]]>

AC-forlig i kommunerne – gode resultater, der kan bygges videre på

Forhandlingerne om den akademiske overenskomst i kommunerne er nu afsluttet med et fornuftigt resultat. Her kan du i korte træk orientere dig i de specifikke forbedringer, der er aftalt for akademikerne i kommunerne.

27.02.2021

Den økonomiske ramme

I sidste uge indgik Forhandlingsfællesskabet og KL et OK21-forlig, som indeholdt en aftale om de generelle lønforbedringer over de næste tre år. 

Udover de generelle lønforbedringer blev der som led i det generelle forlig aftalt at afsætte midler svarende til 0,5% af lønsummen til de såkaldte organisationsforhandlinger. Det er de midler, som Akademikerne og KL nu er nået til enighed om en fordeling af.

Løn

Små forhøjelser af trin 7 og 8 samt af basislønnen til special- og chefkonsulenter med: 

  • Trin 7: 1.441 kr. årligt
  • Trin 8: 1.538 kr. årligt
  • Specialkonsulenter 1.930 kr. årligt
  • Chefkonsulenter 2.076 kr. årligt

Beløbene er i aktuelt niveau. Lønforhøjelserne er pr. 1. april 2022.

Kompetencefond

Da vi indsamlede krav hos medlemmerne i februar 2020 ønskede mange kommunalt ansatte, at der skulle stilles krav om etablering af en kompetencefond, så akademikerne i kommunerne ville få mulighed for at søge om midler til individuel kompetenceudvikling. Nu er det aftalt, at akademikerne indtræder i den kommunale kompetencefond fra 1. april 2021. Der kan søges om midler fra fonden fra 1. april 2022. 

Pension

Parterne har aftalt at hæve pensionsprocenten fra 18,63% til 18,78%. Denne forøgelse af pensionsprocenten bliver omfattet af frit valg, så du kan vælge at få den udbetalt som løn.

Forbedringen får virkning fra 1. april 2022.    

Lønforløb tilpasses nye uddannelser

Der kommer over tid nye uddannelser til. Senest er det blevet muligt at tage en etårig kandidatuddannelse. Det er aftalt at justere lønforløbet, så det nu kan rumme de nye uddannelsesmuligheder. Hvis du er bachelor, betyder justeringerne, at du fremover vil slutte på trin 6 i stedet for på trin 5, som i dag.   

Introforløb

Det har været en prioritet for Djøf at få skrevet ind i overenskomsten, at der på arbejdspladserne skal tages særligt godt hånd om de nyuddannede akademikere. Overgangen mellem studie- og arbejdsliv er udfordrende, og det er vigtigt, at nyuddannede akademikere bliver introduceret ordentligt til arbejdspladsen, arbejdsopgaverne og det ansvar, der ligger i jobbet.

Fremadrettet vil det fremgå af overenskomsten, at der bør være særligt fokus på kompetenceudvikling og introduktion til opgaverne for nyuddannede akademikere. 

Borgerrådgivere

Parterne er enige om, at borgerrådgivere i kommunerne udfylder en vigtig og kompleks funktion. I den kommende overenskomstperiode er det derfor aftalt, at der udvikles et kompetenceforløb, som kan give borgerrådgiverne et kompetenceløft med fokus på retssikkerhed, dialog og mægling. 

 

Se hele forliget mellem Akademikerne og Kommunernes Landsforening

Hvis du ikke fik læst Djøfs nyhed om det generelle forlig i kommunerne, er det her.

Den videre proces

OK21-resultatet kommer til afstemning blandt Djøfs medlemmer efter repræsentantskabsmøde den 18. marts 2021. 

Når du får linket til afstemningen, får du samtidig en teknisk gennemgang af overenskomstresultaterne, så du kan orientere dig grundigt i, hvad den nye overenskomst indeholder.

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.