]]>

Djøf

Lokale netværk

Start et ledernetværk og få faglig og ledelsesmæssig sparring.

Del erfaringer med lederkolleger i et lokalt eller regionalt netværk

Som leder i uddannelses- og undervisningssektoren kan du få stort udbytte af at være med i et lokalt eller regionalt ledernetværk, hvor du 3-4 gange om året deler erfaringer med andre ledere inden for samme felt. Samtaler og sparring i et ledernetværk kan handle om alt fra den praktiske dagligdag på din uddannelsesinstitution til strategiske overvejelser og ledelsesmæssige udfordringer. 

De fortrolige samtaler vil i mange tilfælde være med til at gøre dig til en bedre og mere reflekteret leder. For at få udbytte af et ledernetværk skal du sætte tid af til at deltage i møderne og komme med lyst til at bidrage, lytte og lære.

 

Start et lokalt ledernetværk med hjælp fra Djøf

En lokal netværksgruppe består af 8-12 ledere, der mødes 3-4 gange om året i 3 timer pr. gang. Netværksgruppen etableres typisk af 3-4 ledere, der kender hinanden, og som inviterer andre ledere med i gruppen. Grupperne er selvkørende, men en erfaren netværkskonsulent fra Djøf deltager på første møde og sikrer, at gruppen kommer godt fra start.

Djøf er hvert år med til at starte cirka 50-60 netværksgrupper. Konceptet følger en fast skabelon, som sikrer et højt fagligt udbytte af netværksmøderne.

Hvis du er interesseret i at etablere en lokal eller regional netværksgruppe, kan du kontakte Djøf og få rådgivning om formål, indhold, deltagere og rammer. Det er gratis for medlemmer af Djøf. Kontakt chefkonsulent Christian Ahlefeldt-Laurvigen på dk¤djoef¤cal eller telefon 21 48 98 36

Læs om erfaringerne fra en eksisterende selvkørende netværksgruppe for ledere i Djøf.

 
Fakta

Djøf starter hvert år ca. 60 netværksgrupper og anvender et effektivt netværkskoncept med en fast skabelon, som sikrer et højt fagligt udbytte af netværksmøderne.