]]>

En menteehistorie: Man skal ville det

Heidi Schmidt stod ved en skillevej i sit arbejdsliv: Skulle hun fortsætte i sit job som jurist efter 10 år eller måske tage skridtet ud af bankbranchen? Samtalerne med en mentor fik sporet juristen ind på flere mulige karriereveje.

"Havde du spurgt mig for et år siden, havde jeg ikke set det komme, at jeg skulle søge og få denne her stilling som funktionsleder“, fortæller Heidi Schmidt.

Gennem et år mødtes Heidi jævnligt med sin mentor og vendte sine mange tanker om en forandring. I starten havde Heidi svært ved at forstå sin mentors begejstring for hendes profil og hendes kompetencer, for Heidi var i tvivl om sit eget potentiale som leder. Heidi var imidlertid indstillet på at give slip på det, hun selv kalder ’sin indre motorvej’.

Et år efter har Heidi fået boostet selvtilliden og er startet i et lederjob i en helt anden branche. Heidi er også selv blevet mentor i Djøf og møder sin mentee med fornemmelse for den til tider snørklede og nogle gange skræmmende proces, som det er at turde stoppe op, træde et skridt tilbage og se på sit arbejdsliv med nye øjne.

Ville gerne rykke sig

Når Heidi ser tilbage, var hendes mod til at ændre på tingene en forudsætning for hendes store udbytte af forløbet: "Jeg har fået meget ud af det, men jeg var også meget interesseret i at rykke mig og blive udfordret, så jeg gik ind i det med meget stort engagement.“

"Jeg var meget låst fast i forestillingerne om, hvad jeg kunne, og hvor mine kompetencer kunne bruges. Men jeg var også meget bevidst om det og parat til at ændre det.“

Heidi var derfor åben for, hvad mødet med en mentor kunne føre med sig: "Da jeg læste om mentorordningen, lød det helt rigtigt i mine ører: At mødes med en person, der ikke kendte mig, og som ikke havde en skjult agenda med mig, men kun det formål, at jeg skulle have et godt forløb.“

For Heidi betød den uvildige sparringspartner, at hun åbnede sig for at tænke nyt om sig selv: "I samtalerne betød det også, at jeg åbnede mig og lyttede. Jeg følte mig enormt taknemmelig og privilegeret over, at mentor ville bruge tid på mig. I starten talte jeg nok en del om alt det, jeg synes, jeg ikke kunne, men så stillede min mentor spørgsmålstegn ved det. Bare sådan: Hvorfor det? Det rykkede mig virkelig væk fra min ensporede motorvej.“

Nervepirrende første møde

Når Heidi i dag mødes med sin egen mentee, genoplever hun selv sit eget første møde med sin mentor: "Det var ret nervepirrende“, fortæller Heidi og ler ved tanken om sig selv. Heidi er nu selv mentor i Djøf og kan nu berolige sin nervøse mentee: "Da min mentee mødtes med mig første gang, havde hun også nerver på.”

”Det første møde skal man ikke være så nervøs ved, for begge parter går jo ind i det med et fælles formål: Der handler om mentee, og nu skal vi sætte gang i en proces.“

Med sin egen mentor i erindringen er Heidi også anerkendende og ser det positive i sin mentee: "Jeg siger fx til mentee: Jeg har ikke nogen forventning om, at du skifter job inden for 3 måneder. Der er ikke noget rigtigt eller forkert her. Og selvom du måske kommer hjem og tænker, at du vil skifte fokus for samtalen, så er det bare udtryk for, at der sker noget i dig“.

Nye scenarier voksede frem

For Heidi betød mødet med mentor, at karrierevejen tog en uventet drejning: I dag er hun nemlig startet i et job som funktionsleder: "Dén vej ville jeg ikke have gået, hvis ikke mentor havde sat spørgsmålstegn ved alle mine forbehold. Da jeg fik tilbudt ansættelsen, var jeg selv overrasket.“

Før Heidi mødtes med sin mentor, havde hun selv gået og tænkt over mulige karriereveje: "Jeg har måske 5 veje, sagde jeg til min mentor. Dér så jeg lyset. Og det lyder så simpelt nu, når jeg kigger tilbage, men jeg så mig selv køre ud af en ensporet motorvej, og der måtte jeg tage skridtet lidt baglæns og se: Hov, der er faktisk flere veje“.

I første omgang blev Heidi opmuntret til at beskrive sine 5 mulige karriereveje uden forbehold og uden at spekulere på, om hun manglede nogle kompetencer.

Interview med en dommer

For Heidi blev næste skridt at undersøge, hvad der reelt lå i de forskellige stillinger og brancher. "Jeg ringede fx til en dommer og interviewede ham. Og jeg opdagede til min store overraskelse, at han synes min profil var interessant. Jeg var selv overbevist om, at jeg manglede nogle kompetencer og ville have søgt de traditionelle juristjob, men dér så han andre muligheder med mine kombinationer af kompetencer.“ "Det at ringe til folk og tale med dem om en stilling eller branchen, gjorde, at jeg helt konkret fik enten bekræftet eller afkræftet mine forestillinger.“

Videregiver sine erfaringer som mentor

Som mentor opmuntrer og videregiver Heidi sin egen erfaring med at kortlægge scenarier for arbejdslivet – og handle på det: "Min mentee sidder nu selv med lignende overvejelser, og jeg får nu åbnet den mulighed for hende, at hun kan smide alle forbehold og kortlægge sine mulige karriereveje. Jeg prikker lidt til hende og får hende til at spørge sig selv: Hvad kan jeg, og hvad vil jeg egentlig med mit arbejdsliv?“

Heidi opfordrer også andre til at kontakte djøfere i forskellige typer stillinger. Ikke for at bede om et job, men for simpelthen at blive klogere: "Mit næste spørgsmål til min mentee er: Hvordan kan du afklare de konkrete muligheder, hvem kan du ringe til og blive klogere? Folk siger sjældent nej. De fleste bliver jo glade, når nogen beder om deres hjælp.“

Heidis anbefalinger til nye mentees:

 • Du skal ville det og have lysten til det. Du skal selv have engagementet i det, være klar til at ryste posen godt og grundigt. Træde et skridt fra dine vante forestillinger og se på dig selv og din karriere på ny.
 • Vær forberedt på, at din udfordring måske drejer sig i en anden retning, end du havde regnet med. Du kan have dine forbehold og måske føle dig lidt rystet, men acceptér, at det er en del af processen.
 • Vær klar på, at din mentor udfordrer, stiller konstruktive og nogle gange kritiske spørgsmål.
 • Få mentors støtte og hjælp til fx at gøre det komplekse mere konkret.
 • Møderne kan være tidskrævende, men fx transporttid er givet godt ud.
 • Brug også tid på dine tanker efter møderne, for de sætter noget vigtigt i gang.
 • Forvent ikke at hente al hjælp hos mentor. Vær indstillet på, at det er dig, der lægger tid og kræfter i at gøre noget ved det, du vil. Den bedste følelse var for mig at opnå noget, jeg selv har knoklet for. 

Heidi: En god mentor er karakteriseret ved…

 • Engagement. En god mentor er oprigtigt interesseret i at se mentee udvikle sig og er drevet af lysten til at gøre en forskel for mentee.
 • At mentor ikke er bange for at spørge ind til, hvad der ligger bag den tanke? Eller nogle gange spørger mentor helt naivt: Hvorfor tænker du sådan om det? 
 • En god mentor tager udgangspunkt i mentee.
 • At kunne etablere det her rum, hvor du virkelig lytter.
 • Belønningen som mentor, er at se mentee udvikle sig: Jeg bliver selv så glad, når mentee er engageret og giver sig i kast med sin udfordring.


Få en mentor

Bliv mentor for et andet Djøf-medlem

Læs flere artikler om mentoring