]]>

OK21-projekter i god gænge

Mens vi venter på forhandlingerne ved OK24, så kommer her en status på nogle af de projekter, der blev aftalt ved OK21.

03.11.2023

Ved siden af konkrete ændringer i overenskomsterne indeholder en del af et overenskomstresultat typisk periodeprojekter, der arbejder med kulturforbedringer og potentialer på arbejdspladserne. Ved OK21-forhandlingerne opnåede parterne enighed om en række periodeprojekter. 

En styrket seniorindsats

Ved OK21 blev det aftalt med alle tre offentlige arbejdsgivere, at seniorindsatsen skulle styrkes. Arbejdsgiverne efterspørger arbejdskraft, mens mange medarbejdere sent i karrieren ønsker at fortsætte. Det fælles potentiale er dog ofte ikke blevet udnyttet, og det har parterne sat sig sammen for at ændre på.

Parterne har i fællesskab i overenskomstperioden udviklet konkrete værktøjer til, hvordan seniorsamtalen bliver en succes, ligesom en projektgruppe på det kommunale område har publiceret et inspirationskatalog med eksempler, hvor det lykkedes arbejdspladser at fastholde seniorer. Læs mere om erfaringer med at fastholde seniorer og om den gode senkarrieresamtale

Bedre onboarding af nyuddannede

For at sikre at nyuddannede akademikere lander bedst muligt i første job i det offentlige, blev der ved OK21 indgået et projekt om at se på intro-programmer for nyuddannede. Periodeprojektet har mundet ud i fire konkrete anbefalinger, I kan implementere på jeres arbejdsplads for at sikre den bedst mulige start for nyuddannede kolleger. 

Kompetencefondene – en ekstra håndsrækning til livslang læring

Med stigende pensionsalder og nye krav til omskiftelighed på arbejdsmarkedet er livslang læring afgørende for det gode lange arbejdsliv – også for de højtuddannede.

Som led i OK21-forliget blev det aftalt at oprette kompetencefonde på det kommunale og regionale område, mens kompetencefonden på statens område blev aftalt videreført med en stigning i de afsatte midler.

Kompetencefondene har til formål at supplere den efter- og videreuddannelse, som de ansatte løbende får gennem ansættelsen, så den enkelte kan søge om ekstra uddannelse, der sikrer den enkeltes employability.

De tre fonde er efterspurgte af medlemmerne og bliver flittigt brugt. Følg med her, så du kan se, hvornår der er deadline for at søge i fondene.

Grøn omstilling

Ved OK21 foreslog nogle medlemmer, at den grønne omstilling blev et fælles anliggende på arbejdspladserne, og noget der blev drøftet mellem ledelsen og medarbejderne. Gennem forhandlingerne ved OK21 lykkedes det at opnå enighed med arbejdsgiverne om at arbejde videre med idéen og ønsket om at skabe fælles løsninger til den grønne omstilling.

Partsprojektet har ønsket at se på konkrete grønnere tiltag, og på statens område har dette blandt andet resulteret i en idébank, hvor arbejdspladserne og samarbejdsudvalget kan udveksle idéer og læse, hvad andre arbejdspladser har indført af grønne tiltag.

Flere nyheder om OK24

Hvornår udbetales OK24-lønforbedringer fra 1. april?

De offentlige arbejdsgivere arbejder på at kunne udbetale lønforbedringer fra 1. april med lønnen for april eller maj.

Djøf og Akademikerne har nu godkendt OK24-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 5. april. Resultatet var et klart ja til overenskomstresultatet. De akademiske organisationer har i fællesskab godkendt OK24-resultatet i dag den 15. april 2024.

Synlige lønløft til kommunale ledere, chefer og direktører og andre forbedringer

14. marts 2024 indgik Djøf og de øvrige cheforganisationer forlig med KL om fornyelse af den kommunale chefaftale for den næste 2-årige periode. Det samlede forlig ligger i forlængelse af forliget mellem Akademikerne og KL. Der er både gode lønelementer, et pensionsløft, en ny opsparingskonto og blandt andet bedre barselsregler i forliget.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.