]]>

OK21 - Hallo! Sker der noget?

Forhandlingerne går efter planen. Kravene bliver drøftet i arbejdsgrupper og ved forhandlingsmøder. Som for første gang foregår virtuelt.

19.01.2021

For en lille måneds tid siden skrev vi, at forhandlingerne om fornyelse af overenskomster var skudt i gang med udveksling af krav.

Men siden har det været stille. Hvad kan man lægge i det? Jo, det betyder, at det går godt, og de lagte planer følges.

Der har på alle tre forhandlingsområder (stat, kommuner og regioner) været holdt møder med præsentation og uddybning af kravene. Der er nedsat tekniske arbejdsgrupper, og der holdes møder om forskellige områder. Der tales og ikke mindst lyttes, så grundlaget for at nå frem til forlig i løbet af februar bliver lagt.

Mødeformen i en tid med corona

Hele Danmark er underlagt corona-restriktioner, og det gælder også OK21. Møder afholdes derfor i meget stor udstrækning virtuelt, og det er noget helt nyt at forhandle på den måde. Det er nyt for alle, både arbejdsgivere og organisationer, så på den måde er vi alle lige.

Vi må i fællesskab sikre, at det ikke er mødeformen, der bliver en forhindring for det bedst mulige forhandlingsresultat. Det er vi heldigvis enige om.

Hvad kan vi forvente?

Lønudviklingen i det offentlige følger lønudviklingen i det private, og lige nu er den bekymrende lav. Derfor må vi forberede os på et smalt forlig. Men der er heldigvis andet end løn, som der forhandles om ved OK21.

De videre planer

Det område, hvor det er planlagt at afslutte forhandlingerne først, er det statslige. Helt som sædvanligt. De afsluttende forhandlinger påbegyndes den 4. februar, men præcis hvornår der kommer et forlig, kan ikke siges. Måske bliver det først i løbet af den følgende weekend. Måske før. Måske senere. Det kan ingen sige noget om.

Det kommunale og regionale område forhandles de følgende uger, så vi - om alt går vel - er helt færdige inden udgangen af februar.

Urafstemning om overenskomstresultaterne vil efter planen blive afviklet ultimo marts. I den forbindelse er det vigtigt, at vi har din mail.

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.