]]>

eLearning

Artikler om mentoring

Viden, inspiration og praktiske redskaber til mentorsamtaler.

Forberedelse

Hvornår er mentor det rigtige valg?

Skal du møde en mentor, eller er det en coach eller en rådgiver, der bedst kan hjælpe dig i din situation? Det forsøger vi at hjælpe dig med at afklare i denne artikel.

Rammer og spilleregler for Djøfs korte mentorforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse guidelines for Djøfs korte mentorforløb.

Rammer og spilleregler for Djøfs lange mentorforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse guidelines for Djøfs lange mentorforløb.

Rammer og spilleregler for Djøfs jobsparringsforløb

Hvad er rammerne og de etiske spilleregler og hvordan er ansvaret fordelt mellem mentor og mentee? Forbered dig før dit første møde med disse retningslinjer for Djøfs jobsparringsforløb.

Terms and conditions for short term mentorship programme

Prepare yourself for the short term mentorship programme, by reading these terms and conditions.

Terms and conditions for long term mentorship programme

What is the distribution of responsibility between mentor and mentee? These guidelines will help you prepare for your first meeting.

Tips til dit Kaffemøde

Her får du tips til kaffemødet - både før og efter.

Redskaber

Mentormøder – skab nærvær på distancen

En mentorsamtale sat op som enten et telefon- eller videomøde behøver ikke være den næstbedste løsning. Her får du et par gode råd til at skabe nærvær og kontakt i samtalen.

Det sidste møde

Afrund relationen ved at give hinanden en feedback på samarbejdet og udbyttet af mentorforløbet.

6 fokuspunkter for mentorsamtalen

Kom godt fra start i mentorforløbet med disse 6 fokuspunkter for mentorsamtalen.

At give og modtage feedback

Feedback kan gavne både mentor og mentee. Her er 10 teknikker til at belyse dine blinde pletter.

Det gode spørgsmål

Et væsentligt element i mentorsamtalen er måden at stille spørgsmål på. Gode spørgsmål stillet på rette tid og sted skaber nye muligheder.

Erfaring er guld værd

Mentors gode råd er ikke altid en genvej for mentee. Mentee bør selv gøre sig sine erfaringer for at opnå læring. Kend forskellen mellem at give gode råd og at dele af sin erfaring.

Fra ord til handling

Spørgsmål, der åbner for udsagn om forandring, giver mere handlekraft.

Gør din mentorprofil attraktiv

Mentorprofilen giver mentee en smagsprøve på, hvem du er som mentor. Her får du 3 konkrete råd til at gøre din mentorprofil helt skarp og fremme det rette match med nye mentees.

Kroppen taler altid med

I alle samtaler taler kroppen med. Bliv opmærksom på dit eget og din samtalepartners nonverbale sprog og balancér din rolle som mentor.

Kunsten at lytte

Dét du lytter efter, påvirker din samtale med mentee. Her finder du inspiration til, hvordan du kan mestre kunsten at lytte på flere niveauer.

Skift perspektiv

Med teknikken perspektivskifte kan I kaste lys over underliggende antagelser og ændre syn på problemet.

Swot dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

Udvikling i et langt mentorforløb

Læs, hvad der typisk kendetegner faserne i mentorforløb på 8-12 måneder.

Visuelle samtaler

Gør dine samtaler med mentee visuelt understøttet. Med en kombination af nøgleord og simple streger skærper du mentees overblik over komplekse emner og fremmer refleksion. Her er en tegneguide til mentor i 4 trin og gode råd til at komme i gang.

Samtaler om karriereudvikling

Afklar mentees kompetencer

I samtalen mellem mentor og mentee kan der blive behov for at afklare mentees kompetencer. Med Kompetencestjernen kan I sammen belyse, hvordan mentee bruger sine kompetencer i praksis.

Fold ideen om karriere ud

Hvilken karrieretype er du? Som mentor kan du udfordre idéen om, hvad karriereveje er og kan være med afsæt i Karrieremodellen.

SWOT dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

Tag toppen af tvivlen

Talent, organisation og passion kan være nøgleordene, når du som mentor skal guide mentee i karrierespørgsmål.

Studiementor

Det første møde med din studiementor

Afstem forventninger til hinanden på dit første møde med mentor.

Rollen som studiementor

Forbered dig på rollen som studiementor. Få tip til at komme godt fra start på det første møde med mentee.

Rammer og spilleregler for Studiementor

Kom godt fra start på studiementorordningen. Forbered dig før det første møde med denne guide. Afstem forventninger og vær klar på rollefordelingen mellem mentor og mentee.

Studiementor samtaleguide

Mentee er hovedpersonen. Find den undersøgende stil frem, hold fokus på studielivet og forlad tanken om at være ekspert. Få det bedste ud af samtalerne med disse 6 gode råd og tips til både mentor og mentee i studiementorforløb.

Bliv mentor

Uanset hvor du er i din karriere, har du noget værdifuldt at give videre. Uanset om I mødes til ét møde eller indgår i et længere forløb, får du mulighed for at inspirere en anden – og tager selv nye input med hjem.

Få en mentor

Som mentee får du et par ekstra øjne på din faglige og personlige udvikling. Sammen med en mentor kan du reflektere over din karriere og blive inspireret til at gå nye veje for at opnå dine mål.