]]>

Din lønstigning i 2024 i regionerne

Se her, hvor meget forskellige gennemsnitslønninger stiger i 2024 på det regionale område.

06.03.2024

Vi har regnet lidt på, hvad overenskomstresultatet betyder for udvalgte stillingstypers løn på det regionale område.   

 

Lønstigninger i 2024 i regionerne 

De regionalt ansatte medlemmers månedsløn stiger med ca.4,0% pr. 1. april 2024. Desuden er det forventningen, at reguleringsordningen udmønter ca. 1,76% pr. 1. oktober 2024.

Her er de beløb, som stigningen i 2024 udmønter sig i for udvalgte stillinger.

 
Stilling  Stigning i gennemsnitlig fast løn  
 Fuldmægtig på 1. år  1.899 kr./md.
 Fuldmægtig med 10 års anc.  2.630 kr./md.
 Fuldmægtig med 20 års anc.  2.677 kr./md.
 Specialkonsulent  2.749 kr./md.
 Chefkonsulent  3.061 kr./md.
 Afdelingschef  4.022 kr./md.
 Vicedirektør  5.274 kr./md.
 Direktør  6.545 kr./md.

Vores beregninger er baseret på lønniveauerne i Djøfs lønstatistik for medlemmer i det offentlige fra 2023, som du kan logge ind og se her.

Lønstigningerne er opgjort på basis af den gennemsnitlige faste nettoløn til fuldtidsansatte i de enkelte stillingskategorier.

Den faste nettoløn er eksklusiv engangsvederlag og pension, men inklusiv individuelle varige tillæg, så den konkrete stigning for den enkelte vil kunne afvige. Da stigningerne er grupperet efter stillinger, og basislønnen inden for en række af stillingerne afhænger af ancienniteten, vil det også medvirke til forskelle i stigninger.

Mere på vej i 2025

1. april 2025 får din pension et løft med 1,99%. Fra den dato kan op til 5,57% af pensionen udbetales som løn, eller du kan sætte pengene ind på en opsparingskonto i pensionskassen.

.     
1. oktober 2025 forbedres din løn igen med ca. 0,57%. 

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.