]]>

Djøf

Djøf Advokat

Djøf Advokat varetager interesserne for ansatte advokater og advokatfuldmægtige.

Bestyrelse

Djøf Advokats bestyrelse består af 8 medlemmer og en observatør, som vælges af Djøf Advokats repræsentantskab i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i marts-april i lige år. Valget gælder for to år.

Djøf Advokats bestyrelse er valgt den 29. april 2022.

Referat af seneste Djøf Advokat bestyrelsesmøde

Repræsentantskab

Djøf Advokats repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 20 medlemmer, som vælges for en toårig periode direkte af og blandt medlemmerne. Valget sker i oktober eller november i ulige år. Djøf Advokats nuværende repræsentantskab er valgt for en periode, der løber fra 01.01.2022 – 31.12.2023.

Djøf Advokats repræsentantskabsmøde 2021 blev afviklet 18. marts som et elektronisk møde på grund af corona-epidemien. 

Som repræsentant i Djøf Advokats repræsentantskab er man automatisk også medlem af Djøfs repræsentantskab, som er Djøfs øverste myndighed.

Djøf Advokats repræsentantskab for 2022-2023 består af:

Advokat Alexander Nørhave Kristiansen
Senior Group Legal Counsel Ane Astrup Hansen
Advokat Anna Cecilie Holmgaard Knudsen
Direktør Benedikte Bolvig Lund
Senior manager Camilla Fabech-Larsen
Advokat Daniel Bendix Nielsen
Advokat  Frederik Simmelholt
Advokat Jesper Kragh-Skriver
Advokat Leif Donbæk Thomsen
Advokat Line Støving
Advokatfuldmægtig Magnus Gorridsen Fischer
Advokatfuldmægtig Mikkel Wrang
Advokat Nikoline Krogh
Advokat Rasmus Thingholm
Advokat Sara Hanquist Johnsen
Advokatfuldmægtig Sebastian Juhl
Advokat Simon Kristian Frøsig
Advokat Søren Hansen
Advokat Vivian Køhler

Mødeplan

Djøf Advokats bestyrelse holder cirka 6 møder og 1-2 seminarer om året. Derudover afholdes et årligt repræsentantskabsmøde.

Mødeplan 2023

 
Onsdag den 1. februar Bestyrelsesmøde
Onsdag den 8. marts Bestyrelsesmøde
Onsdag den 12. april  Bestyrelsesmøde
Fredag den 12. maj - lørdag den 13. maj Bestyrelsesseminar
Tirsdag den 13. juni Bestyrelsesmøde
Onsdag den 30. august Bestyrelsesmøde
Onsdag den 4. oktober Bestyrelsesmøde
Fredag den 27. oktober  Bestyrelsesmøde og Djøf Advokat Dagen
Fredag den 17. november - lørdag den 18. november  Bestyrelsesseminar
Onsdag den 29. november Bestyrelsesmøde

Mødeplan 2024

 
Onsdag den 10. januar Bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. februar Bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. marts Bestyrelsesmøde

 

Vedtægter og retshjælpsbetingelser

Har du brug for retshjælp kan du søge om retshjælp via Djøf Advokat. Her finder du betingelserne for at modtage retshjælp.

Djøf Advokats retshjælpsbetingelser

Djøf Advokats vedtægter

Hjælp fra Djøf Advokat 

Advokateksamen

Advokateksamen er en obligatorisk del af den uddannelse, som advokatfuldmægtige skal gennemgå for at kunne opnå advokatbestalling. Djøf Advokat gennemfører en spørgeskemaundersøgelse hver gang, der afholdes en advokateksamen. 

Resultater af seneste undersøgelser vedrørende advokateksaminer kan du læse i rapporten:

Rapport vedrørende advokateksamen 2022

Djøf Advokats vandringsundersøgelse

Du kan læse om medlemmernes karriereovervejelser i Djøf Advokats vandringsundersøgelse i forhold til en karriere i advokatbranchen.

Rapport om Djøf Advokats vandringsundersøgelse 2019

Kollektivt medlemskab af EYBA

Som medlem af Djøf Advokat, er du dækket af Djøf Advokats kollektive medlemskab af EYBA. Det er et europæisk netværk for advokater og advokatfuldmægtige, og via dit medlemskab af Djøf Advokat kan du deltage i EYBAs arrangementer mod betaling/deltagergebyr.

Retssagsprøveprojektet

Djøf Advokats bestyrelse har udarbejdet to helt nye og unikke værktøjer til Djøf Advokats medlemmer. Værktøjerne består af et skriftligt hæfte Retssagsprøven – En guide til gennemførelsen af den praktiske prøve” og 50 videoklip, hvor en række af branchens førende eksperter bibringer med unikke råd til, hvordan advokatfuldmægtige og advokater bedst muligt håndterer retssagsprocessen. 

Kontaktpersoner

Nanna Lindstrøm Hessel
Nanna Lindstrøm Hessel, Chefkonsulent
Telefon: 33 95 96 43
Winnie Vesterbæk
Winnie Vesterbæk, Bestyrelseskoordinator
Telefon: 33 95 99 68