]]>

Arbejdsgivernes krav

15. december udveksler lønmodtagere og arbejdsgivere krav. Når vi har modtaget kravene fra arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner, kan du finde dem samlet her.

15.12.2020

Nogle krav er relevante for alle vores medlemmer i den offentlige sektor, mens andre kun er relevante for en bestemt gruppe eller udelukkende for chefer.

Forhandlings-set up’et er forskelligt afhængigt af, hvor i den offentlige sektor du er ansat.

  • Nogle krav forhandles i regi af de forhandlingsfællesskaber, som Djøf er en del af.
  • Andre forhandles af Akademikerne på vegne af Djøf.
  • Chefaftalerne i regioner og kommuner forhandles direkte mellem Djøf og arbejdsgiverne.

Du kan også læse mere om de krav, som Djøf sammen med de øvrige lønmodtagere har stillet til OK21. Dels de krav, som er relevante for medarbejdere - dels de krav, som vi stiller på chefområdet.

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.