]]>

Djøf

Djøfs TechDK Kommission - Samfund før teknologi

Hvordan udfordrer ny teknologi vores demokrati, økonomi og kultur? Følg Djøfs TechDK Kommission der fremstiller anbefalinger til, hvordan vi bedst udvikler, bruger og tøjler ny teknologi, når det berører og forandrer samfundet.

Den teknologiske udvikling rejser nogle etiske og moralske dilemmaer, man ikke kan programmere sig ud af. Der er brug for en debat om, hvordan vi håndterer teknologien ledelsesmæssigt, politisk, samfundsmæssigt og som enkeltpersoner. Her er det vigtigt, at også folk med en samfundsvidenskabelig, humanistisk og kulturel baggrund deltager. Derfor er det velkomment, at Djøf har taget initiativ til kommissionen, så vi kan få løftet debatten.
Stine Bosse TechDK kommissionen
Stine Bosse, formand for Djøfs TechDK Kommissionen

Hvad laver TechDK Kommissionen?

Djøfs TechDK Kommission er en uafhængig kommission, der med prominente medlemmer fra erhvervslivet, mediebranchen, universiteter, NGO’er og foreninger, i fællesskab fokuserer på teknologiens rolle i samfundet. Djøf har nedsat tech-kommissionen, TechDK, fordi den teknologiske udvikling buldrer derudaf, og ofte uden blik for, hvordan teknologi ændrer samfundet, som vi kender det. Alt fra demokrati og økonomi til uddannelse, sundhed og meget mere, ændres af teknologien, som opstiller nye spilleregler. TechDK arbejder derfor for at løfte samfundsdebatten om teknologiens muligheder samt skyggesider i samfundet.

På præmissen om, at teknologi bevæger sig hurtigere end vi – som oftest - kan følge med, sikrer Djøfs TechDK Kommission årvågenhed med, hvor teknologi åbner nye døre, men også hvor teknologi splitter snarere end samler samfundet og dets sektorer. TechDK sætter spot på teknologiens rolle i samfundet og fremstiller anbefalinger, så teknologi og samfund kan gå hånd i hånd.

Siden 2019 har tech-kommission gennem flere publikationer og medieindslag været med til at løfte debatten om teknologi og samfund samt med til at inspirere borgere, politikere og magthavere til, hvordan vi undgår teknologiens skyggesider og udnytter dens muligheder. Med andre ord sætter Djøfs TechDK Kommission et vigtigt aftryk i samfundet i dag til gavn for samfundet i morgen.

Djøfs TechDK Kommissions publikationer

Hvordan skal digitalisering og ny teknologi påvirke vores tilværelse, vores arbejdsliv, sociale relationer og samfundets bærende institutioner? Disse spørgsmål sætter rammen for den debat, som Djøfs TechDK Kommission ønsker at løfte og fremsætte anbefalinger til.

Nedenfor finder du tech-kommissionens publikationer og analyser, som sætter spot på, hvordan teknologien ændrer samfundet, som vi kender det, og som stiller forslag til, hvordan vi bedst muligt indretter et samfund med teknologi.

Rapporter 2019/2020

Analyser 2020/2021

Analyser og surveys 2021/2022

Relaterede analyser

Techskat i EU's medlemslande
Den teknologiske udvikling buldrer derud af med en voldsom styrke og indgriben på job og samfund på alle niveauer, som de færreste nok havde forestillet sig for blot få år siden. Det giver nogle enorme muligheder og perspektiver. Men der mangler en demokratisk debat om, hvilket samfund vi ønsker. Skal teknologien styre samfundsudviklingen - eller skal vi sætte samfundshensyn før teknologierne.
Henrik Funder
Henrik Funder, formand for Djøf Privat

Stine Bosse,
formand

Stine Bosse

Stine Bosse er bestyrelsesmedlem i Allianz, et af verdens største forsikringsselskaber, bestyrelsesformand i BankNordik, TeleGreenland og NunaOil. Frivilligt arbejder hun som formand i Europabevægelsen og PlanBørnefonden. Derudover er hun formand for TechDK. Stine Bosse har været bestyrelsesmedlem i Nordea, Grundfos og indtil 2018 i TDC, og i 2011 stoppede hun som CEO i Tryg efter 23 år i selskabet.

Ask Hesby Kroghby,
næstformand

Ask Krogh

Ask Hesby Krogh er næstformand i foreningen Digitalt Ansvar, som arbejder for at bekæmpe og forebygge digitaliseringens skyggesider, særligt ved at sætte fokus på digital ansvarlighed. Ask har tidligere arbejdet for bl.a. Institut for Menneskerettigheder og Region Hovedstaden og udarbejdet undersøgelser og analyser om debatten på sociale medier og digitale aktørers ansvar. Ask er uddannet cand.soc. fra CBS med fokus på politisk kommunikation og ledelse.

Andreas Wester,
medlem

Andreas Wester

Andreas Wester er medstifter og partner i Round. Round er et konsulent- og investeringsfirma med fokus på strategi og på bæredygtighed i bred forstand. Andreas har bred erfaring indenfor krydsfeltet mellem sociologi, virksomhedsledelse og digitaliseringsprocesser, som han også har haft berøring med i Finansministeriet, Boston Consulting Group, Qvartz og ReD Associates.

Astrid Haug,
medlem

Astrid Haug

Astrid Haug er direktør i Astrid Haug Bureau, hvor hun rådgiver virksomheder om digitalisering og strategisk brug af sociale medier. Hun er medlem af en række bestyrelser, har udgivet flere bøger og skriver tech-klummer for Politiken.

Camilla Mehlsen,
medlem

Camilla Mehlsen

Camilla Mehlsen er digital medieekspert hos Børns Vilkår og selvstændig medieforsker med fokus på digital adfærd. Hun er foredragsholder og forfatter til en række bøger om digitalisering, bl.a. ‘Homo Futura’, ‘Hvordan bliver vi digitalt dannede?’ og ’Teknologiens testpiloter’, samt forfatter til rapporten ‘Influencere — de nye unge mediehuse’ fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter, Syddansk Universitet. Uddannet cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet.

Charlotte Bang Arnvig Hersdorf, medlem

TechDK - Djøf

Charlotte Bang Arnvig Hersdorf har af flere omgange og over en længere årrække haft berøring med IT, teknologi og digitalisering i store virksomheder inden for finansverden. Charlotte er i dag CIO i Nordea Finans, hvor hun arbejder med it-strategi og lederskab. Tidligere har Charlotte arbejdet i Danske Bank Group, og for et par år siden meddelte TDC Group, at Charlotte skulle besidde stillingen som IT-chef, som hun varetog frem til 2017.

Emma Due Bitz,
medlem

Emma Due Bitz

Emma Due Bitz er medstifter og partner i Female Invest, som siden 2019 har arbejdet for at øge kvinders indsigt i og viden om investering. Med Female Invest er Emma med sine to partnere kommet på Forbes’ liste over Europas mest indflydelsesrige unge, og virksomheden er netop blevet optaget i det anerkendte acceleratorprogram Y Combinator. Tidligere er Emma bl.a. medstifter af virksomheden, Casefair, som er et digitalt rekrutteringsværktøj. Emma er særdeles aktiv, når det drejer sig om iværksætteri og innovation, og med sig i bagagen har hun en bachelor i International Business and Politics fra CBS.

Henrik Funder,
medlem

Henrik Funder formand Djøf privat

Henrik Funder er formand for Djøf Privat, som tæller 25.000 medlemmer. Han er salgsdirektør i Novozymes og har tidligere haft forskellige ledende stillinger i den globale fødevarekoncern Unilever, og senest har han været marketingdirektør i Globus Wine. Henrik Funder er cand. merc. i økonomisk markedsføring fra Copenhagen Business School.

Imran Rashid,
medlem

Imram Rashid

Imran Rashid er speciallæge i almen medicin, og har udgivet bøgerne ’SLUK - kunsten at overleve i en digital verden’ samt ‘Offline’, som begge omhandler digitaliseringens påvirkning af mennesker. Han har tidligere været innovationschef ved Aleris-Hamlet Privathospitaler, men driver i dag konsulentvirksomheden sunddigital.dk.

Jacob Mchangama,
medlem

Jacob Mchangama

Jacob Mchangama er direktør og stifter af Justitia. Han har tidligere været chefjurist i den liberale tænketank Cepos. Han er flittig deltager i debatten om borgeres frihedsrettigheder og forhold til staten. Jacob Mchangama er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har en master i International Human Rights fra European Inter-University Center.

Kristian M. Moltke Martiny,
medlem

Kristian M. Moltke Martiny er entreprenør med udbredt erfaring inden for forskning. Kristian er i dag forskningsleder på Elsass Instituttets afdeling for Psykologisk og Social Forskning, imens han også er medstifter og leder af virksomheden, Enactlab, som arbejder med nyskabende metoder til at løse samfundsudfordringer. Kristian har erfaring som rådgiver for Oxford University, og uddannelsesrødder fra flere universiteter, såsom Memphis, Fordham og Københavns Universitet.

Kristoffer Albris,
medlem

Kristoffer Albris

Kristoffer Albris er adjunkt ved Copenhagen Center for Social Data Science (SODAS) og Institut for Antropologi på Københavns Universitet, hvor han bl.a. forsker i dataetik, GDPR og digitale metoder. Gennem sin forskning og undervisning beskæftiger Kristoffer sig med digitaliseringen af samfundet samt de etiske dilemmaer og demokratiske udfordringer, som big data og kunstig intelligens medfører. Kristoffer er desuden ekspert i katastrofer og klimatilpasning.

Lars Maaløe,
medlem

Lars Maaløe

Lars Maaløe er medstifter og CTO i virksomheden Corti, som udbyder sundhedsteknologi på internationalt plan. Lars har en ph.d. fra DTU Compute, og han er i dag adjungeret lektor ved DTU, hvor institutleder, Per B. Brockhoff, omtaler ham som et unikt dansk talent inden for forskning. Således er Lars bekendt med innovation og entreprenørskab samt vidende om kunstig intelligens og forskning.

Marie Louise Gørvild,
medlem

Marie Louise Gørvild

Marie Louise Gørvild er vicedirektør for Digital Hub Denmark samt stiftende medlem, og tidl. direktør, af Danmarks største teknologifestival, Techfestival. Marie Louise er en ivrig iagttager af teknologiudviklingen og digitaliseringens betydning for vores kultur og fællesskaber. Marie Louise startede sit arbejdsliv i Silicon Valley, hvor hun bl.a. fungerede som pressemedarbejder for San Franciscos borgmester, Gavin Newsom. Hun er uddannet cand.soc. fra Copenhagen Business School.

Mette Lundberg,
medlem

Mette Lundberg

Mette Lundberg er direktør for Politik og Kommunikation i IT-Branchen og er en engageret stemme i samfundsdebatten, når det gælder teknologiens muligheder på fx sundheds- og uddannelsesområdet. Mette sidder med i en række bestyrelser, bl.a. for DIFO, Dansk Internet Forum. Mette er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet med en afhandling, der handlede om ansvar for indhold på internettet. Siden har hun arbejdet i krydsfeltet ml. teknologi, politik og jura hele sin karriere.

Mie Oehlenschläger,
medlem

Mie Oehlenslager

Mie Oehlenschläger er stifter af konsulentvirksomheden Tech & Childhood, hvor hun rådgiver private og offentlige aktører både nationalt og internationalt f.eks. i regi af The Future of Tech Commission. Hun er ekstern lektor i nye medier og forfatter til en række analyser og rapporter herunder bl.a. “Online games gamble with children's data" (april 2021) samt “Grønbog om initiativer til online beskyttelse af børn” (december 2021). Som freelance skribent kaster hun kritisk lys på digitale teknologiers risici for særligt børn og unge samt andre dele af samfundet.

Mikkel Flyverbom,
medlem

Mikkel Flyverbom

Mikkel Flyverbom er professor i kommunikation og digitale forandringer på Copenhagen Business School, hvor han også er leder forskningsplatformen Transformations: Technology, Data and Knowledge in the Digital Age. Han har en kandidatgrad fra New School for Social Research i New York, en ph.d. Grad fra Copenhagen Business School og er Research Fellow ved Centre for Information Technology and Society at University of California, Santa Barbara.

Nanna Bonde Thylstrup,
medlem

Nanna Bonde

Nanna Bonde Thylstrup er professor ved Copenhagen Business School’s afdeling for Kommunikation og Digitale Medier. Nanna har tidligere forsknings- og undervisningserfaring fra Københavns og Aarhus’ universiteter samt fra Duke, LSE og Columbia University. Nanna beskæftiger sig med digitaliseringens betydning for infrastruktur og er forfatter til bogen: The Politics of Mass Digitization. 

Nynne Just Christoffersen,
medlem

Nynne Just Christoffersen

Nynne Just Christoffersen er softwareudvikler og underviser. Hun har stået bag en række initiativer for at fremme diversitet i tech, bl.a. som formand for bestyrelsen i Hack Your Future, som stifter af Rails Girls Copenhagen og som medarrangør ved Googles Women Techmakers program. Derudover har hun været ekstern lektor ved IT Universitetet og undervist et programmeringsfag på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Philipp Schröder,
medlem

Philipp Schroder

Philipp Schröder er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og hans forskningsinteresser ligger i international og industriel økonomi, herunder åbne innovationssystemer. Han er desuden Direktør for Firms and Industry Dynamics (FIND) Research Centre på Aarhus Universitet og medvirker i en række råd og kommissioner, herunder Konkurrencerådet. Han har tidligere været medlem af Disruptionrådet. Han er uddannet BA og MSc fra University of Warwick, UK og har en ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet.

Rikke Frank Jørgensen,
medlem

Rikke Frank

Rikke Frank Jørgensen er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, hvor hun har udbredt kendskab til faldgruber imellem teknologi og menneskeret. Rikke har i kraft af sin forskning skrevet en lang række artikler og bøger om alt fra synet på overvågning, retten til privatliv og digitale platforme. Hun er medstifter af European Digital Rights, og sidder i Advisory Board for bl.a. DataEthics.EU og Ranking Digital Rights.

Stine Carsten Kendal,
medlem

Stine Carsten Kendal

Stine Carsten Kendal er adm. direktør for Dagbladet Information og har tidligere arbejdet som analytiker, journalist, rådgiver og direktør i forskellige medievirksomheder, rådgivningsfirmaer og tænketanke. Hun har dybdegående viden om medieudvikling, medieproduktion og strategiske partnerskaber.

Thomas Bolander,
medlem

Thomas Bolander Techdk

Thomas Bolander, ph.d., er professor ved DTU Compute, hvor han forsker i logik og kunstig intelligens. Hans forskning fokuserer primært på sociale aspekter af kunstig intelligens, altså hvordan vi gør fremtidens computere, smartphones og robotter socialt intelligente. Thomas er medlem af SIRI-kommissionen, i bestyrelsen for Matematikcenter og videnskabelig rådgiver for Science & Cocktails. Han er meget aktiv i den offentlige debat om kunstig intelligens både med en teknisk og samfundsmæssig vinkel.

Thomas Terney,
medlem

Thomas Terney - Djøf

Thomas Terney er prisvindende iværksætter og ph.d. i kunstig intelligens og kandidat i offentlig forvaltning. Han er aktiv i debatten om digitalisering og brugen af kunstig intelligens i den offentlige sektor. Thomas er forfatter til den anmelderroste bog "Kampen om fremtiden. Forstå hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og markeder.

Djøfs TechDK Kommission i pressen

Berlingske.dk: Sidste svirp fra ekspertgruppe: Om få år risikerer vi at være teknologigiganternes marionetter – hvis vi ikke allerede er det 12. september 2022 (for abonnenter)

DR: Ny 'sherif' skal holde øje med tech-giganterne 12. juli 2022

DR P1: Får EU magten over de sociale mediegiganter med den nye techlov? 12. juli 2022 (08:20)

PolicyWatch: Formand for techkommission kalder EU-lov om sociale medier for vag 11. juli 2022 (for abonnenter)

Politiken: EU's techlov er for vag og kommer for sent 11. juli 2022 (for abonnenter)

Altinget: Djøf's techkommission opfordrer regeringen til at sætte en dataetisk grænse for sig selv 20. maj 2022

P1 Orientering: Debat: Er det godt, at Elon Musk køber Twitter? (13:28) 28. april 2022

Berlingske.dk: Stine Bosse fortryder Twitter-kommentar: »Det var dumt« 26. april 2022 (For abonnenter)

Berlingske.dk: Eksperter: Det er lige nu, at teknologigiganterne skal pålægges ansvar 29. marts 2022 (For abonnenter)

Finans.dk: Stine Bosse vil tvinge erhvervslivet til at indkøbe brugt it-udstyr 10. januar 2022 (For abonnenter)

Berlingske: Kamp mod slagside i it-branchen: Drop køn og alder på ansøgningerne 6. december 2021

Radio Loud, ALL CAPS podcast: Grupper på Facebook er vor tids forsamlingshuse og moderatorerne er lokalsamfundets ildsjæle 26. november 2021 (33:10)

Kristeligt Dagblad: Onlineporno er frit tilgængeligt for børn og unge. Skal der sættes en stopper for det? 15. september 2021 (For abonnenter)

Altinget: Djøfs TechDK Kommission opruster med nye medlemmer i kampen mod techgiganter og sociale medier 2. september 2021

Berlingske: Stine Bosse og Djøf vil have styr på techgiganterne: »Vi slipper jo heller ikke børn ud i en skolegård fyldt med børnelokkere« 26. august 2021 (For abonnenter)

TV2 News: Formand Stine Bosse var i TV2 News og talte, i forbindelse med et forslag fra regeringen, om Djøfs TechDK Kommissions anbefaling om, at platforme skal fjerne ulovligt indhold, den 11. august 2021.

Center for Digital Welfare: Podcast med Stine Bosse fra Folkemødet: Klub digital velfærd 7: Folkemøde med spildevandsovervågning og forlængede mennesker 21. juni 2021

Folkemødet.dk: Debat med Stine Bosse om Corona og den digitale velfærd: Corona og den digitale velfærd 19. juni 2021

Ing / Techmanagement: Konkurrencefordelen handler om ansvarlighed 10. juni 2021 (For abonnenter)

Sjællandske Nyheder: Borgerne skal ikke være forsøgskaniner 31. maj 2021

Finans.dk: Vi skal ikke bare pege fingre af tech-start-ups og sige, at de skal gøre det bedre. Vi skal se det som en samfundsopgave 27. maj 2021 (For abonnenter)

Finans.dk: Tænketank: Danmark har en gylden mulighed for “ansvarlige tech-start-ups“ 27. maj 2021

Politiken: Spilindustrien er kommet på Datatilsynets radar 8. maj 2021 (For abonnenter)

Information: Overdødelighed og fejlmedicinering: Sundhedsteknologi bør testes som medicin, lyder anbefaling 19. april 2021

Ing / Techmanagement: Automatisering af arbejdsopgaver stiller nye krav til ledelsen den 12. april 2021

P1 Morgen: Stine Bosse om tech-giganters medansvar og behovet for lovgivning ved online krænkelser og deling af nøgenbilleder på nettet, 12. april 2021

TV2 News: Formand Stine Bosse var i TV2 News og talte om krænkelser af børn via internettet og fremlagde kommissionens forslag om en digital børnelov. 22. marts 2021

TV2 News: Formand Stine Bosse var i TV2 News og talte om coronapas den 12. marts 2021

Politiken: Amerikanske techgiganter sætter sig tungt på danske uddannelser 14. december 2020 (For abonnenter)

Djøfbladet: Studerende og eksperter: Online-undervisning skal begrænses 14. december 2020

Berlingske: Stine Bosse med klar appel til børnenes statsminister: Vi skal have en lov om digital børnebeskyttelse 20. juni 2020

Altinget: Aktører: Politikere skal kunne trække på en teknologivurderingsenhed 13. maj 2020

Politiken: Stine Bosse: Vi må ikke blive så bange, at vi ikke tør tale om overvågningens bagsider 16. april 2020

Fyens Stifttidende: Debat: Milliard-bøder er et rap over nallerne for tech-giganter 29. januar 2020

Altinget: Djøf-kommission vil have nye regler for it-udbud. 24. januar 2020. (For abonnenter)

Berlingske: Dansk topchef med opsang til den globale techindustri 23. januar 2020

TV2: Facebook bakker op om at begrænse politisk reklame på sociale medier 17. januar 2020

TV2: Kommission vil have opgør med politisk reklame på sociale medier 17. januar 2020

ITwatch: Kommission: Grov overtrædelse af databeskyttelsen skal udløse fængsel 17. januar 2020 (For abonnenter)

Djøfbladet: Lovgivning skal bremse algoritmernes magt 17. januar 2020

DR P1: DjøfsTechDK Kommission bryder Radioavisen med nyheden om ny demokratirapport, 17. januar 2020

Computerworld: Dansk tænketank: Overtrædelse af databeskyttelses-regler skal kunne sende dig flere år i fængsel 17. januar 2020

Berlingske: Det kan true virksomheders overlevelse: Skrap kurs over for techgiganter får blandet modtagelse 17. januar 2020

Berlingske: Danske eksperter: Bøder er ikke nok. Techchefer, der hacker vores demokrati skal i fængsel 16. januar 2020

Mediawatch: Stine Bosse - Techgiganterne bør også betale til statskassen 22. oktober 2019

Altinget: Stine Bosse: Sæt skattejagten ind på techgiganterne 21. oktober 2019

Altinget: Djøf: Vestager er Europas digitale zar, der skal kæmpe for borgerne 9. oktober 2019

Information:  Danmark er parat til at gå enegang mod Google, Facebook og Amazon. 2. september 2019

Børsen:Djøfs TechDK Kommission skriver i Børsen om tech-aflytning og krav om politisk indgriben, 20. august 2019

Altinget:  Radikale klar til dansk enegang på tech-skat. 16. august 2019 (For abonnenter)

Danmarks Biblioteksforening: Don’t take it personal 5: Privacy and information in an algorithmic age 13. august 2019

Jyllands-Posten: Internettets giganter er blevet voksne - nu må de tage det voksne ansvar 30. juni 2019

K-News: TechDK Kommissionen er klar med første delrapport: Øget beskatning for tech-giganter, digital certificering og et opgør med overvågning 24. juni 2019

Djøfbladet: Kommission: Danmark skal være foregangsland i etik på internettet 21. juni 2019

Fagbladet 3F: Kommission om app-virksomheder: Anbefaler feriepenge og pension til løstansatte 21. juni 2019

Politiken: Stine Bosse blev chokeret over det, hun mødte i Silicon Valley: Det var som at gå rundt i Disneyland. Der var tøjdyr og slik, men ingen løsninger på problemerne. 21. juni 2019 (For abonnenter)

Jyllands-Posten: Djøf-kommission: Nyt tilsyn skal tøjle techgiganter 20. juni 2019

Politiken: Det er et vanvittig vigtigt og godt gennemarbejdet forslag:  Sådan skal Facebook, Google og de andre techgiganter tæmmes  20. juni 2019

Djøfbladet: Vi har frihed til at komme med lidt vilde ting 20. februar 2019

Djøfbladet: Mød de 18 medlemmer af Djøfs nye techkommission 17. januar 2019

Politiken: Stine Bosse i opgør med techgiganterne: 'Det politiske mod afgør, hvilken verdensorden vi går i møde' 10. januar 2019 (For abonnenter)

Altinget: Djøf nedsætter tech-kommission med Stine Bosse i front 10. januar 2019

Politiken: Danmark vågner langt om længe fra den digitale tornerosesøvn 10. januar 2019 (For abonnenter)

Djøf: Ny kommission tager livtag med tech-giganterne 10. januar 2019

Politiken: 'Der er en mørk side': Djøf vil stække Google og Facebook og styrke borgerne 9. januar 2019

 

 

Kontakt

Spørgsmål vedrørende Djøfs TechDK Kommission rettes til politisk chefrådgiver i Djøf Astrid Gufler [agu@djoef.dk]