]]>

Djøf

Din økonomi som selvstændig eller startup

Få viden om økonomiske forhold vedrørende din virksomhed. Læs mere om blandt andet momsafregning, skat, honorarsatser og meget mere.

Skal du momsregistreres?

Sælger du for mere end 50.000 kr. om året, skal du momsregistreres.

Det er din omsætning -  ikke din fortjeneste - som afgør, hvornår du skal momsregistreres. Det er ikke nødvendigvis en fordel at vente, til du har solgt for 50.000 kr. ekskl. moms. Venter du, får du måske ikke lov til at trække momsen på dine investeringer fra.

Du skal ikke momsregistreres, hvis du kun sælger varer og momspligtige ydelser for under 50.000 kr. ekskl. moms om året. Du kan dog vælge at blive registreret alligevel. Det vil fx være en fordel, hvis du for det meste sælger til momsregistrerede virksomheder.

Hvis din virksomhed sælger momsfri ydelser fx sundhedspleje, freelanceartikler eller kunst er de fritaget for moms, men en såkaldt lønsumsafgift.

Hvis din omsætning er på under 5 mio. kroner om året skal indberette moms hvert halve år.

Brug et Erhvervshus

På startvækst kan du se hvad de regionale erhvervshuse tilbyder af arrangementer.

Husk, at der er en række formelle krav til virksomhedens indberetninger, som skal overholdes. Her kan du læse mere om de frister, du skal have styr på i forhold til moms, skat, dagpenge, m.m.

CBS Startup: Mulighed for startup-legat

Er du studerende eller tilknyttet CBS så har du mulighed for en gang om året at søge om et særligt startup-legat hos CBS startup.

Djøf har været med til at stifte CBS Startup.

Timepris

Tag den rigtige timepris

Når du fastsætter din pris som selvstændig, er der flere ting, du skal huske at tage med i regnestykket. 

Djøf anbefaler ikke en fast timepris for selvstændige, men vi har en vejledende beregningsfaktor. Du bør som minimum tage en timepris, der er to gange højere end den timepris, du ville få som fastansat medarbejder i et tilsvarende job i branchen.

Som selvstændig eller freelancer skal din timeløn nemlig kunne dække alt det, der er inkluderet, når man er lønmodtager med en fast løn. Det vil blandt andet sige pension, ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse og barsel. 

Løn – ikke kun for dit arbejde

Men der er også andre faktorer, som gør, at du kan kræve fx fire gange mere end timelønnen for fastansatte. 

Fx er det en god ide at kigge på opgavens omfang. Bliver du ansat i et projekt, der løber seks måneder, vil din timepris typisk være lavere, end hvis opgaven tager to uger.

Din pris bliver også påvirket af efterspørgslen på dine ydelser og af din position i markedet – er du et navn, kan det for det meste komme dig til gavn.

Lav jeres aftale på skrift

Når du sælger dine kompetencer som selvstændig, skal du altid lave skriftlige aftaler med dine kunder og underleverandører. I aftalen skal der tydeligt stå:

 • den eller de ydelser, du leverer
 • aftalte tidsfrister og deadlines
 • hvor du skal udføre dit arbejde
 • din pris – husk momsen.
Få mere at vide om løn og lønforhandling.

Foredragstakster

Hvad skal dine foredrag og workshops koste?

Det kan være svært at sætte den rigtige pris, når du skal holde et foredrag eller en workshop.

Du kan læne dig op ad ACs (Akademikernes Centralorganisation) minimumstakster for foredrag, der holdes af offentlig ansatte akademikere. Den rigtige pris for dit foredrag kan sagtens være højere eller lavere. 

Sælger du workshops, så vær opmærksom på, at workshops ofte varer længere, fx en hel dag, og kræver at deltagerne bliver involveret. Derfor tager de længere tid at koordinere og forberede, og det skal din pris afspejle.  

Din pris afhænger af:

 • Efterspurgt viden. Hvor ny, eftertragtet og værdiskabende er den viden, du kommer med?
 • Dine resultater. Kan du dokumentere, at dine foredrag har tilført andre kunder værdi, fx øget salg eller færre konflikter, så har du et godt salgsargument. 
 • Dit navn. Er du kendt, kan du ofte tage en højere pris.
 • Din tid. Selvom dit foredrag ikke er langt, kan din forberedelse godt tage lang tid. Det skal din pris tage højde for.
 • Kundens økonomi. En advokatvirksomhed vil ofte være i stand til at betale en meget højere pris end en NGO. 
 • Antal deltagere. Jo flere personer du skal tale for, jo højere pris kan du som udgangspunkt tage.
 • Reklameværdi. Hvis dit publikum kommer fra forskellige virksomheder og organisationer (modsat en gruppe medarbejdere), kan du potentielt få flere opgaver bagefter. Derfor kan du overveje at give lidt rabat på din pris. 
 • Efterspørgsel. Hvis der er rift om dig og dine ydelser, kan du tage en højere pris.

Værdi er ikke altid penge

Er du ny selvstændig, eller hvis har du kastet dig over et nyt område, kan det godt give mening at sænke din pris. I særlige tilfælde kan du måske gøre det gratis, hvis du til gengæld får omtale, en udtalelse eller en reference til din hjemmeside eller noget tredje, der giver dig værdi.

Lav jeres aftale på skrift

Når du sælger dine kompetencer som selvstændig, skal du altid lave skriftlige aftaler med dine kunder og underleverandører. I aftalen skal der tydeligt stå:

 • hvilken ydelse du leverer
 • tidsfrister og deadlines
 • hvor du skal udføre arbejdet
 • din pris – husk momsen.

Konkurs og Lønmodtagernes Garantifond

Som selvstændig kan du ikke få dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis din kunde eller din egen virksomhed går konkurs.

Lønmodtagernes Garantifond (LG) omfatter, som navnet siger, kun lønmodtagere og dækker disses krav på løn, feriepenge og lignende, når der er afsagt konkursdekret.

LG dækker ikke krav fra virksomhedens direktør eller medejere af virksomheden og deres nærmeste pårørende. Hvis du som selvstændig fx har ansat din ægtefælle, dine forældre, børn eller andre nærtstående, kan de ikke få eventuelle lønkrav dækket af LG i en konkurssituation.

Hvis din kunde går konkurs, kan du ikke få dit tilgodehavende honorar dækket af LG, og dit krav i konkursboet vil være et såkaldt ”simpelt krav”. Der er yderst sjældent dækning i konkursboet til simple kreditorer.

Minimer dit tab

Er du vidende om, at en kunde har en dårlig økonomi, kan du eventuelt aftale, at du fremsender faktura hver eller hver anden uge med en kort betalingsfrist, eller du kan kræve at få betalt et forskudshonorar, inden du går i gang med opgaven. Herved kan du minimere dine eventuelle tab i en konkurssituation. 

Som selvstændig kan du ikke få dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis din kunde eller din egen virksomhed går konkurs.

Tænk længere

Djøf

Opstart af virksomhed

Djøf

Sygemelding, dagpenge og pension som selvstændig