]]>

Djøf

Faglige selskaber

I de fem faglige selskaber kan du blive en del af vidensfortruppen på dit faglige felt. Her kan du skabe arrangementer, som gør den nyeste viden tilgængelig for dig selv og dine fagfæller.

Hvad giver arrangementer?

Arrangementer er vores allerstørste fysiske grænseflade til djøferne. Djøferne er faktisk de bedste til at lave arrangementer for andre djøfere. De frivilliges arrangementer er nærværende, kreative og alsidige og er en væsentlig faktor, når det gælder om at skabe medlemstilfredshed.

Hvordan arbejder man?

I de faglige selskaber har vi forskellige samarbejdsaftaler, der afhænger af, hvordan de forskellige grupper har konstitueret sig. Samarbejdet består af en gensidig forventningsafstemning og -aftale om, hvem der påtager sig hvad. 

Gruppen påtager sig typisk kontakten til foredragsholder, design af program, værtskab, facilitering og ordstyring. Sekretariatet tager sig af alt, der har med økonomi, PR og tilmeldinger at gøre – og ofte også lokaleleje og forplejning.

Hvad får du ud af det?

Som frivillig arrangementsproducent får du et værdifuldt netværk, og du bliver stærk inden for fx facilitering, relationsskabelse, eventdesign, brug af sociale medier, værtsrollen etc. Du får lov til at udfolde dine faglige interesser og skabe de arrangementer, du selv drømmer om at deltage i.

Hvad kræver det?

Udover din tid og dit engagement kræver det, at du har lyst til at gøre en forskel for andre gennem faglige aktiviteter. Du skal også have lyst til at indgå i et stærkt socialt og fagligt fællesskab med andre engagerede djøfere. Og så skal du have lyst til at udfordre dig selv med spændende opgaver og få nye kompetencer og erfaringer. 

Faglige Selskaber

Dansk Finansanalytikerforening

Du kan læse mere om det faglige selskab Dansk Finansanalytikerforening her

Dansk Kriminalistforening

Du kan læse mere om det faglige selskab Dansk Kriminalistforening her

Debatforum for Politisk Økonomi (DPØ)

Du kan læse mere om det faglige selskab Debatforum for Politisk Økonomi (DPØ) her

Juridisk Forening København

Du kan læse mere om det faglige selskab Juridisk Forening København her

Nordisk Administrativt Forbund (NAF)

Du kan læse mere om det faglige selskab Nordisk Administrativt Forbund (NAF) her