]]>

En måned inde i forhandlingerne

Det er stadig for tidligt at gætte på, hvordan resultaterne for OK24 kommer til at se ud. Men her får du en status og et overblik over processen.

15.01.2024

Vi står lige nu i den fase af forhandlingerne, hvor begge sider har fremlagt deres krav og foldet dem ud ved både politiske og tekniske møder. Helt som vanligt foregår forhandlingerne for lukkede døre, så parterne kan få vendt alle brikker og undersøgt alle uenigheder. Sådan bliver det ved nogle uger endnu i et forsøg på at finde fælles løsninger.

Den 5. februar starter slutspurten på statens område, hvor det store arbejde med at vende alle brikker forhåbentlig ender ud med, at der lægges et endeligt puslespil. Puslespillet lægges i slutningen af februar på det kommunale og regionale område.

Djøfs ambition ved OK24

Som vi løbende har skrevet til jer om, så går Djøf til OK24 med en ambition om at sikre, at løn- og ansættelsesvilkår i den offentlige sektor kan både fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Så ud over at vinde det tabte tilbage på reallønnen handler det blandt andet om at skabe mulighed for, at arbejdsliv og privatliv kan balancere. Begge dele er forudsætninger for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og ledere i den offentlige sektor.

Det giver nok sig selv, at den meget overordnede ambition lige nu bliver gjort konkret ved forhandlingsbordene, så vi kommer rundt om vilkårene for alle vores forskellige medlemsgrupper - og ud i alle hjørner af den offentlige sektor.

Når vi har et resultat

Som sagt vil vi formentlig allerede se de første konkrete resultater på statens område i løbet af uge 6. Herefter følger efter planen afsluttende forhandlinger i henholdsvis regioner og kommuner i uge 8 og 9.

Når resultaterne tikker ind, får I selvfølgelig besked – og vi skal være så hurtige, som det overhovedet er muligt. Yderligere sammenfatter vi en grundig gennemgang af de enkelte resultater og deres betydning for jer, så I nemt kan få et overblik.

Planen for forhandlingerne kan naturligvis ændres, hvis det viser sig bliver sværere at nå til enighed, eller hvis parterne er så langt fra hinanden, at vi ikke kan indgå forlig ved forhandlingsbordet. I den situation vil I naturligvis få ny information om, hvor knasterne er, og hvordan forløbet tegner sig.  

I Djøf vil resultaterne af forhandlingerne skulle godkendes i to spor. Resultater for medlemmer af Djøf Offentlig sendes til vejledende urafstemning blandt medlemmerne af Djøf Offentlig, mens resultater for medlemmer af Offentlige Chefer godkendes af Offentlige Chefers bestyrelse. Herefter foregår Djøfs samlede godkendelse i den såkaldte koordinationsgruppe.

Kan der blandt de akademiske fagforeninger ikke opnås samlet enighed om resultatet, kan partnerne udtage konfliktvarsel. I den situation vil I naturligvis få information om, hvordan I skal forholde jer. Er du offentlig chef, vil du ikke være omfattet af en eventuel konflikt.

Har vi de rigtige oplysninger om dig?

I den kommende tid vil vi informere dig om overenskomstresultater mv. For at være sikker på, at du får den information, som er relevant for dig, har vi brug for at vide, hvor du arbejder og i hvilken type stilling. Så brug gerne et par minutter på at opdatere dine medlemsoplysninger. 

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.