelsesvilkårerne. 

Djøfs særstatistik for chefer ved voksenuddannelsescentre

 

Chefaftaler og Djøfs forslag til chefkontrakter

Se chefaftalerne og Djøfs forslag til chefkontrakter