]]>

Kursus

ABR 18 - Arkitekt- og ingeniøransvar

Lær om ingeniørers og arkitekters ansvar i byggeriet og om de nye ansvarsregler i ABR 18.

Hvem henvender kurset sig til?

Du er advokat eller jurist og arbejder med byggesager eller erstatningssager. Du kan også være arkitekt, ingeniør eller sagsbehandler.

På kurset får du:

  • indsigt i arkitekters og ingeniørers ansvar i byggesager, totalentreprise og bygherrerådgivning
  • viden om ansvarstilfælde baseret på retspraksis
  • kendskab til problemstillinger, der knytter sig til ansvarsvurdering, fx erstatningskravet, ansvarsbegrænsning, ansvarsfordeling og forsikringsforhold.

Kurset har ikke flere afholdelser på nuværende tidspunkt

Kursets indhold

På kurset får du overblikket over det ansvar, ingeniører og arkitekter har i forbindelse med byggeri. Du får et grundlæggende kendskab til den nyeste retspraksis, der ligger til grund for de forskellige ansvarstilfælde, og du bliver introduceret til de nye ansvarsregler i ABR 18.

Kursets form

Undervisningen er baseret på eksempler og konkrete afgørelser med særlig vægt på den nyeste praksis på området.

Kurset svarer til 7 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater og er godkendt af Danske BOLIGadvokater.

Se alle