]]>

Djøf

Djøfernes værdi

Hvem er djøferne? Hvor er de ansat og hvilken uddannelse har de? Se de sidste analyser og rapporter om djøferne.

Læs analyser og undersøgelser om djøferne

Værdien af den første akademiker i smv'ere 2017

Epinion har for Djøf og Akademikernes A-kasse udarbejdet en rapport, der viser, at akademikere i små og mellemstore virksomheder skaber vækst, nye arbejdspladser og øger deres chance for at overleve. 

Analysens hovedresultater viser, at:

 • en virksomhed, der ansætter sin første akademiker vil efter tre år have i gennemsnit 4,5 flere ansatte end virksomheder uden akademikere i medarbejderstaben. De nye jobs går i stort omfang til faglærte og ufaglærte
 • værditilvæksten er højere. På tre år vokser værdien med 38% mere end i sammenlignelige virksomheder uden akademikere ansat
 • virksomhederne har 2,2% større chance for at overleve.

Djøf mener, at:

 • et stærkt og konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv har brug for højtuddannede medarbejdere, hvis vi skal øge væksten og beskæftigelsen i virksomhederne. Der er et enormt potentiale ved at løfte vidensniveauet i virksomhederne, og det er nødvendigt, at Danmark fastholder et stærkt fokus på forskning og uddannelse

 • der er brug for enkle og gennemskuelige ordninger, der kan bidrage til at sikre et godt match mellem virksomhed og akademiker. Ordninger der styrker akademikeres muligheder for at blive ansat i virksomhederne skal synliggøres og styrkes. Det gælder eksempelvis ordninger som InnoBooster og Landdistriktsvækstpilot-ordningen

 • analysen er et stærkt bidrag i hele den erhvervs- og uddannelsespolitiske debat. Selvfølgelig er der brug for håndværkere og specialister. Men der er også brug for højtuddannede. De er ikke modsætninger - men hinandens forudsætninger. 

Faktaark: Værdien af den første akademiker, januar 2017

Læs rapport: Fra Epinion - Værdien af første akademiker

Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder 2015

Håndværksrådet og Djøf har udarbejdet en analyse, der viser et potentiale for minimum 13.200 nye job i de danske små og mellemstore virksomheder.

De vigtigste resultater fra analysen

 • Der er et potentiale på mindst 13.200 nye job. Hvis man desuden medregner de virksomheder, som har overvejet at prøve kræfter med en ny videnmedarbejder, når potentialet helt op på 31.300 nye job til højtuddannede i de danske SMV’er.
 • Knapt halvdelen af virksomhederne kunne ikke forestille sig at ansætte en højtuddannet, men det er de samme virksomheder, som angiver, at de mangler de kompetencer, som højtuddannede typisk har (fx at styrke virksomhedens salg, markedsføring, forbedre processer og forretningsgange)
 • Virksomhederne har ikke tilstrækkeligt kendskab til de forskellige tilskudsordninger, hvor de kan få hjælp til at ansætte deres første højtuddannede.

Faktaark: Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder

Resultater fra analysen

Anbefalinger på baggrund af resultater

Djøf mener

 • Der er brug for enkle tilskudsordninger med genkendelige navne, letforståelige retningslinjer og enkle kriterier, så ansøgningsprocesserne ikke indeholder indbyggede barrierer.
 • Dialogen mellem virksomhederne og den offentlige erhvervsservice bør i højere grad være rettet imod, at højtuddannede bliver en af løsningerne på virksomhedernes behov for nye kompetencer.
 • I samarbejde mellem offentlige og private aktører skal der over for små og mellemstore virksomheder formidles langt bedre, hvilke kompetencer højtuddannede besidder, og hvordan de kan bidrage med løsninger på virksomhedens udfordringer.

Spørgsmål 

Spørgsmål om presse kan rettes til Pressechef Torben Gross på tgr@djoef.dk

Spørgsmål om analysen kan rettes til Chefkonsulent Kirstine Nærvig Petersen på knp@djoef.dk

Djøferne skaber vækst

Flere analyser viser, at højtuddannede er med til at sikre udvikling i danske private virksomheder

Iværksætter og jobvækst

Faktaark: Iværksætter og jobvækst. December 2014

Analysen viser, at blandt vækstiværksætterne er det særligt personer med en lang videregående uddannelse, der skaber job.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om for mange iværksættere er alene i firmaet

Faktaark: Fra iværksætter til højvækstvirksomhed. December 2014

Analysen viser, at personer med en lang videregående uddannelse alt andet lige har halvanden gange så høj sandsynlighed som gennemsnittet for at blive højvækst-iværksættere.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om akademikere har bedre chancer for jobvækst

Faktaark: Iværksætternes fortrop. Juni 2014

Analysen viser, at højtuddannede er overrepræsenteret blandt iværksættere, og at personer med lang videregående uddannelse også havde den største chance for at overleve med virksomheden fra 2008 til 2011 med en overrepræsentation på 38% i forhold til gennemsnittet.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om højtuddannede er lokomotiv for iværksætteri

Akademikere i den private sektor

Faktaark: To trends på det private arbejdsmarked. September 2013

Analysen viser, at akademikerne har haft stigende beskæftigelse på det private arbejdsmarked gennem den økonomiske krise.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om akademisk jobvækst trodser krisen

Analyse fra CEBR i samarbejde med Djøf. Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor. Juni 2013.

Faktaark: Flere højtuddannede i den private sektor øger produktivitet og vækst. Juni 2013

Analysen viser, at ansatte med en videregående uddannelse skaber en større værditilvækst i private virksomheder.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om højtuddannede skaber høj værdi

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i samarbejde med Djøf. Ansættelse af første akademiker i private virksomheder. December 2012.

Analysen viser, at arbejdssteder, der ansætter den første akademiker, har en mere gunstig beskæftigelsesudvikling end sammenlignelige arbejdssteder uden akademikere.
Læs mere i analysebrevet DeFacto om pressede virksomheder hyrer akademikere

Jobskabelse i små og mellemstore virksomheder

Analyse udarbejdet af Epinion for Djøf og Akademikernes A-kasse. Januar 2017. 

 • Analysen viser, at akademikere i små og mellemstore virksomheder skaber vækst, nye arbejdspladser, og øger deres chance for at overleve. 

Undersøgelse fra Håndværksrådet i samarbejde med Djøf. Højtuddannede i SMV’er. August 2016.

 • Undersøgelsen afdækker et stort potentiale for ansættelse af flere højtuddannede små og mellemstore virksomheder.

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i samarbejde med Djøf. Jobskabelse og jobnedlæggelse under krisen – fokus på små og mellemstore virksomheder. September 2012.

 • Analysen viser, at virksomheder, der havde højtuddannede kandidater ansat i 2008 – altså før krisen – har haft betydelig bedre beskæftigelsesudvikling og overlevelsesrate i kriseårene, end virksomheder uden højtuddannede.

  

Læs mere i analysebrevet DeFacto om 350.000 nye job skabt under krisen

Kirstine Nærvig Petersen
Kirstine Nærvig Petersen, Analysechef
Telefon: 33 95 01 94
Torben Gross
Torben Gross, Pressechef
Telefon: 33 95 99 29