]]>

Kursus

Skat på ejendomme

Lær de nye regler for beskatning af fast ejendom og reglerne i den nye ejendomsvurderingslov.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er advokat eller jurist, og du arbejder med overdragelse af fast ejendom, fx i forbindelse med ejendomshandler eller overdragelse af fast ejendom ved generationsskifte eller omstrukturering.

På kurset får du:

  • redskaber til at håndtere de nye regler og praksis for handel med fast ejendom mellem nærtstående
  • indsigt i de skattemæssige regler som følge af nye ejendomsvurderinger, herunder klage- og tilbagebetalingsmulig.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

Reglerne for beskatning af ejendomme er under konstant forandring. På kurset får du en gennemgang af nye regler og ny praksis for beskatning af fast ejendom og beskatning ved salg af ejendomme. Fokus er også på de nye ejendomsvurderinger, herunder klagemulighederne og mulighederne for tilbagebetaling.

 

Kursets form

Undervisningen er en blanding af oplæg, dialog og praktiske opgaver.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Se alle