]]>

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

03.03.2021

Løn

Fornyelsen af vilkårene for chefer i regionerne er sket indenfor rammerne af det generelle overenskomstforlig på det regionale område, som blev indgået for et par uger siden. Dette forlig udmønter generelle lønstigninger på i alt 5,02% over de næste tre år.

Lønstigningerne kommer på følgende tidspunkter:

  • 1. april 2021 med 0,75%
  • 1. oktober 2021 med 1,37%
  • 1. oktober 2022 med 1,35%
  • 1. januar 2023 med 0,77%
  • 1. oktober 2023 med 0,78%

Der er videre aftalt forhøjelse af et tillæg, som ydes til blandt andre hospitals- og sygehusdirektører. Forbedringen, som udgør 15.800 kr. på årsbasis, udbetales fra 1. april 2022.

Yderligere bliver reguleringsordningen ført videre. Det betyder, at der også fremover er sikret parallelitet i lønudviklingen mellem det private og det offentlige arbejdsmarked.

Reguleringsordningen har været omdiskuteret i den senere tid, fordi den udmøntede negativt i staten pr. 1. februar 2021 med det resultat, at de statsansattes løn blev reguleret ned med 0,09%. På det regionale område var der ikke aftalt en regulering i februar i år, men der er en ”corona-regning” at betale alligevel. Skønnet er lige nu, at der vil blive udmøntet en negativ regulering pr. 1. oktober 2021 på -0,71%. Det er naturligvis ikke sikkert, at det skøn holder, men det er vigtigt at holde sig for øje, at den aftalte lønforbedring pr. 1. oktober 2021 kan blive mindre end de 1,37%.

Pensionsforbedringer og frit valg

For regionsdirektører er der aftalt en generel pensionsforhøjelse på 0,73%. Således stiger pensionsprocenten til 21,84% med virkning fra 1. april 2022. 

For øvrige direktører og chefer er der aftalt en pensionsforhøjelse på 0,48%, og disse gruppers pensionsprocent stiger således til 21,59% med virkning fra 1. april 2022. Dog udgør den nye pensionsprocent af tjenestemænds supplerende tillæg 24,89%.

Der er frit valg knyttet til de forhøjede pensionsprocenter. Således kan pension over 15% veksles til løn efter den enkeltes eget valg.

Seniorbonus

Direktører og chefer i regioner får ret til en seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn fra kalenderåret efter, de er fyldt 62 år.

Seniorbonussen kan veksles til 2 betalte fridage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller selvvalgt kompetenceudviklingsforløb efter den enkeltes eget valg.

Projekt om distanceledelse for direktører og chefer i regionerne

Særligt det seneste år med Covid-19-krisen har vist, at distanceledelse er et arbejdsvilkår, som er kommet for at blive – også på de regionale arbejdspladser.

Parterne har derfor aftalt at søge midler til et projekt, som i overenskomstperioden skal opsamle erfaringer om muligheder og begrænsninger, når man som regionalt ansat direktør eller chef leder på distancen.

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Lederne spiller en afgørende rolle for medarbejdernes trivsel.

Som en vigtig del af det generelle forlig i regionerne er det nu er aftalt, at parterne i fællesskab skal udvikle og udbyde en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for personaleledere i regionerne.

 

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.