]]>

Fornyelse af de statslige chefers løn og ansættelsesvilkår

Der er lørdag den 6. februar 2021 indgået forlig om en fornyelse af de statslige overenskomster og aftaler for perioden 2021 – 2024. Forhandlingerne har været præget af den aktuelle globale sundhedskrise og de økonomiske usikre tider, som denne har medført.

06.02.2021

Herunder kan du orientere dig nærmere om væsentlige dele af forliget for statens chefer: 

  • Der er aftalt generelle lønstigninger på 4,42% i perioden. Den statslige reguleringsordning videreføres uændret og sammen med forventningerne til den lokale lønudvikling er der tale om samlet økonomisk ramme på 6,75% for overenskomstperioden.
  • Der indføres en seniorbonus. Statsansatte, der er fyldt 62 år, får en årlig seniorbonus på 0,8% af lønnen. Denne kan veksles til enten fridage eller pension.
  • Løngruppe 1 på den statslige kontaktrammeaftale. Det er aftalt, at den nederste del af lønintervallet hæves.
  • Der afsættes puljemidler til gruppen af dommere og tjenestemandsansatte jurister med judicielle funktioner ved domstolene til lønforbedringer.
  • Gruppen af retsassessorer og tjenestemandsansatte chefer ved domstolene med judicielle funktioner får forhøjet pensionsindbetalingerne af de pensionsgivende tillæg, således at de får samme pensionsprocent som de overenskomstansatte akademikere i staten. 

Se hele forligsteksten for forliget mellem Akademikerne og Skatteministeren
Se hele forligsteksten for forliget mellem CFU og Skatteministeren

Har du spørgsmål eller bemærkninger til overenskomstresultatet, er du velkommen til at kontakte Djøf.

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.