]]>

Når selvindsigt giver indflydelse

Kend dig selv og stå stærkere som leder.

Lederskab

13.01.20

Som leder er du nødt til at kende dig selv og bruge din personlighed. Læs her, hvad dine vaner, værdier og følelser betyder for din evne til at indgå i gode relationer og overbevise andre.

Artiklen er et af flere indlæg udviklet sammen med en gruppe ledere i publikationen 'Dit personlige lederskab' fra Væksthus for Ledelse.

Af Lone Dawe, selvstændig coach og underviser  

 

I den klassiske, hierarkiske organisation var det ofte muligt at spørge opad eller slå op i reglerne for at blive klog på, hvad god lederadfærd indebar. Her havde man i vid udstrækning ret til at bestemme i kraft af sin position.

Den kontekst, nutidens ledere skal begå sig i, er præget af uforudsigelighed, forandringer, komplekse netværk og et udbredt ønske om selvledelse. Det betyder, at ledelsesmagten i dag primært er relationel og diskursiv; den er til evig forhandling og kontekstbestemt.

Derfor er du som leder i dag helt afhængig af at kunne indgå i gode relationer og være i stand til at overbevise i en dialog. Du må være i stand til løbende at reflektere over såvel dine relationer som over dig selv og din egen adfærd. Det er baggrunden for, at ledelse i dag forudsætter personlig udvikling. Du er nødt til at udvikle din evne til bevidst at vælge, hvad du ønsker at tage med af dig selv i dit lederskab, og hvilke sider du har behov for at udvikle

Personligt lederskab handler i høj grad om at kende sine vaner, værdier og følelser.

Lær dine ubevidste vaner at kende

Vi mennesker har en fantastisk evne til at lære: Vi fødes ret hjælpeløse, men med et stort potentiale. Vores læringsevne var helt i top tidligt i livet, hvor vi forhåbentlig blev mødt af tryghed og kærlighed fra vores første ledere (typisk vores forældre) – og hvor vi lærte meget af det, vi bygger vores liv på som voksne.

Det, du lærte tidligt, er med andre ord blevet til automatiske og ofte ubevidste vaner. Derfor er der en stor sandsynlighed for, at den måde, du handler på som leder, er styret af tidligt tillærte, ubevidste vaner.

Dét er vigtigt at forstå – af to grunde.

For det første: Hvis du vil være en god leder, må du lære dine egne ubevidste vaner at kende og vælge, hvilke af dem du ønsker at supplere med nye vaner. For det andet: Selv om du ikke kan aflære vaner, og slet ikke de ubevidste, så kan du livet igennem lære nye gode vaner, som kan styrke dit personlige lederskab.

Der findes gode og dårlige vaner, men ingen vaner er entydigt gode eller dårlige i alle sammenhænge. Eksempelvis vurderes det ofte som godt at kunne tage ansvar. Men som leder skal du også være i stand til at slippe ansvaret. Hvis du ikke lærer at være realistisk, i forhold til hvad du kan og skal tage ansvar for, bliver du både alt for overbebyrdet og risikerer, at andre ikke får plads til at tage deres del af ansvaret.

Dine værdier vil blive udfordret

Dine værdier er din meningsskabelse over det, som livet har lært dig. At kende sine værdier er en vigtig del af et rodfæstet personligt lederskab. For selv om du vil opleve, at du et stykke vej deler værdier med andre i organisationen, vil du som leder næsten altid blive udfordret på dine værdier.

Dine værdier er din meningsskabelse over det, som livet har lært dig. At kende sine værdier er en vigtig del af et rodfæstet personligt lederskab

Dels fordi andre mennesker har andre værdier end dine – og/eller forskellige fortolkninger af den samme værdi, og hvordan den bedst kan realiseres. At lede handler i høj grad om at få værdier til at bøje sig imod hinanden og mødes i praktiske løsninger.

Dels fordi en ny kontekst ofte kalder på nye værdier. Eksempelvis er mange succesfulde førstelinjeledere gode til ’det med mennesker’ og abonnerer typisk på værdier som anerkendelse og ligeværd. Men de skal også nogle gange begå sig på et strategisk ledelsesniveau, hvor der for eksempel kan være mere konkurrence om sandheder og magt. Her skal man som kompetent leder også kunne agere med mere fokus på at udøve magt, og hvis den type ledelse udfordrer ens vaner og værdier, er der stor risiko for, at man vil komme til at mistrives.

At du kender dine egne værdier, er forudsætningen for, at du opdager, når de bliver udfordret, og kan finde ud af, hvordan du vil tackle værdisammenstød.

Ledelse kræver emotionel intelligens

Som leder i dag kan du ikke nøjes med at være flittig, fokuseret og have en høj IQ. Du skal også være klog på relationer og følelser – både egne og de andres.

Emotionel Intelligens (EQ) handler om at kunne fornemme og regulere følelser i forhold til dig selv og andre, for eksempel at kunne finde ud af, hvorfor du eller andre mistrives.

Følelser giver os som mennesker et godt pejlemærke for, hvad vi skal gøre. Vi risikerer at blive handlingslammede og tvivlrådige, hvis vi ikke bruger vore følelsesmæssige impulser bevidst. Omvendt risikerer det at blive usundt for både os selv og vores organisation, hvis vi lader os styre blindt af spontane følelser.

Mange ledere er gode til at fornemme og agere sammen med andre mennesker i mange forskellige kontekster. Men de fleste ved langt mindre om deres egne følelser og mangler kompetencer til at kunne regulere sig selv følelsesmæssigt. Det er et problem for organisationen, der ofte oplever enten en for kontrolleret leder eller en leder, der er alt for styret af pludselige tilskyndelser. Men det er også et problem for den enkelte leder, for i længden er det menneskeligt udmattende både at være for kontrolleret eller for styret af indre impulser.

For at lære dine følelser at kende skal du øve dig i at være bevidst opmærksom på dem. Det kræver tid, fokus og ofte også professionel hjælp

Som leder med høj EQ kan du være bevidst om dine egne følelser på et niveau, så du agerer hensigtsmæssigt i nuet. Du skal kunne genkende dine følelsers aftryk indvendigt og handle relevant på baggrund af følelserne.

For at lære dine følelser at kende skal du øve dig i at være bevidst opmærksom på dem. Det kræver tid, fokus og ofte også professionel hjælp. Du skal lære at give dig selv en pause, hvor du gør dig bevidst om, hvad du føler, og dernæst vælge, hvordan du vil reagere på den impuls, du modtager – frem for bevidstløst at reagere.

Næste gang, du mærker susen eller prikken i kroppen, så hold en pause. Mærk efter, om du for eksempel er glad, tilfreds eller måske irriteret, og overvej, hvordan og hvor meget du vil reagere.

Ingen smutveje til selvindsigt

At blive en god leder er et professionelt projekt. Du skal lære dig selv at kende på et dybere niveau for aktivt at kunne tilvælge netop din balance mellem positionen som leder og den person, du vil være.

Du kan hverken læse dig til relationskompetencer eller udvikling af din emotionelle intelligens. Du skal arbejde med dig selv i relation til andre mennesker. Gode refleksive samtaler med kollegaer i trygge sammenhænge er helt nødvendige. En professionel samtalepartner er ofte nyttig og kan bidrage med fagligheden til at udfordre dig mere kvalificeret både individuelt og i netværk med andre.

Men også en dybere indsigt i dig selv er helt afgørende. Der er mange veje at gå: personlige udviklingsprocesser som coaching eller terapi, mindfulness- og meditationstræning, læsning af faglitteratur, filosofi og romaner samt oplevelser af kunst og natur.


Denne artikel er redigeret med hjælp fra cirka 20 ledere, der haft mulighed for at kommentere, supplere og udfordre skribentens udsagn. Find flere lignende indlæg i publikationen 'Dit personlige lederskab' fra Væksthus for Ledelse.

 

Deltag i debatten om ledelse

Følg med i ledere og kommende lederes faglige betragtninger, når vi lægger op til debat om lederrollen, uformel ledelse og nyeste forskning på ledelsesområdet.

Følg med på LinkedIn

Om Lone Dawe

Lone Dawe

Lone Dawe er cand.scient.pol. og eksamineret coach og psykoterapeut. Hun har haft en lang karriere som mellem- og topleder i en række store organisationer og har sideløbende og siden fungeret som selvstændig coach, psykoterapeut og underviser. Lone Dawe underviser blandt andet på kurset 'Det personlige lederskab og forandring', der indgår i diplomuddannelsen i ledelse.

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer