]]>

Fint forlig for de kommunale chefer med pensions-perspektiver

Der er den 28. februar 2021 indgået forlig med Kommunernes Landsforening om de vilkår, der de næste 3 år er gældende for chefer og direktører i kommunerne. Her er en gennemgang af de nye vilkår for de kommunale chefer og direktører og det generelle forlig, der blev indgået den 15. februar 2021 for kommunerne.

28.02.2021

For et par uger siden blev der landet et generelt forlig på det kommunale område.

Dette forlig udmønter generelle lønstigninger på i alt 5,02% over de næste 3 år. Lønstigningerne kommer på følgende tidspunkter:

  • 1. april 2021: 1,00%
  • 1. oktober 2021: 1,01%
  • 1. oktober 2022: 1,90%
  • 1. april 2023: 0,30%
  • 1. oktober 2023: 0,81%.

Yderligere bliver reguleringsordningen ført videre. Det betyder, at der også fremover er sikret parallelitet i lønudviklingen mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. 

Kommunaldirektører og direktører i fælleskommunale selskaber

For kommunaldirektører og direktører i fælleskommunale selskaber er der med virkning fra den 1. april 2022 aftalt en samlet forhøjelse af pensionsprocenten svarende til 0,82%. Den nye pensionsprocent bliver dermed på 20,99%.

Pensionsforhøjelsen kan sammen med den øvrige del af pensionsbidraget, som overstiger 15%, i fuldt omfang konverteres til løn, hvis man ønsker det.

Forvaltningschefer/direktører og andre chefer i kommunerne

Forvaltningschefer/direktører og andre chefer i kommunerne får fra den 1. april 2022 ligeledes en pensionsforhøjelse. Her bliver den nye pensionsprocent på 20,74%.

Pensionsforhøjelsen kan også her konverteres til en lønforbedring sammen med den øvrige del af pensionsbidraget, som overstiger 15%.

Projekt om distanceledelse for direktører og chefer i kommunerne

Særligt det seneste år med Covid-19-krisen har vist, at distanceledelse er et arbejdsvilkår, som er kommet for at blive – også på de kommunale arbejdspladser.

Parterne har derfor aftalt at søge midler til et projekt, som i overenskomstperioden skal opsamle erfaringer om muligheder og begrænsninger, når man som kommunalt ansat direktør eller chef leder på distancen.

Seniorvilkår

For Djøf har det været vigtigt at holde fokus på fastholdelse af seniorer på de kommunale arbejdspladser. Det er nu aftalt at forny rammeaftalen om seniorpolitik og i fællesskab at udarbejde en vejledning om, hvordan rammeaftalen skal forstås og bruges lokalt.

Derudover skal parterne i perioden arbejde med, hvordan man lokalt på arbejdspladserne kan skabe rammerne for et godt og langt seniorarbejdsliv.

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Lederne spiller en afgørende rolle for medarbejdernes trivsel. 

Som en vigtig del af det generelle forlig i kommunerne er det nu er aftalt, at parterne i fællesskab skal udvikle og udbyde en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for personaleledere i kommunerne.

 

Læs hele chefforliget med Kommunernes Landsforening

Flere nyheder om OK21

Klart ja til OK21-resultatet

Den vejledende urafstemning blandt Djøf Offentligs medlemmer sluttede 7. april 2021 og viste et klart ja til overenskomstresultatet. Akademikerne har samlet godkendt OK21-resultatet tirsdag den 20. april 2021.

OK21-lønstigninger 1. april 2021

Både i staten, kommuner og regioner er der ved OK21 aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Udmøntningen af lønstigningen må dog vente til overenskomsterne er endeligt godkendt. Du får lønstigningen med tilbagevirkende kraft, når det er sket.

Regionalt chefforlig med gode takter

Der er nu indgået forlig med Danske Regioner om de vilkår, der for de næste 3 år er gældende for direktører og chefer i regioner, herunder direktører og chefer på hospitalerne.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.