]]>

Forlig om generelle vilkår i kommunerne – ansvarligt med perspektiver

Nu har vi et OK21-forlig om de generelle vilkår for alle medarbejdere i kommunerne. Der er aftalt lønforbedringer, der forventes at forbedre reallønnen, og derudover er der afsat midler til specifikke forbedringer for akademikerne.

15.02.2021

Det generelle forlig i kommunerne indeholder blandt andet de aftalte lønforbedringer og andre vilkår, som er fælles for alle medarbejdere i kommunerne. Senere i februar mødes akademikerne og KL ved forhandlingsbordet.

Den økonomiske ramme

Statens forlig lagde allerede i sidste weekend sporene for det forlig, der i dag er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL. De fleste havde nok forventet en ansvarlig økonomisk ramme, der tager behørigt hensyn til den usikre samfundsøkonomi, og sådan blev det også. Der er aftalt generelle lønforbedringer på i alt 5,02% over de næste tre år.    
Lønstigningerne får du pr. 

  • 1. april 2021 med 1,00%
  • 1. oktober 2021 med 1,01%
  • 1. oktober 2022 med 1,90%
  • 1. april 2023 med 0,30%
  • 1. oktober 2023 med 0,81%.

Yderligere bliver reguleringsordningen ført videre. Det betyder, at der også fremover er sikret parallelitet mellem lønudvikling mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. 

Reguleringsordningen har været noget omdiskuteret i den senere tid, fordi den udmøntede negativt i staten pr. 1. februar 2021 med det resultat, at de statsansattes løn blev reguleret ned med 0,09%. På det kommunale område var der ikke aftalt en regulering i februar i år, men der er en ”corona-regning” at betale alligevel. Skønnet er lige nu, at der vil blive udmøntet en negativ regulering pr. 1. oktober 2021 på -0,21%. Det er naturligvis ikke sikkert, at det skøn holder, men det er vigtigt at holde sig for øje, at den aftalte lønforbedring pr. 1. oktober 2021 kan blive lidt mindre end de 1,01%.

Organisationsforhandlingerne

Udover de generelle lønforbedringer er der som led i forliget aftalt, at der afsættes midler svarende til 0,5% af lønsummen til organisationsforhandlingerne. 

Der er altså midler at forhandle om, når Akademikerne senere i februar mødes med KL og skal drøfte specifikke forbedringer i den akademiske overenskomst. Akademikernes krav til KL er blandt andet etablering af en kompetencefond, mere fleksibilitet for medarbejderne samt løn.

Senior

For Djøf har det været vigtigt at holde fokus på fastholdelse af seniorer på de kommunale arbejdspladser. Der er nu aftalt at forny rammeaftalen om seniorpolitik og i fællesskab at udarbejde en vejledning om, hvordan rammeaftalen skal forstås og bruges lokalt. Derudover skal parterne i perioden arbejde med, hvordan man lokalt på arbejdspladserne kan skabe rammerne for et godt og langt seniorarbejdsliv.

Arbejdsmiljø 

Lederne spiller en afgørende rolle for medarbejdernes trivsel. Derfor er det vigtigt, at der nu er aftalt, at parterne i fællesskab skal udvikle og udbyde en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for personaleledere i kommunerne. 

Lederne kan ikke gøre det alene. Derfor er det også aftalt, at der i perioden udvikles en uddannelse for både ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, så de i fællesskab bliver klædt på til at håndtere problemstillinger i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø.    

Yderligere er det aftalt at videreudvikle ”Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne” – SPARK, som hjælper med målrettede arbejdspladsforløb, når der skal ekstern bistand til at løse problemer i forhold til psykisk arbejdsmiljø. 

 

Se hele forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og KL

Den videre proces

Nu er forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og KL landet. Derefter venter forhandlinger om den akademiske overenskomst. Vi skal gerne være helt i mål en af de sidste dage i februar. 

Når der er indgået forlig for hele den offentlige sektor, kommer resultatet til afstemning blandt Djøfs medlemmer. Det sker efter Djøf Offentligs repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021. 

Når du får linket til afstemningen, får du samtidig en teknisk gennemgang af overenskomstresultaterne. 

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.