]]>

Professor: Ledere skal rykke på AI nu

Interview med Jan Damsgaard, CBS-professor og digital vismand.

Disruption

ChatGPT og anden kunstig intelligens kan øge din virksomheds produktivitet med op til 40-60 procent, vurderer Jan Damsgaard, professor i digitalisering på CBS. Så det handler om at komme i gang. Nu. Dine medarbejdere er det allerede, så din opgave som leder er strategisk at løfte AI op og udbrede det til hele butikken, lyder hans anbefaling.

Af journalist Tina Juul Rasmussen

’Hvordan søger jeg børnepenge i X kommune, når jeg er fraskilt, min mand bor i nabokommune X, min årsindkomst er X, og mit barn har særlige udfordringer?’

Svaret har du i løbet af ganske få sekunder, hvis du er i dialog med den kunstige intelligensrobot ChatGPT. Den kan formulere fornuftige svar på mange spørgsmål, det vil sige give input og løse opgaver, som tidligere kun kunne klares af mennesker. Og med ChatGPTs fødsel har verden for alvor fået øjnene op for, hvad kunstig intelligens (AI) kan og kan komme til at betyde, mener Jan Damsgaard, forfatter og professor i digitalisering på CBS. P.t. skriver han på en ny bog om netop kunstig intelligens.

- Kunstig intelligens som ChatGPT er ikke bare en robot, der er forprogrammeret med nogle få svar. Det er en neural intelligens, som er kunstigt udviklet – trænet op over lang tid – ved at blive præsenteret for enorme mængder af tekstdata, som den efterhånden kan analysere, selv finde svarene i og indgå i en dialog med dig om. Og den kan hjælpe med at løse stort set alle typer af opgaver – fra sagsbehandling, HR-opgaver, diagnostik i sundhedsvæsnet, strategier og politikker til kommunikation og alt muligt andet.

Større end internettet

AI er derfor, vurderer Jan Damsgaard, en game changer af en kaliber større end internettet, og den vil få kæmpe betydning for hele verden inden for kort tid.

 - Hvis du spørger mig, hvem der kan få gavn af AI, vil jeg sige alle. Det svarer til at spørge, hvem der vil få gavn af internettet. Det er vigtigt, at alle ledere forstår, hvor stor betydning AI får for deres virksomheder, både offentlige og private. Den rummer en 40-60 procents produktivitetsforbedring for den enkelte medarbejder. Så det bliver et kæmpe spring fremad, og derfor skal ledere og virksomheder i gang med at bruge det nu – allerede i dette efterår.

Kort om AI og ChatGPT

  • AI (Artificial Intelligence) eller kunstig intelligens er en videnskab, der kan få maskiner til at udføre opgaver, der ville kræve intelligens, hvis et menneske skulle udføre samme opgaver.
  • Den kunstige intelligens gennemgår læringsprocesser, som minder meget om dem, børn gennemgår: At blive præsenteret mange gange for det samme scenarie – og jo flere gange, robotten ser det, desto bedre vil den blive til at løse den bestemte opgave. Det kaldes maskinlæring.
  • ChatGPT er en chatbot, som blev lanceret i 2022 af private udviklere, betalt af Microsoft.
  • Den er bygget op på såkaldte sprogmodeller, som er trænet op gennem gigantiske mængder tekst og data. Den er god til at forudsige, hvad det næste, vi vil spørge om, er, kan svare i relevant kontekst og justere svarene efter input fra brugeren. Men reelt ved chatbotten ikke, hvad den svarer.

Kilder: Teknologisk Institut og DR

Og, påpeger Jan Damsgaard: Medarbejderne er allerede i gang.

- Hvis ledelsen går ud og siger: ’Nu skal vi have en strategi for at komme i gang med AI’, vil de høre medarbejderne svare: ’Det er vi allerede’. Det foregår bare ikke systematisk. Derfor: ledernes opgave er at tage de sporadiske erfaringer med ChatGPT og AI og løfte dem op på et strategisk niveau, så de kan krydsbestøve andre afdelinger i virksomheden og i sidste ende blive bredt ud til alle.

Den reelle fare for virksomhederne er, mener han, ikke at komme i gang.

- Det går så hurtigt nu – og kommer man ikke med, er man bagud. Det er svært at catche up på en udvikling i så høj fart. Så det gælder om ikke at stikke hovedet i busken, men gøre sig erfaringer med, hvordan AI kan lande i virksomheden, så man ikke bare fastholder isolerede øer af ChatGPT-hotspots.

Vi forventer bedre service

Ikke alene er gevinsterne og konkurrencefordelene for dem, som tager den strategiske udfordring alvorligt og rykker nu, rigtig store. Inden længe vil kunder og borgere også forvente en helt anden service med afsæt i AI, vurderer Jan Damsgaard.

- Jeg vil forvente at modtage personlige breve, baseret på min relation til for eksempel en myndighed, som kan se min historik og tidligere korrespondance. Jeg vil ikke have et brev skrevet i kancellisprog, jeg ikke forstår. Selvom jeg ikke er uddannet jurist, vil jeg kunne forstå afgørelsen om de forhøjede børnepenge fra kommunen. Det kan AI hjælpe med. Det samme gælder min kontakt med private virksomheder – de skal kende min kundehistorie, så de kan kommunikere relevant og godt med mig.

Lige nu er AI synonymt med ChatGPT for mange, fordi den har revolutioneret vores forståelse af, hvad AI kan: Den er interaktiv og kan justere de opgaver, vi beder den om at løse efter de præcise input, vi giver den, forklarer Jan Damsgaard.

- I fremtiden vil der ske det, at når robotten ser, at du som journalist har et interview med mig om AI i din kalender, laver den et udkast til artiklen, som ligger klar, når du åbner Word. Du beder den så om at rette teksten til, så den er vinklet på AI’s betydning for ledelse – og det gør den. Og så er du kommet 60 procent af vejen, inden du overhovedet selv er gået i gang, og sammen kan I forfine slutproduktet.

Så man skal, mener Jan Damsgaard, se på ChatGPT som Georg Gearløs’ lille hjælper.

- Og efterhånden som man lærer den at kende, vil man blive tryg ved at lade den løse flere og flere opgaver. Men man skal være bevidst om, at man stadig selv har ansvaret for det færdige produkt.

Kan få ny inspiration til ledelse

Det gælder om ikke at stikke hovedet i busken, men gøre sig erfaringer med, hvordan AI kan lande i virksomheden

For en leder betyder det, at udkast til strategier og politikker, forberedelse til MUS-samtaler, overholdelse af deadlines, realtidsdata om virksomhedens aktiviteter til at styre efter og så videre altid er lige ved hånden og kan genereres på ingen tid. Det kan, mener professoren, hjælpe den unge leder med at komme i gang, fordi der er rigtig god hjælp at hente. Eller give den erfarne leder et boost til nye initiativer, fordi man kan trække direkte på mange andres erfaringer.

- Du kan bede om en grovskitse til noget, du skal i gang med. Få lavet evalueringer af noget, du er færdig med. Få fem slides om, hvordan kundetilfredsheden ser ud i Nordjylland og så videre. Det er et reelt produktivitetsboost, og det vil fremkrystallisere flere løsninger, fordi du får unbiased input. Og du får en fortrolig, som hverken er en gammel leder eller en konkurrent, men én, du åbent kan afprøve nye tanker med, som ikke er præget af en bestemt politisk agenda eller særlige personlige overbevisninger.

AI må ikke isolere lederen

Det skal dog ikke ende med, at lederen isolerer sig på sit kontor og henter data frem alene, understreger Jan Damgaard.

- Ledelse udøves bedst gennem handling og sammen med andre mennesker, så som leder skal du komme ud af dit kontor og udøve din ledelsesgerning. Men du vil have et bedre datagrundlag for at træffe fornuftige beslutninger. Faktisk mener jeg, at ChatGPT vil kunne støtte dig i at være moralsk ansvarlig, fordi beslutninger ikke længere træffes i et vakuum. AI kan sørge for, at alle aktører bliver hørt i en sag, at al gældende lovgivning overholdes, fejlkilder fjernes og så videre. Den kan – modsat vi mennesker – levere objektiv sagsbehandling. Man kan jo vælge at lade AI-algoritmen afgøre standardsagerne og lade de dygtige, erfarne medarbejdere sidde med de vanskelige sager, som kræver et mere nuanceret, empatisk og fagligt erfarent blik.

AI skaber ikke arbejdsløshed

For når en job-chatbot kan hjælpe med at skrive 40.000 ansøgninger om måneden og få et langt højere antal ansøgere i arbejde, end medarbejderne kan, hvorfor så ikke lade den gøre det og lade medarbejderne koncentrere sig om de svære ansøgninger, som kræver en særlig håndholdt indsats, spørger Jan Damsgaard.

- Jeg er ikke bekymret for, at AI gør mennesker overflødige. Vi har et kronisk behov for medarbejdere alle vegne – vi mangler 130.000 hænder i 2030, så jeg tror ikke på den strukturelle arbejdsløshed som følge af AI. Men jeg tror på, at AI skaber mange flere ’varme hænder’, som for eksempel kan bruges på kernevelfærd.

Og Jan Damsgaard mener også, at AI kan skabe bedre arbejdspladser med større trivsel, fordi AI vil give os muligheden for at løse færre rutineopgaver eller bare arbejde mindre.

Ledernes opgave er at tage de sporadiske erfaringer med ChatGPT og AI og løfte dem op på et strategisk niveau

- Mine forældre arbejdede 40 timer om ugen. Jeg arbejder 37 timer – den reduktion er jo peanuts sammenlignet med, at AI kan øge vores effektivitet med 40-60 procent. Det lugter langt væk af en 4-dages arbejdsuge.

Har du slet ingen bekymringer for, hvad AI kan komme til at betyde?

- Jo, i nogle sammenhænge vil det da gå helt galt! Nogle vil helt ukritisk lade AI overtage styringen. Men det svarer lidt til at lade den nyansatte kontorelev træffe strategiske beslutninger. Andre vil være fristet til at fyre nogle af de dygtige medarbejdere. Men AI erstatter ikke dygtige medarbejdere, den gør dygtige medarbejdere bedre. Nogle vil forsøge at fokusere på, hvad AI ikke kan og derfor helt afvise, at AI skulle være en gevinst, siger Jan Damsgaard og uddyber:

- Når man opfinder flyet, opfinder man også flystyrt. Det samme vil ske med AI. Det må bare ikke have en opsættende effekt, fordi der jo er mange positive ting ved at flyve. Så derfor skal man arbejde med at forebygge flystyrtene – og det gør man kun gennem erfaringer. Ved at prøve sig frem med AI og lære. Hvis du har haft to samtaler med medarbejdere, som føler, AI er ensbetydende med overvågning af deres indsats, ved du som leder, at det er ’counterproductive’, og så justerer du.

- Der er sikkert også nogle, som vil mene, at AI kan afskaffe ledere. Men ledere bliver ikke afskaffet af AI, de bliver erstattet af ledere, som kan arbejde med AI, og som accepterer, at AI allerede findes og buldrer derudad.

Sådan kommer du i gang med AI

  1. Lav en lokal AI-løsning, som passer til din virksomhed, og få styr på de data, der kører rundt i virksomheden.
  2. Tal med jeres leverandører om en cloud-løsning til at opbevare de data, AI skaber, og som overholder GDPR-reglerne.
  3. Varsko it-afdelingen om, at realtidsdata skal gøres klar til at integrere med ChatGPT allerede i 2024.
  4. Find ud af, hvordan medarbejderen allerede bruger AI/ChatGPT og til hvad.
  5. Lav en AI-strategi, som omfatter alle afdelinger, så alle kommer med på vognen fra begyndelsen.

Kilde: Jan Damsgaard, professor i digitalisering, CBS

Om Jan Damsgaard

Jan Damsgaard

Jan Damsgaard er professor ved Institut for Digitalisering på CBS, medlem af Rådet for SMV:Digital samt af ekspertgruppen, der rådgiver undervisningsministeren om brug af AI i folkeskolen, gymnasiet samt voksenuddannelse. Medlem af ATV samt digital vismand. Uddannet cand.scient. i datalogi og psykologi. Jan Damsgaard er forfatter til bøgerne 'Blockchain business' (2021) og 'Den digitale omstilling' (2017), begge fra Djøf Forlag. P.t. er han i gang med en bog om kunstig intelligens med den foreløbige titel ’AI – mellem fornuft og følelse’, som udkommer på Djøf Forlag.

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer