]]>

Når lederen er ydmyg

Indlæg af ledelsesforsker og forfatter Karsten Mellon.

Lederskab

22.11.21

Ydmyghed er en ledelseskvalitet, og der bliver brug for den fremover. Det er der enighed om hos mange forskere og praktikere. Her præsenteres nogle bud på, hvad det indebærer at være en ydmyg leder.

Af Karsten Mellon, ph.d., ledelsesforsker og forfatter

Grundlæggende handler ydmyghed om, at man som leder bør forholde sig ydmygt til sine begrænsninger og samtidig værdsætte andre menneskers evner. Det lyder ikke så svært, men det ved vi, det er.

Forskning peger desværre på, at ledere ikke har så god selvindsigt, som de selv tror, og derfor ligger risikoen for selvtilstrækkelighed meget nær hver eneste leder.

Nogle ledere opfattes af medarbejderne som selvtilstrækkelige eller arrogante, og det kunne være en af forklaringerne på, at cirka hver tredje, der siger sin stilling op, begrunder det med den dårlige ledelse.

Ledere, der er selvtilstrækkelige, går desværre glip af at kunne udnytte medarbejdernes viden og indsigt.

Når man ikke ved, hvordan man virker på andre og derigennem præger såvel processen som resultatet af den hovedopgave, man er sat i verden for, så udnytter man heller ikke sit eget potentiale som leder.

Man kan selv synes, man er tilstrækkeligt god, og hvis man omgiver sig med ja-sigere, så finder der almindeligvis ’confirmation bias’ sted, det vil sige, at man ikke er i stand til at få et realistisk billede af måden, man udøver ledelse på. Det siger sig selv, men sådan står det desværre til i mange organisationer.

Grundlæggende handler ydmyghed om, at man som leder bør forholde sig ydmygt til sine begrænsninger og samtidig værdsætte andre menneskers evner

I forbindelse med tilblivelsen af bogen 'Ydmyghed i ledelse' stod det hurtigt klart, at religioner og filosofier har det til fælles, at ydmyghed handler om, at man skal være klar over, at man ikke er universets centrum, som leder, men man er en del af noget større. Man er en del af et fællesskab.

Den store ledelsesguru Henry Mintzberg ser da også, at ledere, der mener, de er mange flere penge værd end dem, der arbejder for dem, bør tænke sig om en ekstra gang. Det er det værste, man kan gøre, siger han, at vise, man er langt mere værd end den menige medarbejder. Hvis de var rigtige ledere, understreger Mintzberg, vil de i stedet sige ’Vi er i dette sammen’, og vise det.

Men fordi ydmyghed i ledelse skal ses i sin kontekst, og ikke er et begreb med en klar definition, men noget, der er til diskussion, så kommer her – fra forskellige kanter – nogle af bogens bud på, hvad det vil sige at lede med ydmyghed.

Ydmyghed ifølge ambassadøren

’Som leder føler jeg et stort ansvar for at være et ordentligt menneske og være bevidst om den virkning, som mine handlinger og ord kan have på andre mennesker.’

Sådan siger ambassadør og formand for Offentlige Chefer i Djøf Hanne Fugl Eskjær.

Det er spot on, i forhold til hvad lederen der er optaget af ydmyghed, skal turde gøre. Se sit eget lederskab i øjnene ved at få feedback og kritik.

Eskjær fortsætter:

’Det er derfor vigtigt for mig at forstå, hvad der motiverer medarbejderne, og på hvilke områder de har lyst til og potentiale til at udvikle nye kompetencer.’

Det er det andet ben hos den, der leder med ydmyghed. Nemlig at sætte sig ind i, hvad den anden, her medarbejderen, vil og kan, og skal have hjælp til.

Filosoffen og teologen Søren Kierkegaard sagde engang, at den, der hjælper, ikke skal belære og give gode råd, men først sætte sig i den andens sted og se og undersøge, hvad han eller hun har brug for.

Og i en moderne arbejdskontekst, så handler det om at undersøge, hvad man har brug for for at løse den kerneopgave og -ydelse, man er ansat til. Her er det ikke nok, at lederen dirigerer og dikterer. Det hører den gamle heroiske lederstil til, og den ved vi ikke længere er gængs, hvis man vil have følgeskab og udnytte medarbejdernes potentiale, i ordets bedste betydning.

Professorens syn på ydmyghed i ledelse

Ifølge professor Edgar Schein, som er interviewet i bogen, bør ledere fokusere mere på ydmyghed. Han har præsenteret ’ydmyg spørgen’ som en særlig tilgang til kommunikation mellem leder og medarbejder.

Konkret skal man ikke længere spørge konfrontatorisk, heller ikke handlingsorienteret eller diagnostisk, men derimod ydmygt. Det vil sige, at man, som Kierkegaard også ville udtrykke det, holder igen med sin belærende facon.

Man skal, som Schein formulerer det, have modet til at ’tilgå min uvidenhed’. Det vil sige, at man ved, der er meget, man ikke ved, og derfor bør man sørge for psykologisk tryghed, så medarbejderen tør tale frit.

Find derfor måder at udøve ydmyg spørgen.

Ydmyg og bestyrelsesformand

For Jens Moberg, der er bestyrelsesformand i Grundfos, er ydmyghed ikke at tænke mindre om sig selv, men at have mindre behov for at tænke på sig selv.

Man skal have fokus udad, på andre.

Hvis man for eksempel har en leder, der er kommet bagud med sine opgaver, af forskellige grunde, må man som dennes chef have tillid til vedkommende og give en særlig hjælp. Netop så lederen vil få tillid til sig selv i forhold til at løse opgaven.

Find derfor måder at hjælpe frem for at kræve eller overlade problemerne til dine medarbejdere (mellemledere).

Kommunaldirektørernes take på ydmyghed

To kommunaldirektører, Rie Perry fra Næstved kommune og Willy Feddersen fra Middelfart kommune har det tilfælles, at de inddrager samtlige ledere i deres kommuner, i at diskutere ydmyghed i ledelse. Både i forhold til at samarbejde på tværs af siloer og strukturer og i forhold til at inddrage borgerne.

Som leder føler jeg et stort ansvar for at være et ordentligt menneske og være bevidst om den virkning, som mine handlinger og ord kan have på andre mennesker.

Som Perry formulerer det: ’… jeg vil vende tilbage til forståelsen af at sætte borgeren først gennem tværgående ledelsesarbejde. […] det kniber lidt mere, når vi bevæger os ud i mellemrummene, mellem de forskellige fagområder.’

Feddersen supplerer: ’Den ydmyge topleder stræber efter excellent opgaveløsning sammen med dygtige, ambitiøse og ansvarlige ansatte og ledere.’

Og det gøres ved ikke at optræde omnipotent, men at give plads og invitere andre stemmer ind.

Find derfor måder at invitere andre menneskers perspektiver ind, og se tværgående samarbejde som en mulighed.

Ydmyg ledelse set fra Christiansborg

Bertel Haarder, Marianne Jelved og Halime Oguz, som repræsenterer forskellige politiske positioner, er enige om, at ydmyghed i ledelse er vigtig.

Men man kan overveje om ydmyghed over for opgaven også indebærer, at man skal stå frem på særlige måder, som andre ikke opfatter som ydmyg. Det, at man stiller sig op på ølkassen og hævder, at noget er bedre end andet, kan måske i andres øjne få en til at fremstå mindre beskeden i sin adfærd.

Ifølge Jelved: ’Ydmyghed er en meget væsentlig egenskab hos en leder. Man kan håbe på, at når man har ydmyghed over for opgaven – og over for sig selv – så er man ikke tilbøjelig til at overdrive. Man bliver mere troværdig.’

Et forskningsområde er ’intellektuel ydmyghed’, som nok er det, der kommer nærmest politikernes perspektiver. Det handler om en nysgerrighed over for den viden, andre måtte have, selvom det ikke altid synes, som om denne indstilling er til stede, hos såvel politikere som ledere.

Find måder at forholde dig til opgaven med ydmyghed, og undersøg, hvilken ledelsestilgang det kalder på.

Afsluttende ord

Ydmyghed i ledelse er på den ene side et gammelt begreb, helt tilbage fra antikken, som en dyd, men det er ikke særlig velbeskrevet i moderne ledelse. Opfordringen herfra er at undersøge, hvad ydmyghed kan medvirke til.

Om Karsten Mellon

Karsten Mellon

Karsten Mellon, ph.d., er ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder. Han har skrevet en lang række ledelsesbøger, senest ’Ydmyghed i ledelse’ (2021), som denne artikel er baseret på. I bogen er der bidrag af professorerne Edgar Schein og Henry Mintzberg, kommunaldirektører, ambassadør Hanne Fugl Eskjær, bestyrelsesformanden for Grundfos Jens Moberg og mange andre.

Arrangementer

Arrangementer og netværk for dig, der er leder eller overvejer at gå ledervejen

Se alle arrangementer