]]>

Sådan giver ledere medarbejdere lyst til at blive længere

Interview med den internationale bestsellerforfatter Whitney Johnson.

Motivation

03.04.23

Vi har en tendens til at hyre overkvalificerede medarbejdere, som vi forventer bliver i den samme stilling år efter år og løser de samme opgaver, som vi ansatte dem til. Det er en fejlslutning, og vi risikerer at miste værdifulde medarbejdere, mener Whitney Johnson, bestsellerforfatter og ekspert i talentudvikling og læring på arbejdspladsen.

Af journalist Jesper Dalgaard Pøhler

Som leder ved du alt om, at det ikke blot er din opgave at sikre, at teamet rummer de rette kompetencer til de rette opgaver – det er også vigtigt at sørge for, at medarbejderne er motiverede, trives med opgaverne og udvikler sig. Men det sker jo, at medarbejdere keder sig i jobbet. Samtidig er andre måske overbebyrdet af for mange nye opgaver. Så hvordan skaber du en fornuftig balance for din medarbejdere – og for dig selv?

Det har Whitney Johnson undersøgt, og resultaterne er samlet i hendes nyeste bog, ’Smart Growth’, fra Harvard Business Review Press. Whitney Johnson har gjort en karriere ud af at arbejde med personlig disruption, hun er kåret til en af verdens 10 mest indflydelsesrige ledelsestænkere af Thinkers50, og hun skriver jævnligt til Harvard Business Review. I sin virksomhed, Disruption Advisors, rådgiver hun virksomheder i at arbejde strategisk med disruption – ikke af virksomheder, men af mennesker.

Hendes research handler om, at alle mennesker har et grundlæggende behov for at lære og udvikle sig. Det visualiserer hun med ’Læringens S-kurve’ – på engelsk: ’The S Curve of Learning’.

Forestil dig eksempelvis Roger, der er ansat i en større organisation, hvor han har været de sidste fem år. Han trives, han er dygtig til sit arbejde, og han er selvkørende. Enhver leders drøm. Hvad er risikoen ved at have Roger ansat?

- Risikoen er, at Roger kommer til at kede sig. Vi mennesker vokser gennem læring, og vi har brug for at udvikle os hele livet. Helt konkret udløser læring dopamin, som vores hjerner er afhængige af. Når vi mestrer ting – som Roger gør i det her tilfælde – lærer vi ikke så meget, og dopaminniveauet falder. Så er det, vi begynder at se os om efter nye dopaminudløsere, fortæller Whitney Johnson.

Det gælder altså om, at medarbejdere hverken keder sig eller er overbelastede, hvis de skal performe bedst muligt, udvikle sig og have lyst til at blive i organisationen. Og det handler om, hvor de er på læringskurven.

Læringens S-kurve

Læringskurven foreskriver, hvordan vi udvikler os som mennesker, når vi tilegner os ny viden, nye kompetencer eller nye færdigheder. Den gælder for enhver person – leder som medarbejder – i enhver organisation. Tanken bag modellen er, at den kan give et fælles sprog til at vurdere og tale om læring og ad den vej også tale om medarbejdernes engagement og performance.

I bunden af S’et finder vi startfasen (’Launch Point’), hvor vi udforsker og indsamler viden om det, vi skal til at lære. Her er vi i tvivl om det meste, og mange af de antagelser, vi har om, hvad der skal til for at være succesfulde, er forkerte. Det er en mentalt krævende fase at være i, og udviklingen føles langsom i denne fase.

I midten af S’et er smørhullet (’Sweet Spot’). Her har vi styr på det meste, og de fleste af vores antagelser er rigtige. Vi er dog stadig tilpas tidligt i udviklingen til, at der er meget nyt at opdage og lære. Her opleves udvikling i et højt tempo, og vi stortrives i denne fase.

I toppen af S’et er mestringsniveauet (’Mastery’). Her mestrer vi færdigheder og kompetencer, og vi har styr på sagerne. Vi er eksperter på området, og der er ikke meget nyt at lære. Til gengæld kan vi bevæge os op og ned ad læringskurven og eksempelvis lære fra os til andre længere nede ad kurven. Udvikling føles langsom i denne fase.

Vi er aldrig kun i gang med én læringskurve ad gangen, og de er heller ikke kun begrænset til arbejdslivet. Frivilligt arbejde, familielivet og fritidsinteresser rummer også læringskurver.

- Så hvis din medarbejder starter en ny S-kurve ved siden af arbejdet, skal du tage det med i dine overvejelser, før du også giver medarbejderen en ny S-kurve på jobbet. Vi kan ikke håndtere for mange nye S-kurver på én gang, fortæller Whitney Johnson.

Vi ville simpelthen blive overbebyrdede af at være i startfasen på for mange læringskurver på samme tid. Omvendt ville vi komme til at kede os, hvis vi mestrede alle aspekter af livet. Vi har altså både brug for at udforske, at lære og at mestre forskellige dele af vores liv – både privat og professionelt.

Sådan bruges læringskurven

Whitney Johnson anbefaler helt konkret, at vi har tre til fire læringskurver ad gangen, med 60 procent i smørhullet og 20 procent i henholdsvis startfasen og mestringsniveauet. Hun opfordrer ledere til at bruge læringskurven som et helt konkret samtaleværktøj til at skabe et sprog for personlig læring og udvikling i organisationer.

- Når medarbejdere når til mestringsniveauet, kan de begynde at kede sig. Det betyder ikke nødvendigvis, at de har lyst til at skifte job eller er trætte af deres chef. Med de kan føle sig truede af andre kollegaer, der udvikler sig hurtigere, fordi de lærer mere, og som leder har du brug for, at de bliver engagerede igen. Det er ikke skidt, at det sker. Det er bare hjernen, der fortæller medarbejderen, at hun eller han er lidt understimuleret. Som leder er det vigtigt at kunne tale åbent om det her, fortæller Whitney Johnson.

Derfor kan det være en idé at tale med medarbejderen om, hvorvidt det er den rette timing at starte på en ny stor opgave, hvis der lige er sket noget stort i deres privatliv.

- Men lad medarbejderen tage stilling selv! Du må aldrig antage, at en medarbejder ikke er klar på opgaven, fordi hun eller han lige har fået en baby eller skal tage sig af sine syge forældre. Du skal tage samtalen, siger Whitney Johnson.

Og det er præcis det, der er rigtig svært for mange ledere, fortæller hun. Det kræver nemlig både forberedelse og løbende forventningsafstemning at tage snakken med medarbejderen.

– Vi kan ikke lide at tage de her samtaler, og vi orker heller ikke at gøre os de anstrengelser og tage den forberedelsestid, det kræver at blive i stand til at tage snakken om, hvad vi egentlig vil have medarbejderne til at gøre, siger Whitney Johnson.

Men det er helt nødvendigt, at ledere er i stand til at tale om, hvorvidt medarbejderen trives, hvad der skal til for at få succes i stillingen, hvilke udviklingsmuligheder der er, og om de generelt er engagerede i organisationen, arbejdet og kollegaerne.

Hvis ikke de er det, kan engagementet måske genskabes gennem nye projekter, nye kollegaer, mentoropgaver eller en anden leder. Det gælder også lederens egen udvikling.

- Hold øje med, om du begynder at sige ’Sådan gør vi det ikke her’, eller hvis du selv begynder at under-performe eller ligefrem føler dig truet af medarbejderne. Det kan være tegn på, at folk omkring dig udvikler sig og lærer hurtigere, end du gør – og så kan det være tid til selv at finde et smørhul til din egen udvikling, fortæller Whitney Johnson.

Brug læringskurven til at skabe engagement

Risikoen er, at Roger kommer til at kede sig. Vi mennesker vokser gennem læring, og vi har brug for at udvikle os hele livet. Helt konkret udløser læring dopamin

Hos ketchup-giganten Kraft-Heinz er det lykkedes at bruge S-kurven til at tale åbent om udfordringer, udviklingsmuligheder og trivsel. Whitney Johnson mener, at vi især kan lære af deres Global Chief People Officer, Melissa Alves Werneck.

- Hun er virkelig dygtig til at spotte talenter i organisationen. Hun kan finde medarbejdere, der er dygtige inden for deres område, men måske er lidt demotiverede, og få tanken: ’Jeg tror også, at de kunne være virkelig gode herovre’. På den måde hjælper hun medarbejderne med at være engagerede, fordi de hele tiden får lov at lære og dermed udvikle sig, fortæller Whitney Johnson.

Hun mener, at der er et uudnyttet potentiale i at hjælpe medarbejdere med at skifte S-kurver og udvikle sig inden for organisationens rammer. Her kan HR-afdelingen med fordel spille ind i forhold til at få øje på talenter, der kunne passe ind i andre afdelinger. Men Whitney Johnson ser også en mere generel brist, når det eksempelvis handler om rekruttering:

- I stillingsopslag har vi en tendens til at være alt for specifikke omkring, hvad vi søger. Her er vi nødt til at være mere åbne for alternative profiler. Vi har eksempelvis lige hyret en fodboldtræner som vores nye account manager. Han virker måske ikke som det oplagte valg, men han er jo ekspert i coaching, i at motivere folk og i at drive et team. Og nu får han så mulighed for at arbejde sig til sit sweet spot hos os, fordi det er et helt nyt miljø, han skal lære at gebærde sig i, siger Whitney Johnson og peger på endnu et problem i traditionel rekruttering:

- Vi har en tendens til at hyre overkvalificerede medarbejdere til en stilling, som vi så forventer, at de bliver i år efter år, men de kommer til at kede sig, fordi de allerede mestrer jobbet, siger Whitney Johnson.

Ifølge hende, kommer ledere til at hyre folk med forventningen om, at de bliver, hvor de er; gør, som de altid har gjort; og ikke skaber forstyrrelser i organisationen – fordi det er trygt og føles sikkert, og fordi det er medarbejdere, der er virkeligt gode til deres arbejde. Men risikoen er, at de i manglen på dopaminudløsning kommer til at under-performe, fortæller Whitney Johnson.

Hun opfordrer derfor til at tale meget konkret og direkte om læringens S-kurve med medarbejderne.

- Tal om, hvordan udvikling ser ud og føles med udgangspunkt i S-kurven. Tal om de tre faser, for så kan du vende tilbage til dem, når en medarbejder eksempelvis kæmper med en opgave. Her kan du sige: Det er meningen, at det er ubehageligt lige nu, for sådan skal det føles, når du er i startfasen, fortæller Whitney Johnson og tilføjer:

- Du skal også huske at tale om det, når folk trives og er i smørhullet – det glemmer vi tit, siger hun.

Ledere kan også bruge læringskurven til at tale om udviklingspotentialer. Hvor ser medarbejderen eksempelvis sig selv, når hun eller han når toppen af sin S-kurve? Hvad kalder det på af nye projekter eller opgaver? På den måde kan ledere gå mere proaktivt til værks og undgå, at en medarbejder pludselig er brændt ud af at være overbebyrdet – eller af kedsomhed.

Det eneste, vi kan styre, er, hvordan vi selv tænker og handler. S-kurven er en mulighed for at have mere styring med, hvordan vi handler

Et særligt opmærksomhedspunkt er de medarbejdere, der er på mestringsniveauet. Deres ’superkraft’ er, at de kan kravle op og ned ad læringskurven, hvilket gør dem værdifulde i mentorroller.

- Når man har nogle af de her erfarne og ældre medarbejdere, kan det give rigtig god mening at sætte dem sammen med yngre medarbejdere. De erfarne medarbejdere kan lære fra sig, men samtidig hente energi fra de yngre medarbejdere og måske blive inspireret af nye begreber, ny viden eller lignende. På den måde kan de ældre medarbejdere også fastholde deres relevans, siger Whitney Johnson.

Læringskurven giver altså et sprog til at tale om og anerkende, at alle mennesker har et grundlæggende behov for at lære og udvikle sig. Og når vi udvikler os, udvikler vi også folk omkring os.

- Det eneste, vi kan styre, er, hvordan vi selv tænker og handler. S-kurven er en mulighed for at have mere styring med, hvordan vi handler. Og så er den også i sig selv et værktøj til at tale om det personlige ansvar for egne handlinger og egen udvikling, fortæller Whitney Johnson.

Derfor opfordrer hun ledere til at bruge læringskurven som et helt konkret samtaleværktøj i medarbejderudviklingssamtaler, én-til-én og på fællesmøderne. Det kræver, at lederen er skarp på, hvordan succes ser ud, hvilke forventninger der er til medarbejderen, og hvilken rolle lederen selv spiller i den udvikling. Men så ved medarbejderen til gengæld også præcis, hvornår hun eller han udvikler sig, og hvilke muligheder der er for at blive ved med det i organisationen.

Om Whitney Johnson

Whitney Johnson - ledelsesartikler fra Djøf

Whitney Johnson er CEO og co-founder af Disruption Advisors, som udvikler talenter, og som bygger på hendes mangeårige arbejde med disruption med blandt andre ledelsestænkeren Clayton Christensen. Hun er selv kåret til topti blandt verdens ledelsestænkere af Thinkers50 og skriver jævnligt til Harvard Business Review og MIT Sloan Management Review. Whitney Johnson har blandt andet skrevet bogen ’Disrupt Yourself’ i 2019 og senest ’Smart Growth’ i 2022. Begge er udgivet på Harvard Business Review Press.

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer