]]>

Kursus

Ledelse af relationer som uformel leder

Styrk din evne til at lede relationer som uformel leder, til at navigere smidigt og kompetent og til at skabe fremdrift.

Startdatoer

14/08-24
Helsingør
Venteliste
04/09-24
Helsingør
09/10-24
Helsingør
07/05-25
Børkop

Varighed

4 dage
10:00-16:00

Pris

24.300 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Som uformel leder savner du metoder til at styrke dine relationer i organisationen, så I får mest mulig glæde af forskellige fagligheder og personligheder. Du vil gerne øge din bevidsthed om dig selv, dine mønstre og roller og din effekt på andre. 

Kurset er for uformelle ledere, der leder grupper og relationer. Du er fx fagligt ansvarlig, tovholder eller projektleder, og det er din opgave, at andre leverer de bedste resultater.

 

På kurset får du:

 • indsigt i gruppedynamikker og ledelse af relationer i teori og praksis
 • en større forståelse for dig selv og dem omkring dig – jeres roller og dynamikker
 • metoder til at fremme ejerskab og motivation
 • kompetencer til at regulere dig selv og andre, når der er pres på eller uenighed
 • værktøjer til at tackle modstand og dysfunktionelle mønstre i grupper
 • et nyt blik på dit samspil med autoriteter og dit repertoire i forhold til din ledelse opad  
 • træning i at bruge din autoritet som en konstruktiv drivkraft 
 • konkret sparring på dine ledelsesmæssige udfordringer med relationer i praksis. 

Kursets indhold

På kurset ’Ledelse af relationer som uformel leder’ lærer du at opbygge gode relationer, og du arbejder målrettet med at professionalisere dine sociale kompetencer. Du udvider dit handlerum, så du bevidst kan vælge, hvad du skal gøre for at optimere samarbejdet i din hverdag. 

Du lærer at bringe dine relationelle kompetencer i spil i din ledelse både opad, nedad og til siden, så I sammen skaber fremdrift og bedst muligt når organisationens mål. Du får indsigt i, hvordan du påvirker andre, hvordan andre påvirker dig, og hvordan den organisatoriske kontekst sætter rammen for, hvad du og andre kan i den konkrete hverdag. Du bliver bevidst om dine foretrukne mønstre og roller, og hvad du konkret kan træne for at udvide dit repertoire.

I løbet af kurset får du en ny opmærksomhed på de naturlige gruppedynamikker, som finder sted i alle grupper, og på, hvordan du kan påvirke dynamikken, så de stærke kræfter bliver brugt til at skabe motivation, ejerskab og arbejdsglæde og ikke fører til konflikter, brok og dårlig trivsel. 

Kursets opbygning

Kurset er opbygget af 2 moduler. Der er 2 dage i hvert modul, hvor kursusprogrammet foregår. Der er overnatning mellem dagene i hvert modul.

Vælg startdato

 • Modul 1 (2 dage)

  Roller, autoritet og dynamikker i ledelse af relationer som uformel leder

  14. - 15. august 2024, kl. 10 - 16
  Sted: Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

  På modul 1 får du teori, modeller og begreber til at forstå, hvad der sker mellem os mennesker, når vi er sammen og danner relationer. Du lærer, hvad du kan forvente i gruppedynamikker, både de sunde og de usunde, og hvordan du kan agere hensigtsmæssigt som uformel leder. 
  Sammen udforsker vi autoriteternes afgørende rolle, både hvordan din autoritet og de formelle autoriteter påvirker din gruppe, og hvordan de uformelle autoriteter har stor indflydelse på, hvad I kan som gruppe. Vi kommer omkring spørgsmål som disse: 

  • Lede op: Hvordan leder du op, så du får den chef, gruppen har brug for, og samtidig gør din chef tilfreds? Hvordan spiller du konstruktivt sammen med autoriteterne over dig, så du både er en vigtig brobygger mellem ledelsen og din gruppe og får sikret de ressourcer, gruppen har brug for?
  • Lede ned: Hvordan påvirker din autoritet gruppens evne til at skabe flow, engagement og ejerskab? Hvem får taletid? Hvem spiller med? Hvem bliver usynlige? Hvem udfordrer? Og hvordan reagerer du, når nogen udfordrer din autoritet? Hvad ligger bag reaktionerne, og hvad kan du gøre?
  • Lede til siden: Hvordan bruger du din autoritet, når I er ligestillede? Opstår der konkurrence? Tager du teten, eller tilpasser du dig lige hurtigt nok? Hvordan opnår I en ligeværdig relation, hvor I har gavn af hinanden og kan støtte hinanden?

  Undervejs på modulet er du også med til at undersøge den gruppedynamik, der opstår på kurset, og hvordan du kan relatere den til din daglige ledelse. Vi ser bl.a. på, hvad der sker i en gruppe, når der ingen autoritet er. 

  Modul 1 giver dig:

  • teorier om ledelse af relationer og konkrete modeller
  • indblik i gruppedynamikker, og hvordan de påvirker dig som uformel leder
  • viden om de altid eksisterende autoritetsdynamikker i grupper
  • nye handlemuligheder, når du leder op som uformel leder
  • et nyt blik på, hvordan du påvirker din gruppe – og gruppen dig
  • konkret input til, hvad du med fordel kan gøre for at spille din gruppe og dine gruppemedlemmer endnu bedre
  • sparring, nye perspektiver og feedback på dit relationelle repertoire.

  Som afslutning på modul 1 vælger du et fokuspunkt og en ny konkret adfærd, som du vil afprøve i din organisation frem til modul 2.

   

  Læs mindre
 • Modul 2 (2 dage)

  16. - 17. september 2024, kl. 10 - 16
  Sted: Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

  På modul 2 udforsker vi gruppers indre liv og deres roller, konflikter, kultur og følelser.

  • Roller: Vi undersøger rollerne i grupper, og hvordan de har en tendens til at låse sig fast i par, fx de nye vs. de gamle og erfarne, dem, der tager overansvar, vs. dem, der slipper lidt lettere, de stille vs. de mere fyldige, og dem, det altid er synd for, vs. dem, der altid hjælper dem, det er synd for. 
  • Konflikter: Vi ser på de konfliktlinjer, der er i din og de andres grupper: de synlige konflikter, som fylder alt for meget, de konflikter, vi bare lever med, og de potentielle konflikter, der venter på at bryde frem. Hvad er de et udtryk for? Hvordan kan de forebygges? Hvordan kan vi opløse dem?
  • Kultur og følelser: Vi dykker ned i den kultur og de følelser, der får deres eget liv i grupper. Hvad gør vi med modstand, som får frit løb eller ligger som en undertone af utilfredshed? Hvordan skaber vi tryghed i forandringer? Hvordan bringer vi ro til en gruppe præget af stort arbejdspres eller stress? Hvordan får vi mere arbejdsglæde og energi i en lidt tung gruppe? 

  Du arbejder med at finde ind til, hvilke roller du selv tager som uformel leder, hvordan det præger gruppen, og hvordan du skaber fleksibilitet, så I reelt kan bruge hinandens forskellige styrker. Vi ser på de ’usynlige elefanter’, der kan fylde rummet, koster energi og tager fokus væk fra arbejdet.

  Modul 2 giver dig:

  • nye perspektiver på, hvordan du kan påvirke gruppedynamikken, så den bliver en ressource
  • indblik i roller (dine og andres), og hvordan de fremmer og hæmmer gruppers effektivitet
  • viden om modstand i grupper, og hvordan du vender modstand til engagement og undgår at tage den personligt
  • træning i at kommunikere som uformel leder, når der er ’elefanter i rummet’ 
  • træning i at være i konflikter, så gruppen måske kan opløse dem og få læring fra dem
  • redskaber til at skabe mest mulig motivation og ejerskab i gruppen som uformel leder
  • feedback på dine styrker, udfordringer og blinde pletter samt dit relationelle repertoire
  • konkret ny adfærd, som du kan omsætte i dine grupper. 

   

Hvorfor lære om ledelse af relationer som uformel leder?

De menneskelige relationer på arbejde er afgørende for vores resultater. Når du er optaget af fagligheden, af opgaven og af at levere resultater, kan du blive blind for det, der reelt afgør, hvor effektive du og din gruppe kan være. 

Når mennesker arbejder sammen, spiller meget ind på vores effektivitet: 

 • Er vi motiverede? 
 • Lytter vi til hinanden? 
 • Udnytter vi hinandens faglighed og styrker? 
 • Hører vi alle indvendinger, også den kritik, der forebygger, at vi går for langt i en forkert retning? 
 • Får vi brugt uenighed til udvikling i stedet for at lade det føre til konflikter? 
 • Har vi lyst til at bidrage, fordi vi trives og føler os anerkendt for det, vi kan, og dem, vi er? 
 • Spiller vi hinanden gode og vokser, så vi kan bidrage endnu mere hver især og sammen?
 • Er vi trygge nok til at præsentere en ufærdig idé eller skæve tanker, så vi udvikler nyt og forbedrer vores måde at arbejde på? 

Der er stærke følelser, noget på spil og potentielt kaos lige under overfladen i alle grupper. Det kan virke irrationelt, udfordrende og svært at navigere i, men du kan lære det. 

Ledelse af relationer kræver basal viden om mennesker og gruppedynamikker. Det får du bedst gennem træning af din bevidsthed om dig selv og andre, og hvordan du med din adfærd kan gøre en markant forskel på, hvordan I løser jeres opgaver.

Når du kender til gruppedynamikkens egen logik, forsvinder det uforudsigelige. Når du ved, hvad der foregår omkring dig, ved du, hvad du skal gøre. Det skaber psykologisk tryghed – både for dig som uformel leder af grupper og blandt gruppemedlemmerne –og den tryghed er afgørende for, at I kan arbejde effektivt mod jeres fælles mål.

 

Hvem underviser?

Dorte Holmberg

Dorte Holmberg
Ledelseskonsulent og psykoterapeut

Dorte har i mere end 25 år arbejdet med udvikling af organisationer, grupper og ledelse som selvstændig konsulent, underviser og konfliktmægler. 
Hun er særligt optaget af at støtte ledere, teams og organisationer i at udvikle relationer og kompetencer til at rumme og udnytte forskellighed
til fordel for både opgaveløsning og arbejdsmiljø. Hun er tilknyttet Center for Konfliktløsning og har været faglig leder samme sted. 
Dorte er associeret partner i konsulentfirmaet WOHA. 

Kursets form

Med afsæt i en teoretisk ramme arbejder vi konkret med dine og de øvrige deltageres udfordringer med grupper og ledelse af relationer som uformelle ledere. Det er en forudsætning, at du er parat til at arbejde med dig selv og bidrage til et undersøgende læringsmiljø. 

Vi arbejder også med den gruppedynamik, der opstår på kurset, som en læring i, hvad der sker her og nu, og hvordan vi kan påvirke dynamikken i en konstruktiv retning.  

Undervejs på kurset forstærker Djøfs digitale læringsportal din læring med forskellige læringsaktiviteter og materialer. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale.
Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviserne at kende allerede før kurset.

Det siger tidligere deltagere

Her ser du et gennemsnit af 57 tidligere deltageres tilfredshed.

Kurset gav mange AHA oplevelser ift at forstå adfærdsmønstre og se på vaner og andres reaktioner i et nyt lys og gode værktøjer til at komme ud over automathandlinger/reaktioner og gå ind i en relation med et mere åbent sind.
Cristina Nissen, Funktionsleder, Miljøstyrelsen

Hvis du gerne vil blive klogere på dig selv, grupper, roller og ledelse i bred forstand, så er dette kursus absolut fremragende. En virkelig god blanding af oplæg og teori men også masser af øvelser og sparring samt reflektion.
Eva Schramm, Cand.jur, Socialpædagogernes Landsforbund.

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  27.000 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  24.300 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • Modul 1: 14. - 15. august 2024
  Modul 2: 16. - 17. september 2024

  Begge moduler er med overnatning
 • Kursets referencenr.
 • 38906
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  14. juli 2024 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  14. juli 2024
 • Yderligere info, kontakt
 • Charlotte Løfberg Paakjær

  Charlotte Løfberg Paakjær
  Kursuskoordinator
  clp@djoef.dk
  33 95 96 78

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle