]]>

Mød dem midt i karrieren

Din erfaring er værdifuld for dem, der står midt i karrieren og overvejer at gå nye veje. Sæt din særlige erfaring i spil fx om det at være tillidsrepræsentant, at være ny i EU, eller at søge/være ude på den internationale jobarena.

Den indsigt du har, kan komme en anden til gode. Uanset hvem du vælger at blive mentor for, og hvad samtalen handler om, er din rolle at lytte, udfordre og inspirere mentee, der reflekterer over sit arbejdsliv og ambitioner for fremtiden. 

Bliv mentor for én midt i karrieren

Du har mindst 10 års joberfaring og vil gerne dele din viden om fx HR, finans eller grøn omstilling med én, som er midt i sin karriere. Forløbet varer et år.

 

 

 

 

 

International karriere

Du har flere års erfaring med at bo og arbejde i udlandet. De erfaringer vil du gerne dele med én, som selv er på vej ud i verden for at arbejde, eller er på vej til Danmark for at etablere sig på det danske jobmarked igen. Forløbet varer 3 måneder.

Ansat i EU

Du har nogle års erfaring fra en EU-institution. Du vil gerne dele din viden og dine erfaringer med en stagiaire/praktikant eller en som er ansat i en fast eller midlertidig stilling i EU, som er i gang med at lære systemet at kende. Forløbet varer 3 måneder.

Sparring med en anden TR

Du er en erfaren TR og vil gerne dele dine erfaringer og give sparring til en mindre erfaren TR. Du har ikke nødvendigvis været TR et bestemt antal år eller måneder, men du har gjort dig vigtige erfaringer både som forhandler og sparringspartner for dine medlemmer. Forløbet varer op til et år.

Viden om finans

Du arbejder i finanssektoren og vil gerne dele din viden og erfaringer over en kop kaffe med én, som ønsker et indblik i, hvordan det er at arbejde i finanssektoren.

Fra advokat-fuldmægtig til advokat

Du har flere års erfaring som advokat og vil gerne dele dine erfaringer med en advokatfuldmægtig. Du får lejlighed til at reflektere over dine valg og værdier, samtidig med at du giver en fuldmægtig fra et andet advokatfirma en god start på karrieren. Forløbet varer 3 måneder.

Flygtningementor

Du har prøvet at møde mennesker med en anden baggrund end dansk. Du har mod på at sætte ord på de uskrevne regler på de danske arbejdsmarked og de forventninger nye mennesker bliver mødt med, når du søger job i en dansk kontekst.

Hvad giver det at være mentor?