]]>

Gode råd og værktøjer til dilemmaledelse

Tre indspark til ledelse i en krisetid.

Lederskab

05.05.20

Den seneste tid har for mange ledere været præget af svære valg og beslutninger. Djøf har været i arkiverne og fundet tre indspark, der hjælper med at håndtere de medfølgende dilemmaer og paradokser. 

Se dine udfordringer i et paradoks-perspektiv

Dilemmaledelse 1 - Djøf 

Af Kirsten Weiss, journalist

Et vist element af kaos både i og uden for krisetid er et vilkår i en stærkt foranderlig verden. Paradokstænkningen anviser en vej til at lære at være i turbulensen og skabe resultater imens. Et centralt element i paradokstænkningen er at tænke i både-og i stedet for enten-eller.

Læs artiklen 'Paradoksledelse er satans svært - men ikke Satans værk'.

Håndter dilemmaerne i din ledelsesstil

Dilemmaledelse 2 - Djøf 

Af Henrik Holt Larsen, professor emeritus, og Lilian Mogensen, bestyrelsesmedlem og ledelsesrådgiver 

Ikke mindst i en krisetid står du som leder ofte i en valgsituation, hvor det kan være svært at finde den rigtige ledelsesstil. Den skal nemlig både passe til situationen, til de medarbejdere, der skal hjælpes videre, og til din personlighed, så der sendes troværdige signaler. Få anbefalinger til at blive bevidst om dilemmaerne i dine valg.

Læs artiklen 'Værktøj: Bliv skarp på din ledelsesstil'.

Træf hensigtsmæssige beslutninger

Dilemmaledelse3 - Djøf 

Af Rikke Kristine Nielsen, lektor 

Ikke alle udfordringer i en krisetid er komplekse. Nogle gange står du med et helt almindeligt problem, der bare skal løses hurtigt og effektivt. Få hjælp til at træffe beslutninger, der passer til situationen, ved at skelne imellem problemer, dilemmaer eller paradokser. 

Læs artiklen 'Værktøj: Sådan træffer du bedre beslutninger'. 

Mere om dilemmaer og paradokser

Få mere viden samt værktøjer til dilemma- og paradoksledelse i Djøf Forlags bogudgivelser:

Deltag i debatten om ledelse

Følg med i ledere og kommende lederes faglige betragtninger, når vi lægger op til debat om lederrollen, uformel ledelse og nyeste forskning på ledelsesområdet.

Følg med på LinkedIn

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer