]]>

Har du husket at søge tilskud til jeres klubarrangement?

Hvordan var det nu lige, det var med klubmidler og klubarrangementer? Læs her om størrelsen på midlerne og betingelserne for at kunne søge.

Når du skal holde et klubarrangement, kan du søge om klubmidler. Det gør du ved at sende en mail til os.

Rammerne for brug af klubmidler

Djøf Privat giver 300 kr. om året pr. Djøf-medlem i tilskud til lokale faglige klubaktiviteter. Tilskuddet forudsætter, at:

 • din kollega er medlem af Djøf
 • medlemmet er registreret som ansat i virksomheden i Djøfs medlemssystem
 • medlemmet deltager i aktiviteten
 • arrangementet har et fagligt indhold, relateret til fagforeningsarbejde eller et socialt indhold, der styrker det faglige fællesskab.

Hvis I vælger at invitere eksterne oplægsholdere, kan I anvende klubmidler til finansiering heraf.

Ubrugte midler kan ikke overføres fra det ene år til det andet, så sørg for at få dem brugt.

Læs mere om hjælp til klubmøder.

Emne til næste klubarrangement

En faglig klub og klubmøder giver jer mange fordele, og på et klubmøde kan I sætte fokus på det, der fylder hos netop jer. Djøf er klar til at deltage på et klubmøde, hvis det er relevant for jer. Emnet kan fx være:

 • lønforhandling
 • stress
 • trivsel
 • karriereudvikling
 • overenskomstforhandling
 • eller noget helt andet, som vi tager en konkret drøftelse om.

Vil du vide mere eller booke os dit næste klubmøde, så kontakt os på telefon 33 95 97 00 eller dk¤djoef¤djoef.

Søg inspiration til næste klubmøde.

Hvordan søger du klubmidler?

Send en mail til dk¤djoef¤djoef eller direkte til Mette Kilsgaard dk¤djoef¤mki. Mailen skal indeholde:

 • en deltagerliste
 • emnet for arrangementet, fx i form af en dagsorden eller et referat
 • kopi af de afholdte udgifter
 • kontonummer hvortil tilskuddet kan betales til.