]]>

Ny forhandlingssituation i kommuner og regioner

Djøf har sammen med resten af Akademikerne valgt, at vi denne gang går til forhandlingerne og stiller vores eget lønkrav til arbejdsgiverne i kommuner og regioner.

06.11.2023

Djøf og de øvrige lønmodtagerorganisationer har længe været i gang med forberedelserne til OK24. Under forberedelserne for det kommunale og regionale område, er det blevet klart, at det ikke er muligt at formulere et fælles krav til lønforbedringer, som alle organisationer kan se sig selv i. Derfor har Djøf sammen med resten af Akademikerne valgt, at vi denne gang går til forhandlingerne og stiller vores eget lønkrav til arbejdsgiverne.

Ny forhandlingssituation i kommuner og regioner

Helt praktisk betyder det, at vi træder ud af den fælles forhandlingsaftale, som forud for overenskomstforhandlingerne blevindgået mellem alle de faglige organisationer på det kommunale og regionale område. 

Her er vi helt inde i det tekniske maskinrum, men det kan komme til at fylde noget i den offentlige debat, hvor mange faggrupper helt legitimt argumenterer for bedst mulige vilkår for netop deres medlemmer, og hvor der sideløbende forhandles i den såkaldte løntrepart. 

I de aktuelle trepartsforhandlinger bliver der givet midler til andre faggrupper. Det vil hverken Djøf eller de øvrige organisationer i Akademikerne stå i vejen for, til trods for at vores medlemmer er de eneste grupper, der har et lønefterslæb til det private på omkring 20%.

OK21 efterfulgt af høj inflation

Ved OK21 forhandlede vi i skyggen af corona, og i respekt for den usikre samfundsøkonomiske situation stillede vi nogle balancerede lønkrav. I perioden mellem OK21 og i dag har inflationen ramt købekraften hårdt, og det har vist sig, at der på lønmodtagersiden er meget forskellige bud på, hvordan vi håndterer den udfordring bedst ved overenskomstforhandlingerne.

I Djøf og Akademikerne tror vi på, at vi skal indhente det tabte ved, at vi stiller krav om højest mulige procentuelle lønstigninger, som alle kan mærke effekten af. Der er indgået nogle gode private overenskomstforlig ved OK23, som vi vil tage udgangspunkt i.   

Fremtiden på lømodtagerside

Det betyder ikke, at Djøf og Akademikerne trækker sig fra samarbejdet med de øvrige lønmodtagerorganisationer. Det samarbejde værdsætter vi, og vi har respekt for, at vi har forskellige vurderinger af, hvordan vi bedst sikrer vores medlemmer en fornuftig lønudvikling.   

Særligt om chefaftalerne i kommuner og regioner

Mange chefer i både kommuner og regioner er omfattet af særskilte chefaftaler, som Djøf selv er part i og selv forhandler sammen med de øvrige faglige organisationer, der er part i aftalerne.  Akademikernes udtrædelse af forhandlingsaftalen med Forhandlingsfællesskabet får ikke betydning for overenskomstforhandlingerne af chefaftalerne.

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.