]]>

Sådan tager vi springet til den hybride arbejdsplads

Uddrag fra ledelsesforsker Lynda Grattons bog 'Den hybride arbejdsplads'.

Lederskab

07. 06.22

Covid-19 viste os, at vi ved at arbejde mere fleksibelt kan minimere bureaukrati, få fuld gevinst af de digitale muligheder samt i højere grad imødese de ansattes individuelle ønsker til det gode arbejdsliv. Spørgsmålet er nu, hvordan vi gør erfaringerne til varige forandringer, hvilket er emnet for den britiske ledelsesforsker Lynda Grattons nyeste bog, der netop er udkommet på dansk hos Djøf Forlag under titlen 'Den hybride arbejdsplads'.

Lynda Gratton, der er professor på London Business School, har skrevet bogen med udgangspunkt i sine mere end 30 års forskning i fremtidens arbejde. Her får du et uddrag fra bogen, hvor hun præsenterer en model, hun har udviklet, til at gennemføre omstillingen, og gøre ord og ideer til handling, i fire overskuelige trin. 

Vi er vidner til, hvad der uden tvivl er de seneste 100 års største globale omstilling af arbejde. Den kommer på et tidspunkt, hvor meget allerede er under forandring: Automatisering har omdannet brancher og ændret vores job; vi er ved at indstille os på at skulle leve længere end vores forældre og potentielt skulle arbejde, til vi er i 70’erne, og mange mennesker oplever selv, hvordan familie- og samfundsstrukturer er blevet mere forskelligartede. Vores behov og krav til arbejdslivet og virksomhederne har allerede ændret sig dramatisk.

Men mange virksomheder har ikke været hurtige nok til at reagere på de ændrede behov. Længe før pandemien indtraf, vidste vi, at vi havde fået nogle dårlige arbejdsvaner. Vi holdt for mange møder, affandt os med at have langt til arbejde, tilbragte ikke nok tid sammen med vores familie og følte hele tiden, at vi skulle være ’på’. Det er problemer, som vi længe har talt om, at vi gerne ville løse. Både sliddet på vores meltale helbred og vores voksende CO2-aftryk har længe advaret os om, at den måde vi arbejder på, er forkert. Men arbejdsvanerne er dybt rodfæstede i os, og svære at ændre. Så kom den globale pandemi i marts 2020 og forandrede alt.

Vores fælles oplevelse af pandemien har skabt en enestående mulighed for at gentænke, hvad vi gerne vil have ud af vores arbejde og vores arbejdsliv. Vi har fået lejlighed til at sætte spørgsmålstegn ved mange grundlæggende antagelser, tilegne os nye vaner og skabe nye narrativer om, hvordan vi arbejder. Pandemien konfronterede også virksomhedernes ledere med spørgsmålet om, hvordan de skulle reagere. Skulle de holde fast i den måde, de plejede at arbejde på, eller skulle de bruge denne anledning til at være modige og ændre form på arbejdet, så det bliver mere meningsfuldt, produktivt, fleksibelt og agilt?

Vi står med en enestående mulighed for at reorganisere vores måde at arbejde på. Mit håb er at kunne støtte dig og dine kolleger i jeres bestræbelser – i at forstå og tage højde for de teknologiske, demografiske og sociale tendenser, som former arbejde

Vi står med en enestående mulighed for at reorganisere vores måde at arbejde på. Mit håb er at kunne støtte dig og dine kolleger i jeres bestræbelser – i at forstå og tage højde for de teknologiske, demografiske og sociale tendenser, som former arbejde, og i at bruge det, som pandemien har lært os. Hvad enten du leder et team på fem personer, en virksomhed med 20 medarbejdere eller en multinational virksomhed med flere tusind ansatte, vil denne bog hjælpe dig med at vælge, hvordan du vil arbejde, og hvad dit team og din virksomhed kan udvikle sig til.

'Den hybride arbejdsplads – en guide til at redesigne arbejdet i organisationer' er kulminationen på mit arbejde med at forske og undervise i arbejde, og på den indsigt, jeg har fået gennem de virksomhedsledere, jeg rådgiver. Erfaringerne fra pandemien har fremskyndet og sat fornyet skred i konsortiet The Future of Work, det forskningsinitiativ, jeg søsatte i 2010, hvor topledere fra mere end 90 virksomheder mødes for at diskutere og dele deres ideer om arbejde med hinanden. Ideerne har jeg omsat til handling via mit forsknings- og rådgivningsfirma HSM Advisory, som har samarbejdet med mange virksomheder på deres rejse mod en reorganisering af deres arbejde. Som professor ved London Business School etablerede jeg i 2015 et tilvalg til MBA-uddannelsen, The Future of Work, som har gjort, at jeg har fået input fra de tusinder af studerende, jeg har undervist, og kunnet finjustere min egen tænkning. Jeg har også siden marts 2020 ført dagbog (jeg er oppe på 20 bind), hvor jeg noterer, hvad jeg har oplevet under pandemien. Det står mig klart, at der aldrig før har været så godt et tidspunkt at handle på som nu.

Denne bog er grundlæggende en opfordring til handling. Til at opdyrke og afprøve nye ideer, til at lytte til nye perspektiver og, vigtigst af alt, tage springet fra ord og ideer til handling, kreativitet og implementering. For at hjælpe dig med at tage springet, uden at du falder og slår dig, har jeg udviklet et idekatalog, som kan støtte dig og din organisation på jeres rejse mod en reorganisering af jeres arbejde.

Vi har en enestående chance for at udnytte det momentum, der er nu til at foretage en radikal ændring af vores måde at arbejde på. Vi er blevet mere og mere fortrolige med at arbejde digitalt, og den følelse af frihed, det giver os, driver os frem mod nye vaner, og som dagene går, glemmer vi, hvordan vi arbejdede før. Vi forandrer os, og vores arbejde er ved at forandre sig.

Om Lynda Gratton

Lynda Gratton

Lynda Gratton er en af verdens førende tænkere inden for fremtidens arbejde, og ’Thinkers50’ rangerer hende som en af de 15 mest indflydelsesrige ledelsestænkere i verden. Er professor i ledelse ved London Business School, hvor hun er stifter og leder af faget ’fremtidens arbejde’, og her har hun modtaget prisen som ’Årets underviser’. Er derudover nomineret til flere priser for sine banebrydende ledelsestanker. Står i spidsen for det meget anerkendte konsortium Future of Work. Foruden den aktuelle bog, 'Den hybride arbejdsplads' (Djøf Forlag 2022) er Gratton blandt andet medforfatter til bogen 'Det nye lange liv', der også er oversat til dansk (Djøf Forlag 2021).

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer