]]>

Djøf

Djøf Privat

Djøf Privat varetager interesserne for privatansatte medlemmer med og uden lederansvar samt selvstændige.

Bestyrelse

Djøf Privats bestyrelse består af 12 medlemmer. En formand, en næstformand og 10 ordinære medlemmer.  

Bestyrelsen vælges af Djøf Privats repræsentantskab for en toårig periode. Den nuværende bestyrelse er valgt på det ordinære repræsentantskabsmøde, der fandt sted den 29. april 2022.

Referat fra Djøf Privats bestyrelsesmøde

Indsatsområder

Djøf Privats fokusområder fastlægges af repræsentantskabet på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde. De nye fokusområder gælder fra den 1. juli 2022 og for de næste 3 år.  

Fokusområder 2022 - 2025

Repræsentantskab

Djøf Privats repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 70 medlemmer, som er valgt indtil udgangen af 2023. 

Repræsentantskabet vælges for en toårig periode blandt Djøf Privats medlemmer i oktober/november ulige år, og de 70 pladser i repræsentantskabet fordeles regionalt i forhold til antal medlemmer. Som repræsentant i Djøf Privats repræsentantskab er man automatisk medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed. 

Djøf Privats repræsentantskab

Djøf Privats repræsentantskab afholder møde en gang årligt. Det seneste repræsentantskabsmøde fandt sted den 28. april 2023. Det næste repræsentantskabsmøde finder sted den 15. marts 2024.

På det årlige repræsentantskabsmøde fremlægger Djøf Privat bestyrelsens mundtlige beretning for det seneste år. Det er også på repræsentantskabsmødet, at Djøf Privats fokusområder godkendes. Du kan se dem under fanen bestyrelse.

Der er valgt nye repræsentanter i november 2021. Repræsentanterne er valgt pr. 1. januar 2022. Det næste valg til repræsentantskabet finder sted i oktober 2023.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2023

Her kan du læse beslutningsreferatet fra repræsentantskabsmødet i april 2023.

Referat fra repræsentantskabsmødet 2023 

 

 

Mødeplan

Djøf Privats bestyrelse holder 5 bestyrelsesmøder om året samt et todagesseminar.

Tirsdag den 7. februar 2023  Bestyrelsesmøde
Torsdag den 16. marts 2023  Bestyrelsesmøde
Fredag den 28. april 2023  Repræsentantskabsmøde 
Torsdag den 1. juni 2023  Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 5. september 2023  Bestyrelsesmøde
Fredag den 3. - lørdag den 4. november 2023    Bestyrelsesseminar
Torsdag den 7. december 2023  Bestyrelsesmøde

Branchenetværk

Djøf Privat har tre netværk, som samler medlemmerne inden for følgende brancher: Landbrug, Finans og Lønmodtagerorganisationer. Formålet med branchenetværkene er at fremme medlemsaktiviteter for Djøf Privats medlemmer ansat i brancherne.

De tre branchenetværk er:

  • Branchenetværk for Fødevarer og Bioressourcer
  • Branchenetværk Finans
  • Branchenetværk Lønmodtagerorganisationer  

Kontaktpersoner

Nanna Lindstrøm Hessel
Nanna Lindstrøm Hessel, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 96 43
Lena Carlsson
Lena Carlsson, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 01 97