]]>

eLearning

Mentorsamtaler om karriere

Få inspiration til samtalerne om karriere og udvikling

Mentorsamtaler om karriere

forside

Jobskifte, faglighed, ansvar, ambitioner, kompetencer, passion, balance - mentorsamtaler drejer sig ofte om karrierevalg, oplevelser og perspektiver på karrieren.

Sammen kan mentor og mentee undersøge drivkræfter, værdier, kompetencer og derigennem udvide handlingsrummet for mentees personlige og karrieremæssige udvikling.

Her finder du samtaleværktøjer, som kan bruges i mentorsamtalen om karriere. 

Fold ideen om karriere ud

Som mentor kan du udfordre idéen om, hvad karriereveje er og kan være med afsæt i Karrieremodellen.

SWOT dig selv

Hjælp mentee med at skabe overblik, flere nuancer og nye handlerum med den klassiske SWOT-analyse - med et twist.

Tag toppen af tvivlen

Med TOP-modellen kan du guide mentee i karrierespørgsmål.