]]>

Rammen for de regionale chefers løn- og ansættelsesvilkår er fornyet

Der er den 20. februar 2021 indgået forlig om en fornyelse af de regionale overenskomster og aftaler for perioden 2021 – 2024. Forliget er indgået mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Forhandlingerne har været præget af sundhedskrisen og de økonomisk usikre tider, den har medført.

20.02.2021

Det regionale forlig er alene en overordnet ramme, som åbner slutforhandlingerne for de enkelte overenskomster og aftaler blandt andet for ledere ansat på akademikeroverenskomsten og chefer ansat efter de regionale chef- og kontraktrammeaftaler.

Disse forhandlinger forventes afsluttet i løbet af de kommende uger. 

Med forliget mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet er der aftalt generelle lønstigninger på 5,02% i overenskomstperioden. Desuden videreføres den regionale reguleringsordning. Det betyder, at der også fremover er sikret parallelitet mellem det private og offentlige arbejdsmarked.

Endvidere er det aftalt, at der frem mod 2024 skal udvikles og etableres en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. 

Endelig så etableres der et fælles projekt mellem overenskomstparterne om det digitale arbejdsliv i regionerne, hvor potentialet i den digitale udvikling skal veksles til fordele for patienter og de regionale ansatte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til overenskomstresultatet, er du velkommen til at kontakte Djøf.

 

Se hele forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.