]]>

Sådan tager du et trin op ad stigen som leder

Læs om, hvilke kompetencer du forventes at have på tre ledelsesniveauer.

Lederskab

19.11.19 

Fremtidens arbejdsmarked kræver såvel helt specifikke som meget forskellige kompetencer af dig som leder, afhængigt af hvilket niveau du befinder dig på. Det viser en ny kortlægning fra Djøf. Drømmer du om at rykke et ledelsesniveau op eller måske få dit første lederjob, så læs med her og bliv klogere på de kompetencer, du forventes at have.

Af Tina Juul Rasmussen, journalist

Som djøf-leder er du først og fremmest en problemknuser. Du kan afdække og analysere udfordringer og skabe et godt beslutningsgrundlag for at løse dem. Det gælder, uanset om du er projektleder uden personaleansvar, mellemleder med medarbejdere under dig, eller om du sidder i en strategisk position som topleder. 

Det viser en stor undersøgelse, Djøf har fået gennemført i forbindelse med projektet 'A Working Future' af de kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge. Kortlægningen omfatter 12 forskellige jobprofiler for djøfere – herunder tre lederprofiler: En projektleder, en personaleleder og en topleder.

Problemløsning og sociale kompetencer i højsædet

Når samfundet forandrer sig, følger arbejdspladser og jobs med i omstillingen. Det betyder, at de profiler og kompetencer, som både offentlige og private arbejdsgivere søger, skifter over tid. Især digitaliseringen vil sætte sit præg på fremtidens arbejdsmarked og vil forandre forretningsmodeller, stillingstyper og jobfunktioner for djøferne ligesom for alle andre. 

For at ruste Djøfs medlemmer bedst muligt er der gennemført en kortlægning af udviklingen i de kompetencer, som optræder i 270.000 djøf-stillingsopslag over de seneste ti år. Og der er kombineret med medlemsworkshops med både ledere og andre djøfere.

Røntgenbillede af tre lederprofilers kompetencer

Dykker man ned i de tre lederprofiler i kortlægningen, får man et ret præcist billede af, hvad en projektleder, en personaleleder og en topleder skal kunne for at være attraktive for en fremtidig arbejdsgiver. 

Ud over problemløsning, som er en decideret kernekompetence, der efterspørges hos alle djøfere i langt højere grad end hos andre akademikere, er sociale kompetencer i højsædet hos ledere.

Ledere skal over en bred kam være stadigt dygtigere til at samarbejde

- Et fællestræk for ledere er, at sociale og relationelle kompetencer i stigende grad efterspørges på alle niveauer – ikke mindst hos topledere. Ledere skal over en bred kam være stadigt dygtigere til at samarbejde med medarbejderne og skabe opbakning – på tværs i organisationen såvel som med eksterne partnere, siger Rikke Andreasen, videnudviklingschef i Djøf, og uddyber:

- Vi ved, at medarbejdere i dag skifter job langt hyppigere end tidligere. Og de forlader arbejdspladsen, hvis ikke de er glade for chefen. Det gælder især de yngre medarbejdere, som vil opleve sig set, hørt og forstået – ellers er de hurtigt videre. Det er en af grundene til, at ledere skal være nærværende, have en solid menneskelig forståelse og evnen til at kommunikere empatisk. De skal med andre ord være socialt kompetente.

Kompetencebehovet ændrer sig med opgaverne

Kortlægningen identificerer også tre forskellige hovedkompetencer, som kræves af de tre lederprofiler. Her træder du som topleder tydeligst frem, hvis du er empatisk, har det store overblik og er en ledestjerne, som kan få folk til at følge dig.

Som personaleleder skal du kunne styre ressourcer hos medarbejderne, dvs. lede og fordele arbejdet gennem support og coaching, kunne lede både op- og nedad og være robust, når du navigerer i krydspresset mellem top og bund.

Fremfor at dokumentere og kontrollere skal du som fremtidig projektleder i højere grad være agil og kunne håndtere medarbejdernes selvledelse. Du skal kunne risikovurdere og analysere problemer, og du skal kunne motivere og engagere teamet i opgaven.

Ledelsesopgaven ændrer sig mellem ledelsesniveauerne og kalder derfor naturligt på forskellige kompetencer

- De sociale og kommunikative kompetencer i bred forstand er vigtige for alle ledere for at lykkes og skabe værdi, mens ledelsesopgaven ændrer sig mellem ledelsesniveauerne og derfor naturligt kalder på forskellige kompetencer, siger Rikke Andreasen.

Hun nævner som eksempel, at hvor en projektleder i særlig grad skal kunne få forskellige fagligheder til at analysere et problem fra mange sider, så der kan laves en risikovurdering, er det vigtigere for toplederen at kunne fortælle det store narrativ om virksomhedens formål for at skabe mening og følgeskab i organisationen.

- De to ledelsesniveauer kalder altså på forskellige spidskompetencer og forskelligt fokus.

Sådan ruster du dig til niveauskifte

At tilegne dig de rette kompetencer, så du kan tage skridtet fra et lederniveau til det næste, er et resultat af både erfaring i jobbet og af formel kompetenceudvikling og videreuddannelse. 

- Hvis man ønsker at udvikle sin lederkarriere, er det bedste udgangspunkt, at man har skabt gode resultater, at man er god til relationer, og at man har vist, at man udvikler sine lederkompetencer i takt med udfordringerne, siger Rikke Andreasen og anbefaler også, at man ud over at skaffe sig relevant praktisk erfaring sørger for at efteruddanne sig inden for ledelse for at udvikle sig både menneskeligt og fagligt.

- Man skal afklare sit behov. Man har ikke nødvendigvis brug for en MBA, hvis ens største udfordring er at tale med medarbejderne. Så skal man måske have en coach eller en mentor og ud at øve sig, siger hun.

Du kan kan ved at klikke på de tre links læse en uddybning af, hvilke kompetencer en projektleder, en personaleleder og en topleder forventes af have i fremtiden:

Styrk dine ledelseskompetencer

Som djøfer har du adgang til en bred palet af lederudviklingstilbud – både når du vil forberede dig på dit første lederjob, og når du allerede har erfaring med ledelse: 

Brug desuden Djøf, når du ønsker råd og sparring om jobsøgning, kontrakt og lønforhandling

Kommenter indlægget på LinkedIn

Del dine erfaringer med dette og andre ledelsesemner i Djøfs ledelsesnetværk på LinkedIn.

Følg og debattér

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer