]]>

Arrangement

Hvordan sikrer vi sundhed for alle 8 milliarder liv?

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab sætter fokus på spændende vinkler på arbejdet med global, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Idépuljen

Hvad handler arrangementet om?

Da verden rundede et befolkningstal på 8 milliarder i november 2022, var det en markering af årtiers fremskridt inden for uddannelse og folkesundhed.

Folk lever længere, fattigdom er minimeret, og mødre- og børnedødelig er markant reduceret. Investeringer i seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder samt kønsligestilling er nøglen til at sikre, at hvert enkelt af verdens 8 milliarder mennesker kan udnytte deres potentiale og leve gode, sunde liv.

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab sætter denne gang fokus på arbejdet med global sundhed med fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Her vil vi prøve at belyse, hvordan vores fælles folkesundhedsvidenskabelige kompetencer kan komme i spil i det globale arbejde, og de to oplægsholdere vil gøre os klogere på både de personlige og faglige perspektiver, der fylder i deres arbejdsliv.

Arrangementet sigter derfor både på give plads til oplægsholdernes perspektiver på arbejdet med global sundhed samt til faglig debat med salen.

Om Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab er en kandidatforening for studerende og færdig­uddannede kandidater i folkesundheds­videnskab. Foreningen for Folkesundhedsvidenskab sætter fokus på den folkesundheds­videnskabelige faglighed via forskellige sociale og faglige netværksarrangementer, hvor vi lærer nyt og mødes på tværs af årgange. Foreningen er også en fraktion under det tværfaglige, videnskabelige selskab Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF). Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundheds­forskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet.

Arrangementet har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Se alle