]]>

DeFacto

Studerende vil have nye boliger i vækstpakken

Byggeri af studieboliger understøtter regeringens ønske om at få flere til at tage en uddannelse og skaber job i byggeriet. Derfor bør det med i vækstpakken, foreslår Danske Studerendes Fællesråd.

Af dk¤djoef¤cki¤ Charlotte Kiberg

Over 75.000 studerende har prøvet at stå uden tag over hovedet en eller adskillige gange, viser nye tal fra undersøgelser, DeFacto har foretaget i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Epinion.

Ikke overraskende er manglen på studieboliger markant værst i København, hvor en tredjedel af de studerende i kortere eller længere perioder har måttet bo på venners sofa eller i fasters kælder.

Hele SU’en går til husleje

”Det er ganske enkelt umuligt at koncentrere sig om at studere, hvis hele ens fokus er på, hvor man skal sove i nat. Men jeg kan desværre nogle horrible historier om hjemløse studerende, der sover i trappeopgange med alle deres ejendele i plastikposer,” siger Jakob Ruggaard, der er formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF).


Han advarer om, at hjemløshed er nok til at få studerende til at opgive at uddanne sig.

I København siger fire ud af fem, at det er svært at finde en bolig, der er til at betale. Og det er ikke så underligt, for ifølge undersøgelsen går helt op til 102% af SU-indtægterne nemlig til huslejen.

Faktaark: Udgifterne til bolig sluger SU'en 

Både beskæftigelse og vækst

Boligministeren fortalte for nylig, at han og uddannelsesministeren er gået i gang med at undersøge, hvad det fremtidige behov for studieboliger er, og hvordan huslejepriserne hænger sammen med størrelsen på SU’en. Ministrene vil sammen med de store studiebyer blandt andet se på, om der er behov for at få ændret planloven, så man kan reservere byggegrunde til studieboliger.

Og det er en udmærket ide, som DSF i øvrigt selv har foreslået, synes Jakob Ruggaard. Men han undrer sig samtidig over, at regeringen ikke adresserer den akutte mangel på studieboliger i den nye vækstpakke:

”Det er så oplagt. Byggeri af studieboliger vil både understøtte beskæftigelsen i byggeriet og gøre det reelt muligt at få flere unge til at tage en uddannelse. Det er et svært ønske at få opfyldt, så længe vi ikke kan få tag over hovedet til en pris, der er til at betale. Når der er sat penge af til bolig-job-ordning og til renovering af almene boliger, hvorfor så ikke også til nye boliger til de studerende? opfordrer formanden.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra boligminister Carsten Hansen.(S)

Registerbaseret karakteristik af studerende

Faktaark: Budgettet balancerer - men tandlægen må vente

Wenche Marit Quist
Wenche Marit Quist, Koordinationschef for bestyrelsesbetjening
Telefon: 33 95 98 26