]]>

Løntreparten - hvad betyder den for dig?

15. december udveksler lønmodtagerne på det offentlige område overenskomstkrav med arbejdsgiverne. Det er indlysende, at forhandlingerne i løntreparten har påvirket forberedelserne til OK24.

05.12.2023

4. december kunne regeringen og arbejdsmarkedets parter endelig præsentere et resultat af de såkaldte løntrepartsforhandlinger. Udvalgte faggrupper får med aftalen et lønløft.

Derudover peger resultatet ud i fremtiden og får betydning for, hvordan det offentlige lønsystem kommer til at se ud fremover.  

Akademikerne er part i aftalen

Det har været vigtigt for Akademikerne at få indflydelse i forhold til fremtidens lønmodel, som skal drøftes efter OK24, og der er elementer, som har relevans for andre grupper end dem, der er omfattet af lønløftet.

Desuden har det været vigtigt at undgå sammenkædning med andre grupper, når der skal stemmes om OK24. De 28 akademiske organisationer stemmer således selv om OK24-resultatet.

I den akademiske familie er jordemødrene de eneste, der får del i det ekstraordinære lønløft som følger med aftalen.

Betydning for OK24

15. december udveksler lønmodtagerne på det offentlige område overenskomstkrav med arbejdsgiverne. Det er indlysende, at forhandlingerne i løntreparten har påvirket forberedelserne til OK24, ligesom den konkrete udmøntning af de ekstra midler skal aftales ved overenskomstbordet.

Bemærk dog, at der er tale om ekstraordinære midler, som ikke finansieres af den almindelige overenskomstramme, og som holdes uden for den såkaldte reguleringsordning, der regulerer den offentlige lønudvikling, så den følger den private lønudvikling.

For Djøf og Akademikerne er det vigtigt, at der ved OK24 bliver rum til at drøfte arbejdsvilkår for akademikere ansat i hele den offentlige sektor.

For Djøf bliver det væsentligt, at vi nu kan sætte fokus på at indhente det løntab, som inflationen har kostet. Desuden vil vi gerne drøfte med arbejdsgiverne, hvordan vi afværger, at lønforskellen til sammenlignelige jobs i den private sektor bliver endnu større, end den allerede er.

Ud over løn ser vi frem til at drøfte andre vigtige dagsordener med arbejdsgiverne. Herunder mener vi, at vi har en fælles forpligtelse til at tale om, hvordan vi skærmer medarbejderne fra det visse steder alt for høje arbejdspres. Det har vi nogle gode bud på, som vi glæder os til at præsentere ved forhandlingsbordet.

Indholdet i aftalen er i korthed: 

  • Der tilføres 6,8 mia. til kommuner og regioner over de næste 2 år.
  • Der er afsat midler til konkrete lønløft til: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger, socialpædagoger, sygeplejersker og jordemødre.
  • Midlerne er afsat i trepartsaftalen, men lønforbedringerne aftales ved OK24.
  • Der skal drøftes yderligere fleksibilitet i arbejdsplanlægningen ved OK24.
  • Der er afsat midler til forbedringer til dem, der går i vagt.
  • Efter OK24 skal der igangsættes et arbejde med at udforme fremtidens lønmodel i den offentlige sektor. Arbejdet skal være færdigt i midten af 2025, så det kan indgå i de efterfølgende overenskomstforhandlinger.

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.