]]>

Ledere i uddannelsessektoren

Få rådgivning om dine løn- og ansættelsesvilkår og sparring på dit job som leder i uddannelsessektoren.

Du leder lærere og undervisere

Velkommen i et fagligt fællesskab af ledere fra uddannelses- og undervisningsinstitutioner i hele landet. Samtidig er du en del af Djøfs fællesskab af ledere fra den private og offentlige sektor.
Lederskab er ikke branchebestemt, men en disciplin der giver et fagligt fællesskab.
Ruth Kirkegaard
Ruth Kirkegaard, rektor, Rungsted Gymnasium
Medlem af Djøf siden 2007

Løn og ansættelsesvilkår

Chefer ved uddannelses og undervisningsinstitutioner

Løn- og ansættelsesvilkår for chefer og ledere på professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, gymnasier, erhvervsskoler, voksenuddannelsescentre med videre.

Chefer ved FGU-institutioner

Løn- og ansættelsesvilkår for chefer ved FGU-institutioner. Se også FAQ og Djøfs anbefalinger vedrørende virksomhedsoverdragelser fra VUC til FGU-institutioner.

Netværk og arrangementer for dig

 

Lønforhandling for chefer på uddannelses- og forskningsinstitutioner

Din løn bliver ikke fastlagt den dag, du sidder ved forhandlingsbordet. En række forhold spiller ind inden da, når lønnen fastlægges på landets uddannelses-, undervisnings- og forskningsinstitutioner.

Lokale netværk

Start et ledernetværk og få faglig og ledelsesmæssig sparring.

Netværk og arrangementer for ledere

Djøfs netværk og arrangementer for ledere giver dig ny viden, sparring, feedback og et stærkere personligt netværk, der rækker ud over undervisnings- og uddannelsessektoren. Der er en helt særlig styrke og kvalitet i at få bygget oven på sin ledelsesfaglighed med elementer, der ikke er bundet til ens fag.

Lederforeninger

Djøf har tilknyttet en række lederforeninger og direktørnetværk på ungdomsuddannelsesområdet. De udgør et ledelsesfagligt fællesskab på tværs af undervisningsinstitutionerne.

Du bliver ikke automatisk medlem af en lederforening. Ønsker du at blive medlem af en lederforening, skal du blot skrive til medlemsadministrationen i Djøf på dk¤djoef¤djoef, som administrerer tilmeldingen. 

På FGU- og SOSU-institutionerne har Djøf to chefnetværk, hvor du som medlem af Djøf automatisk indgår, hvis du har en stilling som direktør eller rektor. 

Gymnasieskolernes Lederforening

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for rektorer, chefer og ledere ved gymnasieskolen (STX) og 2-årigt HF. 

Der arbejdes både med det ledelsesfaglige og uddannelsespolitiske område. Foreningen er regionsopdelt, og der afholdes løbende møder og arrangementer over hele landet. 

Formand for foreningen, Rektor Marianne Svendsen (Falkonergård Gymnasium & HF-kursus), kan kontaktes på dk¤falko¤ms

Du kan også finde foreningen på LinkedIn.

Læs mere om Gymnasieskolernes Lederforeningen – hvor du også kan tilmelde dig foreningens eget nyhedsbrev. 

Ledere af Ungdoms- og Voksenuddannelser

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for direktører, rektorer, chefer og ledere mv. på ungdoms- og voksenuddannelser.

Der arbejdes med den faglige og uddannelsespolitiske indsats både alene og i samarbejde med andre uddannelsespolitiske aktører. Foreningen arrangerer løbende ledelsesfaglige arrangementer forskellige steder i landet.

Formanden for foreningen, Direktør Lars Bregnehøj Hansen (Syddansk Erhvervsskole), kan kontaktes på dk¤sde¤lbh eller telefon 30 43 30 07.

Du kan læse mere om foreningen på hjemmesiden www.djoef.dk/luv

Foreningen opkræver et særligt kontingent, som udgør 100 kr. pr. kvartal. Særkontingentet opkræves kvartalsvis sammen med det ordinære kontingent til Djøf.

Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser

Foreningen er det ledelsesfaglige samlingspunkt for direktører, chefer ledere ved kommunale og private udbydere af danskuddannelser i Danmark. 

Der arbejdes politisk og foreningen betragtes som danskuddannelsesledernes officielle talerør. 

Formand for foreningen, Centerleder Hanne Lohmann, kan kontaktes på dk¤hillerod¤hloh eller telefon 24 21 08 92.

Foreningen opkræver et særligt kontingent som udgør kr. 276 pr. måned (2019). Særkontingentet opkræves kvartalsvis sammen med det ordinære kontingent til Djøf.

Læs mere om Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser – hvor du også kan tilmelde dig foreningens eget nyhedsbrev. 

SOSU

Nationalt netværk for SOSU-direktører 

Nationalt netværk for SOSU-direktører er for Djøfs medlemmer, der er ansat som de enkelte SOSU-skolers øverste direktør.
Netværket har fokus på løn- og ansættelsesvilkår for direktørgruppen ved SOSU-skolerne. Er man kommende direktør ved en SOSU-skole kan man kontakte Djøf for at komme i forbindelse med netværket.

Chef- og Lederklubben ved SOSU H

Chef- og Lederklubben ved SOSU H er for Djøfs medlemmer, der er ansat i leder- eller chefstillinger ved SOSU H. 
Klubben har fokus på løn- og ansættelsesvilkår for chef- og ledergruppen ved SOSU H. Er man kommende chef eller leder ved SOSU H kan man kontakte Djøf for at komme i forbindelse med klubben.

FGU-chefer i Djøf

FGU-chefer i Djøf er netværket for rektorer og direktører ved FGU-institutionerne.

Netværket har fokus på løn- og ansættelsesvilkår for rektor-/direktørgruppen ved FGU-institutionerne. Er man kommende rektor/direktør ved en FGU-institution kan man kontakte Djøf for at komme i forbindelse med netværket.