]]>

Forbedringer på universitets og forskningsområdet

Som en del af forliget på statslige område er der aftalt forbedringer for de videnskabelige medarbejdere på universiteter og forskningsinstitutioner.

06.02.2021

Forhøjelse af lektortillægget

Tillægget til lektorer og seniorforskere forhøjes med ca. 2.500 kr. årligt. Det nye samlede tillæg til lektorer og seniorforskere er herefter 100.612 kr. pr. år.  

Tillæg til lektorer/sektorforskere omfattet af forfremmelsesprogram til professor

Det er aftalt, at der ydes et årligt pensionsgivende tillæg på 50.081 kr. ud over lektortillægget/seniorforskertillægget til lektorer/seniorforskere, som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor. 

Løn under barsel for tidsbegrænsede videnskabelige medarbejdere

Der er aftalt en forbedring af barselsvilkårene for tidsbegrænsede videnskabelige medarbejdere, hvor der er et retskrav på forlængelse af ansættelsesperioden i forbindelse med barselsrelateret fravær. Fremover bliver der ret til at forblive i ansættelsen hele den periode, hvor den pågældende har barselsrelateret fravær. Forbedringen har betydning for dem, der har en barselsperiode, der går ud over den tidsbegrænsede ansættelsesperiode. 

Så hvis ansættelsesperioden er sat til udløb under barsels- eller adoptionsorlov, forlænges ansættelsen i den resterede orlovsperiode. Ansættelsen forlænges desuden som hidtil med den tid, som den ansatte har holdt orlov inden det planlagte udløb. 

Timelønnet undervisning

De timelønnede undervisere på universiteter (undervisningsassistenter) bliver omfattet af aftalen om eksterne lektorer. Der sker ikke ændringer i timelønnen eller forberedelsesfaktoren. Det betyder, at de timelønnede undervisere fremover vil være aftaledækket, hvor de indtil nu har omfattet af et ensidigt udsendt cirkulære fra Finansministeriet.

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.