]]>

God ledelse: Hvad siger medarbejderne?

Her er syv forventninger, som medarbejdere har til deres leder.

Lederskab

21.10.19

Et godt samarbejde med dine medarbejdere handler blandt andet om, at du kender deres forventninger til din ledelse. Men hvad er god ledelse set fra medarbejdernes perspektiv, og hvad skal du gøre konkret? Det giver en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse et bud på.

For at være en god leder set fra medarbejdernes synsvinkel skal du blandt andet sætte klare rammer for opgaveløsningen, være inddragende og udnytte den enkeltes stærke sider. Det viser en undersøgelse, der er foretaget med afsæt i en række grundige interview med medarbejdere og deres ledere på ni håndplukkede arbejdspladser i kommuner og regioner.  

I den tilhørende publikation peger undersøgelsen på i alt syv forventninger, som medarbejderne har til dig som leder:

1. Sæt tydelige rammer

Du skal kommunikere tydeligt om både kerneopgaven og hverdagens opgaveløsning, så alle ved, hvad de skal og hvorfor. Forklar de økonomiske og politiske rammer på området, så medarbejderne forstår baggrunden for arbejdet samt arbejdsvilkårene. Sørg desuden for at oversætte forandringer og nye tiltag, der kommer udefra, så de giver mening i hverdagen.

2. Vær lyttende og inddragende

Gør det tydeligt, hvad medarbejderne har indflydelse på, og hvad der ikke er til debat, og lyt til medarbejdernes bekymringer, synspunkter og ideer. Vis, at du tager deres argumenter alvorligt og er parat til at lade dine egne synspunkter udfordre.

3. Vis tillid og bak op

For at være en god leder ifølge medarbejderne skal du delegere opgaver og ansvar med en forventning om, at alle gør deres bedste. Du skal følge engageret med i medarbejdernes arbejde uden at gribe unødigt ind eller kontrollere det i detaljer, og du skal bakke op om deres beslutninger og stole på deres dømmekraft.  

4. Hjælp medarbejderne med at få problemer løst

Sørg for, at der bliver handlet på kritiske problemer, som medarbejderne ikke selv kan løse, og hjælp dem med at prioritere de vigtigste udfordringer og finde de rigtige løsninger. Sørg også for selv at gå aktivt ind i en opgave for at aflaste og understøtte, når det er nødvendigt.

5. Se, udnyt og udvikl medarbejdernes stærke sider

Det er vigtigt for medarbejderne, at du har øje for, hvilke opgaver og funktioner den enkelte er god til og glad for i hverdagen. Fordel opgaver og ansvarsområder på en måde, der opleves retfærdig. Hav blik for medarbejdernes stærke og svage sider, og vær god til at opmuntre og udfordre dem til at afprøve nye ting.

6. Vis omsorg for de medarbejdere, der har det svært

Du skal skabe tryghed om, at alle kan risikere at have en periode, hvor de har behov for, at der tages særlige hensyn til dem i hverdagen. Udvis empati og menneskelighed, når medarbejderne indvier dig i deres personlige problemer, og tag tegn på stress alvorligt og sørg for, at der bliver handlet på dem.

7. Insister på og bidrag til en ordentlig omgangstone

Gå efter bolden, argumenter sagligt og lad ikke uenigheder sætte sig i en sag. Sæt aktivt ordentlighed i kommunikationen på dagsordenen, så der skabes fælles regler og kultur på området. Vær også god til at give ærlig og konstruktivt kritik, hvis der er noget, du ikke er tilfreds med.

 

Du kan læse mere om medarbejdernes forventninger til god ledelse i den tilhørende publikation ”Kære leder! Dialog mellem medarbejdere og ledere om forventninger til god ledelse”. Her præsenteres også ledernes perspektiv på medarbejdernes forventninger.

Bestil eller download publikationen gratis på Lederweb.dk.

 

Deltag i debatten om ledelse

Følg med i ledere og kommende lederes faglige betragtninger, når vi lægger op til debat om lederrollen, uformel ledelse og nyeste forskning på ledelsesområdet.

Følg med på LinkedIn

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer