]]>

Kursus

Hvidvaskloven - nye regler

Få relevant og anvendelig viden om hvidvaskreglerne og den nye vejledning om hvidvaskloven fra Advokatrådet.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, hvis du er ansvarlig for, at din virksomhed overholder hvidvaskreglerne.

På kurset får du:

  • indsigt i den seneste udvidelse af hvidvasklovens anvendelsesområde
  • indsigt i Advokatrådets nye vejledning
  • anvendelig viden om kravene til virksomhedernes interne processer
  • indsigt i håndtering af kundekendskabsprocedurer.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Den gældende hvidvasklov har sammen med de nye databeskyttelsesregler medført en række skærpelser af de pligter, som er pålagt virksomheder, der er omfattet af loven.

Kursets formål er at give dig et solidt overblik over, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og hvad de betyder for virksomhedernes kunder og klienter.

Kursets form

Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner. 

Kurset svarer til 4 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle