]]>

Djøf

Juridisk Forening København

Et forum for diskussioner og foredrag om juridiske forskningsresultater og aktuelle fagspecifikke emner.

I løbet af sæsonen afholder foreningen seks møder, én gang om måneden i september-november og januar-marts, som regel sidste mandag i måneden.

Efter foredraget serveres en let anretning, og der er mulighed for samvær.

Der tages forbehold for programændringer. Du kan altid holde dig opdateret på denne side. 

Program 2023/2024

De retlige og retspolitiske problemer ved kunstig intelligens

Mandag den 25. september 2023 kl. 17.00
Foredrag ved professor, dr.jur. Henrik Udsen
Mødested: Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København V.
I forbindelse med mødet afholdes foreningens generalforsamling.

Anbefalingerne fra udvalget for forberedelse af ny flerårsaftale for domstolene

Mandag den 30. oktober 2023 kl. 17.00
Foredrag ved udvalgets formand, fhv. højesteretspræsident Thomas Rørdam
Mødested: Østre Landsret, Østre Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn.

Privat håndhævelse af konkurrenceretskrænkelser

Mandag den 27. november 2023 kl. 17.00
Foredrag ved advokat og lektor, dr.jur. Anders Schäfer
Mødested: Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Leje af fængselspladser i udlandet – retlige og praktiske problemstillinger

Mandag den 29. januar 2024 kl. 17.00
Foredrag ved lovråd Carsten Madsen, Justitsministeriet
Mødested: Oplyses senere
Mødet holdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Status for rigsfællesskabet med særligt henblik på Grønlands forfatningsretlige stilling

Mandag den 26. februar 2024 kl. 17.00
Foredrag ved advokat, ph.d. Ole Spiermann og professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen
Mødested: Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Klimasøgsmål – erfaringer og perspektiver

Mandag den 29. april 2024 kl. 17.00
Foredrag ved advokat Sune Fugleholm
Mødested: Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V.

Præsentation ved Sune Fugleholm 

Afholdte arrangementer 2022/2023

Ukrainekrigens retlige implikationer for Danmark

Mandag den 26. september 2022 kl. 17.00
Foredrag ved professor MSO, ph.d. Astrid Kjeldgaard-Pedersen
Mødested: A.P. Møller-Mærsk, Esplanaden 50, 1098 København K

I forbindelse med mødet afholdes foreningens generalforsamling.

Forvaltningskontrakter

Mandag den 31. oktober 2022 kl. 17.00
Foredrag ved lektor, dr.jur. Rasmus Grønved Nielsen
Mødested: Advokatfirmaet Poul Smith/Kammeradvokaten, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V.

Advokatundersøgelser

Mandag den 28. november 2022 kl. 17.00
Foredrag ved advokat og formand for Advokatrådet, Martin Lavesen
Mødested: Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.
Mødet holdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund.

De nye regler om rekonstruktion

Mandag den 30. januar 2023 kl. 17.00
Foredrag ved professor, dr.jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Mødested: Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København K.

Logning

Mandag den 27. februar 2023 kl. 17.00
Foredrag ved kommitteret i EU-ret og Menneskeret, adjungeret professor, Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet
Mødested: Retten på Frederiksberg, Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg.

Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse og voldtægtssagens gang

Mandag den 27. marts 2023 kl. 17.00
Foredrag ved professor, ph.d. Trine Baumbach
Mødested: Østre Landsret, Østre Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn.

Rigsrettens dom i Inger Støjberg-sagen

Mandag den 31. januar 2022 kl. 16.00-18.30
Nærmere oplysninger om dette mødes indhold og om mødestedet udsendes i begyndelsen af januar 2022.
Mødet holdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Konkurskarantæne – erfaringer og status

Mandag den 28. februar 2022 kl. 17.00
Foredrag ved landsdommer Jens Røn
Mødested: Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Den aftaleretlige hæftelse ved misbrug af NemID

Mandag den 28. marts 2022 kl. 17.00
Foredrag ved professor, dr.jur. Henrik Udsen
Mødested: Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Sociale medier i retlig belysning – trusler og reguleringsbehov

Mandag 25. april 2022 kl. 16.00-ca. 18.30
Foredrags- og debatmøde, afholdt i efteruddannelsesforløb, under deltagelse af blandt andre forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, professor og advokat Søren Sandfeld Jakobsen og professor Jan Trzaskowski.
Mødested: Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København K.

Indbydelse medlemsmøde
Præsentation ved Christian Bergqvist
Præsentation ved Christina Toftegaard Nielsen
Forslag til lov om regulering af sociale medier
Facebook-markedsføring af alkohol

Afholdte arrangementer 2020/2021

Strafudmåling

Mandag den 27. september 2021 kl. 17.00
Foredrag ved rigsadvokat Jan Reckendorff
Mødested: Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K.
I forbindelse med mødet afholdes foreningens generalforsamling

The interplay between the European Court of Justice and national courts after the 5 May 2020 BVGH ruling in the ECB case

Mandag den 25. oktober 2021 kl. 17.00
Foredrag ved dommer ved Bundesverfassungsgericht, professor Peter Michael Huber
Mødested: Det Juridiske Fakultet, Alf Ross-auditoriet (lokale 9A-3-01),
Njalsgade 76, 2300 København S (lige ved Islands Brygge Metrostation).

Virksomhedsadvokatens uafhængighed mellem advokatetik og lydighedspligt

Mandag den 29. november 2021 kl. 17.00
Foredrag ved advokat Jon Iversen
Mødested: DLA Piper, Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Præsentation ved Jon Iversen

Ytringsfrihedskommissionens betænkning

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 17.00 

Foredrag og debatmøde med deltagelse af advokat, dr.jur. Jonas Christoffersen og forfatter, journalist og seniorforsker ved den amerikanske tænketank Cato Institute Flemming Rose

Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

I forbindelse med mødet afholdes foreningens ordinære generalforsamling.

Mødested: Via Zoom

The interplay between the European Court of Justice and national courts after the 5 May 2020 BVGH ruling in the ECB case

Mandag den 30. november 2020 kl. 17.00

Foredrag ved dommer ved den tyske Bundesverfassungsgericht, professor Peter Michael Huber

Mødested: Via Zoom

Strafudmåling

Mandag den 25. januar 2021 kl. 17.00

Foredrag ved rigsadvokat Jan Reckendorf

Mødested: Det Juridiske Fakultet, Alf Ross-auditoriet (lokale 9A-3-01), Njalsgade 76, 2300 København S. (ved Islands Brygge Metrostation),

Virksomhedsadvokatens uafhængighed mellem advokatetik og lydighedspligt

Mandag den 22. februar 2021 kl. 17.00

Foredrag ved advokat Jon Iversen

Mødested: Via Zoom

Er regler og praksis om positiv særbehandling af kvinder gået for langt?

Mandag 26. april 2021 kl. 17.00

Foredrags- og debatmøde mellem professor, dr.phil. Hans Bonde og partner, ph.d. Birgitte Kofod Olsen.

Mødested: Via Zoom

Afholde arrangementer 2019/2020

Den europæiske arrestordre

Mandag den 30. september 2019 kl. 17.00

Foredrag ved Katja Høegh, landsdommer

Mødested: Københavns Byret, Domhuset, Nytorv, 1450 København K.

I forbindelse med mødet afholdes foreningens ordinære generalforsamling.

Domstolenes uafhængighed under politiske pres

Mandag den 28. oktober 2019 kl. 17.00  

Foredrag ved Hans-Petter Graver, professor, dr.juris, Universitetet i Oslo

Mødested: Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K.

Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Den digitale retssag – status og fremtidsperspektiver

Mandag den 25. november 2019 kl. 17.00

Foredrag ved Henrik Engell Rhod, præsidenten for Retten på Bornholm

Mødested: Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København V.

Link til præsentation

Hvidvaskningsreglerne anno 2020 – status efter de seneste års hændelser

Mandag den 27. januar 2020 kl. 17.00

Paneldebat mellem Hans Fogtdal, advokat, tidl. Vicestatsadvokat, Plesner, Ole Spiermann, advokat, ph.d. Bruun & Hjejle og Rikke-Louise Ørum Petersen, vicedirektør, cand.jur. Finanstilsynet

Mødested: A.P. Møller-Mærsk, Esplanaden 50, 1098 København K.

Fokus på EU-Domstolen – virkemåde, retstraditioner, samspil

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.30-19.30

Foredrags- og debatmøde under deltagelse af, Koen Lenaerts, dr. og præsident for EU-Domstolen, Lars Bay Larsen, den danske dommer ved EU-Domstolen og Niels Fenger, dr.jur og landsdommer.  

Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat

Mødested: Det Juridiske Fakultet, Alf Ross-auditoriet (lokale 9A-3-01), Njalsgade 76, 2300 København S.

Virksomhedsadvokatens uafhængighed mellem advokatetik og lydighedspligt

Mandag 27. april 2020 kl. 17.00

Foredrag ved Jon Iversen, advokat

Mødested: Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Afholdte arrangementer 2018/2019

Tendenser og udviklingslinjer i forvaltningsretten

Mandag den 24. september 2018 kl. 17.00 
Foredrag ved landsdommer, dr.jur. Niels Fenger
Mødested: Horten, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup.
I forbindelse med mødet afholdes foreningens ordinære generalforsamling. 
Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Et skarpt fokus på straffeprocessen – er de rette balancer fundet?

Mandag den 29. oktober 2018 kl. 16.00-19.00
Foredrags- og debatmøde under deltagelse af højesteretspræsident Thomas Rørdam, advokat Jakob S. Arrevad, afdelingschef i Justitsministeriet Jens Teilberg Søndergaard, rigsadvokat Jan Reckendorff og advokat Kristian Mølgaard.
Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat
Mødested: Det Juridiske Fakultet, Alf Ross-auditoriet (lokale 9A-3-01), Njalsgade 76, 2300 København S.

Det offentliges civile sagsførelse – aktuelle problemstillinger

Mandag den 26. november 2018 kl. 17.00
Foredrag ved lektor, dr.jur. Frederik Waage
Mødested: Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.

Legal privilege og sagsoplysning i proces- og voldgiftsretten

Mandag den 28. januar 2019 kl. 17.00
Foredrag ved professor, dr.jur. Erik Werlauff.
Mødested: Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Mandag den 25. februar 2019 kl. 17.00
Foredrag ved lektor, dr.jur. Andreas Ehlers
Mødested: Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Persondataforordningen – et år efter

Mandag den 29. april 2019 kl. 17.00
Foredrag ved direktør Cristina Angela Gulisano, Datatilsynet
Mødested: A.P. Møller-Mærsk, Esplanaden 50, 1098 København K.

Der tages forbehold for programændringer. Mødeplan findes og opdateres i givet fald på denne side.


Afholdte arrangementer 2017/2018

Ansvarsfritagelsers gyldighed i erhvervsforhold

Mandag den 30. april 2018 kl. 17.00
Foredrag ved professor Palle Bo Madsen
Mødested: Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Indbydelse til medlemsmøde den 30.04.18

Præsentation ved Palle Bo Madsen

Ajos-dommen – baggrund og konsekvenser

Mandag den 26. februar 2017 kl. 17.00
Foredrag ved advokat Karsten Hagel-Sørensen og professor, dr.jur. Jens Kristiansen
Mødested: Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København V.

Indbydelse til medlemsmøde den 26.02.18

Bør mulige skandalesager udredes gennem parlamentariske høringer?

Mandag den 29. januar 2018 kl. 17.00
Paneldiskussion med indlæg af forhenværende minister, MF Bertel Haarder, direktør Henning Thiesen og advokat Lars Kjeldsen.
Mødested: Horten, Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup.

Parkering: Gæster til Horten kan parkere gratis på Hortens 12 gæsteparkeringspladser foran hovedindgangen. Husk at få et parkeringskort i Hortens reception. Du kan også parkere i parkeringskælderen mod egenbetaling. Adgang fra Philip Heymans Allé. Nedkørselsrampe er umiddelbart før ankomst til Horten - brug højre bane og kør ned til første niveau under terræn (niveau -1). Betalingsautomat findes på venstre side af nedkørselsrampen, hvor bilens registreringsnummer tastes. Indgang til Hortens reception findes til højre, når du er kørt ned af nedkørselsrampen. Følg skiltningen. Du kan betale med: Kreditkort, MobilePay eller Swipp App fra MobilParkering eller EasyPark.

Indbydelse til medlemsmøde den 29.01.18 

Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Menneskerettighedsdomstolen - status og fremtid

Mandag den 27. november kl. 17.00
Foredrag ved Jonas Christoffersen, direktør, dr.jur. og Rasmus Kieffer-Kristensen, kontorchef.
Mødeleder, Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand.
Mødested: Justitsministeriet, Slotsholmsgade 12 (kantinen), 1216 København K.
Af sikkerhedsmæssige grunde forudsætter deltagelse, at du har tilmeldt dig til Astrid Helmart Johansen på mail dk¤jm¤ahm senest på mødedagen kl. 12.00.

Indbydelse til medlemsmøde den 27.11.17

Indkalder til ordinær generalforsamling og medlemsmøde

Mandag den 30. oktober 2017 kl.17.00
Efter generalforsamlingen - Reformationens betydning for de nordeuropæiske rets- og samfundssystemer.
Foredrag ved Helle Vogt, lektor, ph.d. og Jørn Øyrehagen Sunde, professor.
Mødested: Trinitatis Sognegård, Pilestræde 67, 1112 København K.

Indkaldelse og indbydelse til generalforsamling og medlemsmøde d. 30.10.17

Intelligente it-værktøjer i advokatvirksomhed: Muligheder, begrænsninger, fremtidsudsigter

Mandag den 25. september 2017 kl. 16.00
Foredrags- og debatmøde under deltagelse af bl.a. professor René Franz Henschel, advokat Hans Jakob Folker og head of digital transformation Nichlas Brødegaard Resch.
Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.
Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat.

Indbydelse til medlemsmøde den 25.09.17

Præsentation ved Rene Franz Henschel

Præsentation ved Hans Jakob Folke

Den danske aftalelov 100 år – jubilæums konference

Mandag den 8. maj 2017 kl. 16.00-19.00 – efterfølgende festmiddag er for Juridisk Forenings medlemmer
Mødested: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 74, 2300 København S.
Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat i samarbejde med Den Danske Styrelse for De Nordiske Juristmøder og Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Indbydelse til jubilæumsseminar

Velkommen til Jubilæums konference om Den danske aftalelov 100 år

Præsentation ved Henrik Udsen, professor, dr.jur.

Præsentation ved Kristian Torp, PHD.-Stipendiat

Præsentation ved Torsten Iversen, professor, dr.jur.

Brexit-afstemningen: Problemstilling, konsekvenser og fremtidsperspektiver

Mandag den 27. februar 2017 kl. 16.30
Foredrag ved direktør, cand.jur. Jonas Bering Liisberg og professor, ph.d. Kenneth Armstrong med efterfølgende paneldiskussion.
Mødested: Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.
Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat - tilmelding nødvendig

Indbydelse til medlemsmøde den 27.02.17

Slides - Brexit - foredrag ved Jonas Bering Liisberg

Slides - Judgment

Reformen om øget brug af samfundstjeneste

Mandag den 30. januar 2017 kl. 17.00
Foredrag ved rigsadvokat Ole Hasselgaard
Mødested: Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K.

Indbydelse medlemsmøde 30.01.17

Hvordan har den nye offentlighedslov fungeret?

Mandag den 28. november 2016 kl. 17.00
Foredrag ved Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen
Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup
Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Flygtningekrisen – retlige og faktiske rammer for politisk handling

Mandag den 31. oktober 2016 kl. 17.00
Foredrag ved forskningschef, ph.d. Thomas Gammeltoft-Hansen, Universitetet i Lund.
Mødested: Djøfs Kursuslokaler, Gothersgade 133, 1123 København K.

Indbydelse til medlemsmøde den 31. oktober 2016

Præsentation fra arrangementet:

Flygtningekrisen - retlige og faktiske rammer for politisk handling

Justitsministeriet anno 2016

Mandag den 26. september 2016 kl. 17.00
Foredrag ved departementschef Barbara Bertelsen, Justitsministeriet
Mødested: Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.
I forbindelse med mødet afholdes foreningens ordinære generalforsamling.

Indbydelse til generalforsamling og medlemsmøde 26 september 2016

Kursmanipulation

Mandag den 4. april 2016 kl. 17.00
Dobbeltforedrag med efterfølgende debat ved statsadvokat Morten Niels Jacobsen og professor Jesper Lau Hansen.
Mødested: Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Indbydelse medlemsmøde 04.04.16

Morten Niels Jakobsens oplæg om kursmanipulation

Der tages forbehold for programændringer. Du kan altid holde dig opdateret på denne side.

Hvorfor virker retsmægling ikke?

Mandag den 29. februar 2016 kl. 17.00
Foredrag ved retspræsident Christian Lundblad.
Mødested: Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K.

Indkaldelse til medlemsmøde 29.02.16

Erstatning for eget tidsforbrug

Mandag den 25. januar 2016 kl. 17.00
Foredrag ved professor, dr.jur. Henrik Udsen
Mødested: Det Juridiske Fakultet, kantinen, 3. sal, Studiestræde 6, 1455 København K.

Indbydelse til medlemsmøde 25.01.16

Præsentation fra arrangementet:
Erstatning for internt timeforbrug Juridisk Forening
Samspillet mellem politikere og embedsmænd - politik, faglighed og embedsmandsdyder
Mandag den 23. november 2015 kl. 17.00
Foredrag ved fhv. departementschef Bo Smith, med replik af chefredaktør, fhv. minister Hans Engell
Mødested: A.P. Møller-Mærsk, Esplanaden 50, 1263 København K.
Mødet afholdes i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund

Her finder du indbydelsen til dette arrangement

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol – set fra dommersædet

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 17.00
Foredrag ved dommer ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Jon Fridrik Kjølbro.
Mødested: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup
I forbindelse med mødet afholdes foreningens ordinære generalforsamling.

Her finder du indbydelsen til dette arrangement

Bør internationale handelsaftaler henskyde tvister til afgørelse ved privat voldgift?  

Mandag den 28. september 2015 kl. 16.30-19.30
Udvidet møde, afholdes i efteruddannelsesformat i samarbejde med Voldgiftsforeningen
Foredrag ved advokat Ole Spiermann og professor, advokat Kaj Hobér, med efterfølgende paneldiskussion under deltagelse af advokat Per Vestergaard Pedersen og chefkonsulent, cand.jur. Sven Gad, Udenrigsministeriet.
Mødested: Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

Her finder du indbydelsen til dette arrangement.

Kursusmateriale

Til fælles foredrags- og debatarrangement - Juridisk Forening i København og Voldgiftsforeningen Bør internationale handelsaftaler henskyde tvister til afgørelse ved privat voldgift?

Overblik over kursusmateriale

Retskilder:

Forslag:

 • Draft text on Investment Protection and Investment Court System in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 16 September 2015 
 • Memo to Draft text, 16 September 2015
 • Press release to Draft text, 16 September 2015 

Artikler:

Oversigter:

 • Udenrigsministeriets faktaark om Investeringsbeskyttelse og ISDS i frihandelsaftalen mellem EU og USA (januar 2014)
 • Oversigt over danske BITs 

Debatindlæg:

Links med yderligere baggrundsmateriale:

Jurastuderende og jurister inden for universiteter, domstole, forvaltning, advokater og erhvervsliv i øvrigt.

Indmeldelse i Juridisk Forening kan ske hos foreningens sekretær, advokat Peter Bang, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, tlf. 33 12 11 33, ved mail til advokatsekretær Marianne Nellemann Skov, mns@plesner.com.

Der opkræves for tiden intet kontingent.

Deltagelse i møderne forudsætter indmeldelse i foreningen.

 

Spørgsmål, der ikke drejer sig om medlemskab, kan rettes til foreningens formand, Mads Bryde Andersen, dk¤jur.ku¤mads.bryde.andersen.

Spørgsmål om medlemskab bedes rettes til advokatsekretær Marianne Nellemann Skov, com¤plesner¤mns.

Juridisk Forening har siden 1881 samlet jurister inden for universitetsverdenen, domstole, forvaltning, advokatur og erhvervsliv i øvrigt til faglige foredrag om aktuelle juridiske emner – også virksomheder og juridiske studerende optages som medlemmer.

Juridisk Forening blev i 1925 optaget i Foreningsregistret. Derimod har hverken den stiftende bestyrelse eller nogen senere bestyrelse ladet udarbejde skriftlige vedtægter for foreningen – måske karakteristisk for netop en juridisk forening. For dem, der måske er lidt betænkelige ved, at foreningen således ikke har noget skriftligt eksistensgrundlag, kan det oplyses, at foreningen fungerer som et demokratisk samfund med en årlig generalforsamling, der vælger en bestyrelse, godkender et regnskab og opkræver kontingenter for medlemskabet.

I foreningens første år blev foredragene under Juridisk Forenings medlemsmøder udgivet i et årligt skrift med titlen 'Juridisk Forenings Årbog'. Disse årbøger kan hentes som søgbare pdf-filer her

Juridisk Forening har ca. 300 medlemmer.

Foreningens bestyrelse består af:

 • Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen (formand), Københavns Universitet
 • Professor, ph.d. Trine Baumbach, Københavns Universitet
 • Advokat Peter Bang, Plesner
 • Advokat, dr.jur. Jonas Christoffersen, Offersen:Christoffersen
 • Departementschef Johan Legarth, Justitsministeriet
 • Advokat Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel
 • Retspræsident Mads Bundgaard Larsen, Sø- og Handelsretten
 • Retspræsident Christian Lundblad, Retten på Frederiksberg
 • VP, Head of Legal Casper Munch, A.P. Møller-Mærsk
 • Lektor, dr.jur. Rasmus Grønved Nielsen, Københavns Universitet
 • Advokat, ph.d. Ole Spiermann, Bruun & Hjejle
 • Højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen
 • Rigsadvokat Jan Reckendorff
 • Retspræsident Carsten Kristian Vollmer, Østre Landsret
 • Retspræsident Nikolaj Aarø-Hansen, Københavns Byret

Indmeldelse i Juridisk Forening kan ske hos foreningens sekretær, advokat Peter Bang, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, tlf. 33 12 11 33, ved mail til advokatsekretær Marianne Nellemann Skov, com¤plesner¤mns.

Studerende, der ønsker indmeldelse, eller som ønsker at fastholde deres medlemskab, skal fremsende mailanmodning herom til sekretær Marianne Nellemann Skov, com¤plesner¤mns. med angivelse af studiested og forventet årstal for studieafslutning.

Alle er velkomne til selve møderne som ikke-betalende gæster. Den efterfølgende bespisning er dog forbeholdt medlemmer.