]]>

Djøf

Djøfernes psykiske arbejdsmiljø 2014

Hvor stressede er djøferne? Hvor mange bliver mobbet – og af hvem? Hvordan vurderer djøferne ledelseskvaliteten? Hvor højt er sygefraværet? Få svar på dette og meget mere i Djøfs store undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 2014.

Djøf gennemførte i efteråret 2014 en omfattende undersøgelse af djøfernes psykiske arbejdsmiljø med svar fra 1.454 erhvervsaktive medlemmer fra både den offentlige og private sektor.

Resultaterne præsenteres i 4 faktaark:

1. Stress

2. Ledelseskvalitet

3. Social Kapital

4. Psykisk Arbejdsmiljø

Vi viser udviklingen over tid, der hvor det er muligt, og beskriver forskelle mellem køn, alder, stillingsniveau, sektor mv., hvis forskellene er statistisk signifikante.

Tak til de mange medlemmer, der har svaret, og dermed bidraget til uvurderlig viden om djøfernes arbejdsliv. En viden, som vi bruger både til at målrette service og rådgivning til medlemmerne, og til Djøfs arbejde for at forbedre rammevilkårene for djøfernes psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere om mobning og det psykiske arbejdsmiljø i resultaterne fra Djøfs Stress- og mobbeundersøgelse 2010 og djøfernes psykiske arbejdsmiljø 2012