]]>

Djøf

Nation Green

I Nation Green-samarbejdet forsøger vi sammen med Epinion at gå et spadestik dybere og sparke ny viden ind i debatten om Danmark som grøn nation.

Hvad er Nation Green?

I de kommende år skal vi afgøre, hvilket Danmark vi skal være i fremtiden. Næste kapitel af Danmarkshistorien skal skrives. Vi skal træffe beslutninger, der kommer til at definere vores børns liv. Hvordan øger vi ligestillingen i skyggen af #MeToo? Hvordan sikrer vi en værdig tilbagetrækning i et samfund, hvor vi lever længere og længere? Og hvordan når vi målet om at være CO2-neutrale i 2050?

Netop klimaspørgsmålet står centralt i disse tider: Kan vi som samfund satse på, at den famøse hockeystav skal redde os? Hvem skal tage ansvaret for verdens mest ambitiøse klimamål? Og er danskerne overhovedet villige til at ændre livsstil eller hive lidt ekstra op af lommen i den grønne sags tjeneste?

Nogle af de spørgsmål vil vi forsøge at besvare. Derfor er Epinion og Djøf gået sammen i samarbejdet Nation Green, fordi de afgørende politiske beslutninger skal tages på så oplyst et grundlag som muligt. Det gælder fra alt fra arbejdsmarkeds- til klimapolitik. Sammen ønsker vi at sætte fokus på, hvad der rører sig i den politiske debat – og samtidig komme et spadestik dybere. Politik er følelser, men vi er som samfund nødt til at basere de vigtigste beslutninger på fakta, indsigt og viden. Det ønsker vi at bidrage til.

Debatten skal løftes væk fra enkeltsager og brandslukning til i stedet at handle om de store linjer og visioner for samfundet. Viden kan skabe visioner, og politikken skal sættes i perspektiv: Hvor er vi – og hvor vil vi hen?

Med en innovativ tilgang og nye analytiske greb ønsker vi at undersøge,hvad danskerne reelt mener om de store spørgsmål i samfundet for at bidrage med nye indsigter. Det gøres for at sikre et solidt faktuelt ståsted, når verdens omskiftelige vinde blæser, og den samfundsmæssige kurs skal udstikkes på ny.

De første fem analyser i samarbejdet handler om klima og grøn omstilling. Vi vil sætte den grønne debat i perspektiv. Til gavn for beslutningstagerne. Til gavn for samfundet.

Læs Nation Green analyser

Her kan du læse analyserne Epinion og Djøf sammen udarbejder.

Analyse 1 - Er danskerne klar til klimaafgifter?

Analyse 2 - Hvad ved danskerne egentlig om klimaet?