]]>

Tre sejlivede myter om at lede teams

Misforståelser, du vil undgå som leder.

Samarbejde

27.07.20

Måden, teams ledes på, er ofte forbundet med en række myter og misforståede hensyn, der spænder ben for de gode resultater. Her er de tre vigtigste. 

Af Elisabeth Plum, kultursociolog og forfatter til bogen ”Teaming – Håndbog i teamledelse”

Mange tror, at alle kan arbejde i teams, og at teamledelse ikke kræver noget specielt. Men det er ikke rigtigt – og derfor præges ledelsen af teams i danske organisationer ofte af en række myter og misforståelser, der gentages igen og igen.

Denne vanetænkning betyder, at virksomhederne spilder ressourcer og går glip af meget nytænkning, fordi de ikke bruger teamarbejdsformen optimalt. Og dette problem vokser støt, da teamarbejdsformen er en nøgle til opgaveløsningen i de komplekse organisationer.

Hvis du som leder vil frigøre dit teams skjulte ressourcer, må du gøre op med disse tre sejlivede myter:

1. Medarbejdernes personlighed er afgørende for succes

Leder du dit team som en samling enkeltpersoner? Dette er en udbredt misforståelse efter mange års fokus på medarbejdernes indre. Det har givet lederne psykologiske briller på, når de ser på teamet, og når de vurderer deres egen ledelsesindsats. Det har præget sproget om teamudvikling og redskaberne, der er brugt.

Teamets præstationer afhænger dog mere af, hvad deltagerne GØR sammen, end hvem de ER som personer. Det er nemlig i mellemrummene mellem deltagerne, at tingene sker. Her foregår det professionelle samspil som et snoretræk af utallige kommunikationer som spørgsmål, svar, feedback, ideer, reaktioner, hjælp og videndeling.

I snoretrækket finder vi den magiske teamfaktor, der kan få teamet til at skabe flere og bedre resultater, end når deltagerne arbejder hver for sig. Snoretrækket danner teamets kultur, som skal tilpasses situationen og opgaverne, for driftsopgaver og nyudvikling kræver forskellige samarbejdsformer.

Læg de psykologiske briller, og tag de kulturelle briller på, så du kan fokusere på teamet som et værdiskabende fællesskab og få øje på nye handlemuligheder. Her er et par ideer:

  • Tal til dit team som et ’vi’ og få deltagerne til at bruge hinanden mere, så snoretrækket stimuleres via sparring, hjælp og ideer på kryds og tværs.
  • Gør det tydeligt, at alle deltagere har en dobbelt opgave i både at være fagligt dygtige og at bringe deres faglighed i spil ved at tage ansvar for deres rolle i teamets snoretræk.

2. Den gode teamleder sikrer harmoni og enighed

Forskelligheder i teamet opfattes tit som irriterende og måske endda en trussel mod de gode resultater, og mange kræfter bruges på at undgå, at forskellene kommer frem. Det er dog forfejlet at stræbe efter enighed og harmoni, for dette er lige omvendt en trussel mod en god opgaveløsning.

Deltagernes forskellige fagligheder, funktioner, baggrunde og personligheder kan rigtig nok give ukonstruktive gnidninger, der spilder tid og går ud over både arbejdsmiljøet og præstationerne. De samme forskelle indeholder dog også potentiale for nytænkning og er forudsætningen for, at teamet kan håndtere foranderlighed og komplekse opgaver.

I har brug for kompetencen at teame, som er at spille hinanden gode på tværs af forskelle for at skabe resultater. Gennem teaming kan I udløse den magiske teamfaktor, hvor 2 + 2 = 5, for her får I jeres forskelle aktivt i spil på værdifulde måder.

Som leder må du sørge for, at teamet håndterer forskellige synsvinkler på en professionel og tryg måde, for det gode teamfællesskab handler også om at kunne forlade komfortzonen og udforske uenigheder. Husk, at alle har flere forskellige baggrunde, og det skaber stereotyper og personlige konflikter at reducere hinanden til blot at være repræsentanter for en bestemt gruppe.

Start udviklingen af teaming ved at gøre forskelle og uenigheder til et legitimt professionelt emne, der er vigtige for jeres resultater. Her er nogle ideer:

  • Introducer til teaming som kompetence og drøft, hvordan I kan håndtere uenigheder på givende måder. Husk, at forskelle ikke altid er enten-eller, men også kan være både-og.
  • Lad to deltagere, der ser forskelligt på en sag, forberede jeres næste møde. De skal opstille vigtige aspekter af sagen og pege på dilemmaer, for så kvalificeres mødets drøftelser, og I får en erfaring med at bruge forskelle konstruktivt.

3. Problemer bliver større, hvis vi taler om dem

Du synes måske, I har mange møder og samtaler om jeres opgaveløsning og samarbejde? Men måske undgår I at tale om noget vigtigt? Tænk, hvis I kunne forbedre jeres kommunikationen ved nye slags samtaler?

’Har I talt om det?’ spørger jeg altid, når en leder eller teamdeltager præsenterer mig for et problem, og oftest er svaret nej. Mange tror desværre, at problemer bliver større, hvis man taler om dem – men berøringsangst er gift for teamets samspil og kan betyde, at vigtige problematikker ikke opdages og håndteres.

Hvis du vil forebygge småproblemer og misforståelser og sørge for, at teamet er på samme kurs, skal I med jævne mellemrum tage samtaler på metaplanet. Det betyder, at man hæver sig over det daglige arbejde og taler om, hvordan det egentligt går. Her samler I teamets forskellige iagttagelser og ideer og skaber et overblik, lederen aldrig vil kunne danne selv. Her skaber I mening og fælles fodfæste i foranderlige tider, og bliver sammen klar på, om I gør et godt stykke arbejde.

Meta-samtaler må ikke forveksles med feedback. De er fælles samtaler om mål, resultater og snoretrækkets aktuelle kvalitet, og det er vigtigt, at alle i teamet kommer til orde og bliver lyttet til. 

Gør meta-samtaler til en god vane, så teamet føler sig trygge ved at vurdere den fælles indsats og tale om måder at styrke samspillet på. Her er et par ideer:

  • Prøv at erstatte 1:1-samtaler med teamsamtaler, hvor du lægger op til refleksioner om, hvordan I klarer jer lige nu. I kan genbesøge jeres fælles mål og afklare, hvad der er vigtigst at gøre den næste tid
  • Træn teamet i at lytte på den effektive måde, hvor man lytter efter, hvad andre prøver at udtrykke, i stedet for blot at lade dem tale, mens man udtænker sit svar. Du kan være en rollemodel ved løbende at tjekke, om du har forstået, hvad andre har sagt.

Dit næste skridt?

Vi hører ofte, at det er vigtigt at skabe tillid og psykologisk tryghed i teamet, men dette kan ikke stå alene og bliver nogle steder til en sovepude. Som leder må du gå på to ben, så det gode samspil sættes i forhold til teamets resultater. Opgaven er kongen, og du må have fokus på den helt særlige teamdynamik hvor 2 + 2 = 5. Hvilken af de tre myter skal du tage fat i først?

Deltag i debatten om ledelse

Følg med i ledere og kommende lederes faglige betragtninger, når vi lægger op til debat om lederrollen, uformel ledelse og nyeste forskning på ledelsesområdet.

Følg med på LinkedIn

Om Elisabeth Plum

Elisabeth Plum

Elisabeth Plum er mag.art. i kultursociologi og har i mange år været rådgiver og foredragsholder for private og offentlige virksomheder i Danmark og i udlandet. Hun udfordrer vanetænkningen på kulturfeltet og inspirerer til at gå nye veje, der passer til de aktuelle udfordringer. Elisabeth Plum har arbejdet som forsker, underviser og intern ledelseskonsulent, før hun i 1995 startede sin egen virksomhed. I oktober 2019 udkom hendes nye bog ’Teaming - Håndbog i teamledelse’ fra Djøf Forlag.

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer