]]>

Sådan forløber en overenskomstforhandling

Hvad er en overenskomst, og hvordan er processen, når den skal fornys?

01.11.2023

Hvad er en overenskomst?

En overenskomst er en aftale mellem lønmodtagere og arbejdsgiver, typisk indgået mellem en eller flere faglige organisationer og en arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation. Den fastsætter, hvilke ansættelsesvilkår der gælder for medarbejderne på arbejdspladsen, der er omfattet af aftalen.

Hvis du ikke er ansat på en overenskomst, kan ledelsen som udgangspunkt egenhændigt ændre i dine vilkår, mens en overenskomst kun kan ændres efter forhandling med lønmodtagerne, typisk tillidsrepræsentanten og/eller den eller de faglige organisationer.

Indsamling af forslag til krav hos medlemmerne

Processen for overenskomstforhandlingerne starter altid hos medlemmerne. Inden overenskomstforhandlingerne går i gang, skriver Djøf ud til alle medlemmer af Djøf Offentlig. Her kan alle medlemmer give input til, hvilke krav der skal stilles ved overenskomstforhandlingerne. Op til OK24 stillede I 1042 forslag til krav. 

Udvælgelsen af krav

Efter medlemmerne og klubberne har stillet forslag til krav, koges disse ned og sendes til Akademikerne, der er hoved- og forhandlingsorganisation for 28 akademiske medlemsorganisationer. De 28 medlemsorganisationer skal herefter blive enige om en kravspakke til forhandlingerne. 

Udveksling af krav med arbejdsgiverne

Udvekslingen af krav med arbejdsgiverne vil typisk ske i december forud for forhandlingerne. 

Forhandlingerne

Selve forhandlingerne løber af stablen med opstart i december, og med forventede resultater ultimo februar 2024.

Når parterne har nået et resultat, sendes det til godkendelse i alle de 28 medlemsorganisationer i Akademikerne. I regi af Djøf følger godkendelsesproceduren to spor, idet resultatet for medlemmer af Djøf Offentlig sendes til vejledende urafstemning hos medlemmerne, mens resultatet for medlemmer af Offentlige Chefer i Djøf godkendes i bestyrelsen. Herefter foregår den endelige godkendelse i den såkaldte Koordinationsgruppe.

Kan der blandt de akademiske fagforeninger ikke opnås samlet enighed om et resultat, kan parterne udtage konfliktvarsel.

 

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.