]]>

Rammen for de kommunale chefers løn- og ansættelsesvilkår er fornyet

Der er den 15. februar 2021 indgået forlig om fornyelse af de kommunale overenskomster og aftaler for 2021 – 2024. Forliget er indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingerne har været præget af den globale sundhedskrise og de økonomisk usikre tider, som den har medført.

15.02.2021

Det kommunale forlig er alene en overordnet ramme, som åbner slutforhandlingerne for de enkelte overenskomster og aftaler, blandt andet for ledere ansat på akademikeroverenskomsten og chefer, ansat efter de kommunale chef- og kontraktrammeaftaler. Disse forhandlinger forventes afsluttet i løbet af de kommende uger. 

Vi ved dog allerede nu, at der er aftalt generelle lønstigninger på 5,02% i overenskomstperioden. Desuden videreføres den kommunale reguleringsordning uændret. 

Endvidere ved vi, at der frem mod 2024 skal udvikles og etableres en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. 

Du kan se det kommunale overenskomstforlig her

Har du spørgsmål eller bemærkninger til overenskomstresultatet, er du velkommen til at kontakte Djøf. 

 

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.